Boken om Vintergatan

Mitt syfte med den här boken är att ge en inblick i vad Vintergatan är, hur modellen tas fram och ska läsas, samt vilken nytta den kan tillföra verksamheter utifrån de analysmetoder som den möjliggör av verksamheten idag, men också framöver. Den här boken är också ett försök att sammanfatta det pionjärarbete som utförts på TUI och ett trettiotal andra företag, lärdomar som dragits, vad som fungerat bättre och sämre.

Cecilia Nordén, författare och verksamhetsarkitekt

Recensioner

TUI

Daniel Lundgren, Verksamhetsarkitekt TUI

”Att läsa en bok som på ett välstrukturerat och pedagogiskt sätt förklarar hur man skapar en verksamhetsmodell (Vintergatan) och hur man kan använda den för djupare förståelser är fantastisk roligt och nyttigt även för oss som lever med Vintergatan varje dag.

TUI Nordic har arbetat med Vintergatan de senaste 6 åren, när vi tog beslutet att lämna vårt stelbenta och stora verksamhetsarkitekturramverk för något annat som skulle tilltala både IT och verksamheten, samt stödja vår agila arbetsmetodik. Under åren som följde har vi bollat/provat idéer och häpnat över hur många olika perspektiv som Vintergatan kan stödja.

För mig personligen är nog det roligaste när vår VD, som på sin första dag fick ett Vintergatan-startpaket efter något år sade att det hade hon kvar och tittade på då och då.  Fördjupningsavsnitten är mycket intressanta att läsa och ger mig återblickar till hur vi tänkte men även nya idéer. Allt uttryckt på ett sätt som borde tilltala många som funderar på hur man navigerar i det komplexa system som en verksamhet är. Kort sagt en bok som på ett begripligt sätt förklarar verksamhetsarkitektur och hur det kan användas för att hjälpa verksamheter i sin förändringsresa. ”

Skatteverket

Jorge Dougnac,, Huvudarkitekt på Skatteverket


Äntligen finns det en bok som på beskriver Vintergatan och dess fulla potential! Den här boken bör läsas av alla som vill börja jobba med verksamhetsförmågor och få med sig hela verksamheten på den resan. Boken är lättläst, uppdelad så att många olika målgrupper kan dra nytta av den och innehåller bra och relevanta exempel. Fördjupningsdelen innehåller svaren på många av de frågor som dyker upp när vi arkitekter skapar våra egna Vintergator. Vintergatan är en ankarmodell som kan byggas ut till att visualisera i princip vad som helst av vikt för en verksamhet. Det jag bär med mig är att modellen är ett fantastiskt kommunikationsverktyg för att skapa förståelse och samsyn, ett effektivt beslutsstöd och ett pragmatiskt analys- och planeringsverktyg som bidrar till att göra verksamheten mer snabbrörlig inför förändring utan att för den delen tappa fokus på vision och mål.

COOR

Lars Broman, Affärsarkitekt på COOR


Jag har en längre tid letat efter format som visualiserar ett företags stödjande strukturer, och har sedan en tid sneglat på Vintergatan. I samband med att jag senast bytte jobb fick jag så chansen att börja jobba med den. Jag har nu också läst boken och fått massor av uppslag på nya sätt att använda modellen. Förutom att mappa förmågor, system och informationsflöden så jobbar vi just nu med att skapa en dynamisk bild av vår informationsmodell, d v s i vilken förmåga föds ett informationsobjekt och vilka förmågor behöver informationen för att kunna fullgöra sin uppgift. Oavsett vem i din organisation du pratar med så fungerar Vintergatan som ett diskussionsunderlag, och beroende på vad som visas kan du välja olika vyer av den.
Det är inte alltid så lätt att hitta ett format där alla i en organisation kan känna igen sig, Vintergatan löser verkligen den utmaningen, har du inte provat den ännu så rekommenderar jag starkt att du provar den i din organisation. Och vill du göra det enkelt för dig rekommenderar jag att du läser denna bok, den ger både kunskap och inspiration!

Linnéuniversitetet

Darek M. Haftor, Professor i Informatik vid Linnéuniversitetet

”Det som gör Vintergatan extra attraktiv är dess enkelhet och flexibilitet vilket gör att alla medarbetare kan vara med och skapa gemensam förståelse för verksamheten och dess framtid.
Nya teknologier, nya regelverk, nya marknader och kundbehov – förändringarnas hastighet och oförutsägbarhet ger upphov till krav på dagens verksamheter som återspeglas i dess ökade komplexitet, på ett sätt som vi aldrig tidigare erfarit. Denna komplexitet utmanar verksamhetens ledare och medarbetare. Samtidigt visar aktuell forskning att de verksamheter som lyckas bäst innehar en förmåga att på ett unikt sätt synkronisera en mängd skilda resurser och förmågor i en viss önskad riktning, så att helheten producerar mer än summan av dess delar. Modellen Vintergatan möjliggör detta!”

