Affärsutveckling

Vi tar er från prat till resultat.
Dagens snabbfotade marknad kräver ständig utveckling av affärsmodeller som uppfyller framtidens kundbehov. Vi har lång erfarenhet av strategisk affärsutveckling både nationellt och internationellt. Vi ger våra kunder förmågan att ta fram hållbara affärsmodeller med praktiska metoder som kombinerar affärsanalys med produktiva workshops.
Låter detta intressant?
Kontakta oss! Antingen via formuläret här på sidan, eller ring direkt 08-585 011 00.

Erbjudanden inom affärsutveckling

Verktyg för dagens affärsvärld

Verktygslådan för affärsarkitekter

Verktyg för affärsutvecklare
Här får du tillgång till korta video tutorials om de viktigaste metoderna för affärs och verksamhetsutveckling. Du får även mallar och Microsoft office verktyg för att arbeta med Business model canvas, Value proposition design, Business model patterns, Blue ocean strategy, Omvärldsanalys, Strategiutveckling och implementation.
Verktygslådan är en självklarhet för alla som jobbar med strategi-,affärs- och verksamhetsutveckling.
Här gör vi know-how tillgängligt för dig närsomhelst varsomhelst.

Business Innovation Boost

Utveckla affären snabbare, effektivare och smartare!
Business Innovation Boost syftar till att lyfta blicken bortom traditionella branschgränser och designa morgondagens tillväxtområden ur ett kund- och upplevelseperspektiv. Målet är att på 30 dagar skapa konkreta steg till nya affärer. Nya typer av digitala lösningar och förändrade kundbeteenden förändrar er branschlogik. Nya typer av aktörer ger sig in på er spelplan. Håller du med om att strategiplanering inbegriper både att trimma nuvarande affärsområden och att innovera nya tillväxtområden? Se videopresentation nedan. Verkar det intressant? Kontakta oss! Antingen via formuläret här på sidan, eller ring direkt 08-585 011 00.

Bränn affärsplanen...

… och börja utveckla affärsmodellen.

Utveckla din ledningsgrupp med den nya generationens affärsutvecklingsmetoder för ett hållbart ledningsarbete där alla deltar. Ledningsgrupper och dess medlemmar leder arbetet i organisationen men hur leder man ständig tillväxt?
Vi erbjuder nya enkla metoder som engagerar hela ledningsgruppen i affärsutvecklingen, affärsutveckling där alla är med. Ni får snabbt en gemensam helhetssyn av er affärsmodell.
Låter detta intressant? Kontakta oss! Antingen via formuläret här på sidan, eller ring direkt 08-585 011 00.

Förändringens Fyra Rum ®

Accelerera förändring och utveckling med IRM och Förändringens fyra rum®

Fyrarummaren som den också kallas, har i decennier hjälpt – och fortsätter att hjälpa
– hundratusentals människor och deras verksamheter att lyckas, världen över.
Vi ger dig möjlighet att tränga bakom konceptets fasad för att få kunskap och erfarenhet
om hur det kan användas för att accelerera förändring. Du får kunskap om vad som
kan hindra och möjliggöra förändring och utveckling samt praktiska verktyg för att
underlätta processen.
Vi stödjer er utifrån var ni befinner er och vad ni vill åstadkomma.
Här presenterar vi fyra olika tjänsteerbjudanden på temat Fyrarummaren.

Utbildning

Affärsmodell och innovation

Affärsmodellering handlar om att skapa, leverera och tillvarata kundnytta

Välkommen till en kurs i strategisk utveckling av affärsmodeller. Under två dagar lär du dig analysera, beskriva, innovera och designa affärsmodeller. Hur tänker du dig att din affärsmodell ser ut om fem eller tio år …eller om sex månader? Vill du behålla din position på marknaden? Vill du avancera?

Vi lär dig behärska ett systematiskt och visuellt affärsmodelleringsverktyg med fokus på strategiskt värdeskapande och innovation.

Affärsmodellering handlar om att skapa, leverera och tillvarata kundnytta. Kursen är ”hands-on” och övningarna är ”på riktigt” där vi hjälper nya tillväxtbolag att ta sitt nästa utvecklingskliv. För att analysera, beskriva och designa affärsmodeller använder vi Business Model Canvas av Alexander Osterwalder.

Du får även ta del av ett flertal modellexempel som inspiration till att utveckla din egen affärsmodell.

Kursen omfattar två dagar. Vi levererar utbildningen både företagsinternt och öppen regi i samarbete med Dataföreningen kompetens.

Är du intresserad av en företagsanpassad kurs? Kontakta oss på telefon 08-585 011 00 eller använd formuläret på denna sidan så hör vi av oss till dig inom kort.

Läs mer om den öppna kursen och anmäl dig här>>

Affärs- och verksamhetsutveckla med film

Ta din vardagliga kommunikation till en ny nivå


Under en dag ger dig ett verktyg för att förmedla visioner, problembilder, lösningsförslag mm på ett strukturerat och kreativt sätt. I alla utvecklingsprojekt är effektiv kommunikation en framgångsfaktor. En av de starkast växande kommunikativa trenderna är rörlig media. Haka på den och lär dig kommunicera effektivt med film! 

Vi har tagit fram denna kurs för dig som vill kunna utnyttja filmens visuella kraft och lättillgänglighet, i din vardagliga kommunikation med inriktning på affärs- och verksamhetsutvecklingsprojekt.

Vi använder oss av metoden Design Studio. Det är en interaktiv och snabb metod som vanligtvis används inom arkitektur och industriell design för att på kort tid generera idéer och lösningar inom ett team eller projekt. Metoden fungerar också för att utforska en problembild innan man designar lösningen på problemet. Inga förkunskaper krävs.

Du lär dig att

 • beskriva det verkliga problemet som skall lösas.
 • generera idéer till design på lösning för att uppnå önskat resultat eller effekt.
 • snabbt och enkelt ta fram en story som bär ditt budskap.
 • skapa en lagom kort film utifrån ovan nämnda.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill lyfta kommunikationen till en ny nivå. Kanske är du:

 • Affärs- eller verksamhetsutvecklare
 • Förändringsledare
 • Kravspecificerare eller kravägare
 • Projektledare
 • Beställare av IT-system

Kurstillfällen

Måndag 16 april 2018 kl 09:00-16:00

Onsdag 16 maj 2018 kl 09:00-16:00

Pris: 6 900 kr exkl. moms

OBS! Inför kursdagen

Inför kursdagen behöver du göra några uppgifter. De tar ca 3 timmar att genomföra.

Ladda ner och läs vår information om kursförberedelserna här

Certfierad Affärsarkitekt Master

Vi ger dig förmågan att bygga adaptiva verksamheter med en kapacitet att snabbare genomföra strategiska val och ta vara på nya möjligheter.
I samarbete med Dataföreningen Kompetens levererar vi ett utbildningsprogram som ger dig ett helhetsperspektiv. Vi för samman affärsstrategi, affärsmodeller, förmågor, IT och organisation. Programmet stärker din förmåga att arbeta med modern och strategisk affärsutveckling. Se videopresentation av utbildningen nedan, eller
Läs mer om utbildningen och anmäl dig här>>

Design Studio

Design Studio är en metod för att på kort tid, och ur olika perspektiv, innovera och upptäcka lösningar inom team, organisationer eller projekt. Metoden används framgångsrikt av organisationer som Apple, Spotify och IDEO.

De tidiga stadierna i innovation och utveckling är avgörande för produkter, tjänster och organisationers framgång. Design Studio är en interaktiv och snabb metod som skapar en gemensam och klar bild av den faktiska utmaningen och resulterar i koncept att arbeta utifrån.

Kursen lägger fokus på samarbete och aktivt bidragande under en halvdag som kommer att utmana dig till att tänka längre och göra mer. Vårt mål är att på en halv dag åstadkomma större förändring tillsammans än vi klarar på en månad var för sig.

Användningsområdena är många – affärsutveckling, marknadsundersökning, kundanalys, produkt- och tjänsteutveckling. Design Studio syftar till att skapa kreativa sessioner för att utforska problem innan man fokuserar på lösning.

Kursens innehåll och upplägg

En halvdags intensivkurs i innovation – med Design Studio som arbetssätt.

Du lär dig:

 • att använda Design Studio för att utforska möjligheter, utveckla produkter och tjänster för att möta kundernas behov.
 • att skapa en innovativ och lekfull kultur för tillväxt och ökad lönsamhet.
 • hur vi innoverar ihop och varför det är viktig.

Kurstid är fyra timmar.

Målgrupp

För dig som arbetar med kreativ konceptutveckling och vill få alla att samarbeta kring idéer och lösningar. Du har en operativ eller strategisk roll som gör att din förståelse för att ett visionärt och inkluderande arbetssätt är avgörande för framgångsrik utveckling.

Kurstillfällen

När det passar er. Välkommen att kontakta oss för offert.

Value Experience Design

Kundupplevelser har blivit företagsledares hetaste fråga. Att enbart särskilja sig genom produkt och pris är snart ett minne blott – konkurrensfördelar för fem år sedan är idag rena hygienfaktorer. Digitaliseringen medför att kundresor blir alltmer komplexa och kunder förväntar sig bra upplevelser på tvärs av digitala och analoga kontaktpunkter och även om de flesta inser vad som måste göras är det få som vet hur. Det vill vi förändra.

Genom Value Experience Design kan du skapa insikter och förståelse för dina kunder och där igenom utveckla attraktivare produkter och tjänster, effektivare kommunikation och starkare lojalitet.

Under denna intensiva halvdag blandar vi teori med praktik och lär oss en effektiv metod för att förstå kundens behov samt lär oss att omsätta dessa till en konkret innovationskarta med tydliga kundfördelar. På kursen ger vi också tid till att utvärdera er organisations position på marknaden och utveckla nya affärsmodeller och kundvärden med digital inspiration.

Kursen ger dig ett smakprov på utbildningen Certifierad affärsarkitekt Masters delmoment om designtänkande och tjänstedesign

Det här är tillfället för dig att snabbt göra den nya tidens konsekvenser tydliga för dig och din verksamhet. Vi lyfter blicken och inspireras av de senaste trenderna för att med full kraft landa i ett enkelt verktyg som förnyar dig och din affär.

Kursens innehåll och upplägg

En halvdag – fyra timmars intensivkurs i att driva kundcentrerad innovation.

Du lär dig:

 • ett enkelt och visuellt strategiskt verktyg för att förstå dina konkurrensfördelar och hur de kan användas för att frilägga kundvärde på nya sätt.
 • skapa en kundcentrerad innovationskarta för din egen organisation
 • hur ny digital teknik och trender kommer att påverka ditt företag och bransch
 • när och hur du kan använda Value Experience Design för att driva förändring

Målgrupp

För dig som är strateg, entreprenör eller ledare som upplever att du behöver agera i en kundcentrerad digital värld. Du har en operativ eller strategisk nyckelbefattning som gör att din förståelse för att kundupplevelsen är avgörande för framtiden i ditt bolag. För dig som vill bygga en teknisk och kommersiell roll som på verkar affären och din egen karriär.

Kurstillfällen

När det passar er. Välkommen att kontakta oss för offert.

Value Proposition Design

En halvdags intensivkurs i att skapa erbjudanden som kunder älskar och rekommenderar!

Att skapa riktigt attraktiva erbjudanden till kunder kan upplevas som en nästan oöverkomlig utmaning i dagens snabbrörliga affärsmiljö! Men det finns hjälp som gör det mycket enklare och roligare.
Kundfokusering handlar om att bygga en djup insikt i kundens behov i just den situation som tjänsten eller produkten är tänkt för, vad är kundens mål just här och nu?
Kundinsikter handlar inte om att göra antaganden om kundens behov, kundinsikter handlar om analys och innovation. Många organisationer analyserar hur de egna produkterna eller tjänsterna används och uppskattas av kunderna, men viktigare insikter uppnås genom att analysera kundens situation och de behov som uppstår i den situationen. Vilket ”jobb” vill kunden få gjort?
Denna intensivkurs ger dig verktyg, förmåga och inspiration att klargöra vad din organisation behöver förstå om era kunders behov, hur ni kommer fram till denna insikt och vad ni ska åstadkomma för att hjälpa era kunder att nå sina mål.

Kursen omfattar
 • Varför är kundinsikter viktigare idag?
 • Vem är kunden och hur beskrivs ett kundsegment?
 • Vad är en kundsinsikt och hur fångar vi den?
 • Hur skapas en kundinsikt?
 • Hur används en kundinsikt för att skapa ett erbjudande?
Kurstillfällen

När det passar er. Välkommen att kontakta oss för offert.

Kursledare

Affärsutveckling AffärsutvecklareKursen leds av Torbjörn Olsson. Han har en gedigen internationell erfarenhet av kundfokusutmaningar inom B2B produkt och erbjudandeutveckling, marknadsföring och försäljning. Torbjörn arbetar med såväl mindre tillväxtbolag som stora etablerade organisationer och är en uppskattad rådgivare och coach.

Se hela IRMs kursutbud här