COPR

Christian Ahlin, CIO på COPR

En fantastisk pragmatisk väg till EA. Den är systematisk och full av praktiska tillvägagångssätt för att ge läsaren verktyg att bringa klarhet i sin komplexa verklighet. Detta är den enda modell som fungerar operativt och på styrelsenivå. Extra fantastiskt är förslag på it-verktyg för implementation med olika för- och nackdelar. Det gör att man kan starta direkt och förstå hur man kan växa!

Sally Bean

Sally Bean, Enterprise Architecture consultant

I have often thought that enterprise and business architects are more like cartographers and guides than architects. They gather information about enterprises – what they do, what resources and skills they use, and how all the different elements work together. They then have to figure out the best visual representations of all this information to help people in organizations understand how they work and make better decisions about how to change things in a coherent way.

Sadly, many of the models produced are lifeless boxy diagrams that engage few people beyond the architecture community. When I first saw Annika Klyver present the Milky Way map, I could see immediately that it was a step-change improvement in representing enterprises.  Yes, there are still boxes on the diagrams, but they are now arranged in a much more meaningful way that can effectively illustrate the rich complexity of organisations for analytical and design purposes.

The Milky Way book provides an excellent primer for anyone who wants to become an enterprise cartographer and use maps to guide change. It contains a clear description of the basics of Milky Way map-making, showing how to structure enterprise capabilities and information needs in relation to an organisation’s value streams and how to incorporate customer and partner journeys to show how they fit in. It also provides numerous examples of the real value of the map – its ability to act as an ‘anchor model’ on top of which numerous overlays can be made to highlight different aspects of the enterprise, such as performance/costs, market/competitor analyses, or the effects of proposed change initiatives. It also addresses the important challenge of planning enterprise change over time. The map can be used to help people assess what capabilities are affected by a change programme and to select elements to be implemented in an efficient sequence of iterative and incremental developments, while at the same time keeping visibility of longer term plans.

The book is easy to read and nicely illustrated with lots of examples, including a complete example of a Milky Way Map that serves as a guidebook for people working in a training company.  I very much appreciate the efforts that Cecilia and Annika are making to ensure this approach can be accessible to anyone working in this field.

Martin Sykes

Martin Sykes, Architect Coach

Creating a practical and holistic map of the enterprise is a landmark for most architecture teams, especially when that model can be flexibly adapted for different situations to help plan for business model change, process improvements, system rationalization and understand flows across the value chain. The Milky Way model provides a practical way to create just this map, with a practical, and pragmatic approach.

In the twenty years I have been doing enterprise strategy and architecture I have created and seen many bespoke maps for organisations. Here is the go-to guide for the next generation of architects, one I will definitely be using myself.

IASA Sweden

Daniel Akenine, Chapter President IASA, Sweden

We are living in a world of complexity and one of the things architecture can help us with is to make sense of complexity. It may be the complexity in your business process, the challenge to build an airplane or trying to understand your organisations capabilities.

This book gives you a method to visualise your organisations capabilities through different perspectives and level of details. Something needed in every large or medium sized organisation.

The Milky Way helps to talk about complex things and talking is the only way forward.

IASA Global

Gar Mac Crìosta, IASA Global – Next Architect Practice Lead and Chief Adventurer of Business Model Adventures

The Milky Way describes a practical method that addresses many of the most common issues we face when trying to change organisations big or small, enterprises or start-ups. We lack a map, we lack a clear understanding of the business rhythm and pace and we lack a clear view of the dependencies that constrain our endeavours.

The Milky Way is well suited to the exploration of complex environments and allows the map maker to orient themselves and others in time and space. The Milky Way is a new and interesting option in the toolbox. I believe this book is a great contribution to the practice of architecture and I highly recommend it to all architects and anyone involved in transformation.

I also like that this method encourages the reader to be constantly sceptical – to experiment, seek feedback and learn – rather than slavishly following the instructions.

Milan Guenther

Milan Guenter, Partner, Enterprise Design Associates & Author of the book Intersection.

Reshaping enterprises is no easy task and involves dealing with the complexity of messy realities. Different people see different things according to varying perspectives and priorities. Achieving shared understanding remains a key challenge.

For enterprise designers and business architects, navigating the mass of methods, canvases, languages and frameworks seems just as challenging.

Cecilia Nordén’s book is offering an easy way out: it doesn’t have to be that hard! What if we tapped into our everyday ability to read maps to find our way around? What if we could use a simple reference map everyone can relate to, that we can use to share our thinking?

When inventor Annika Klyver introduced this powerful tool to our team, I saw the magic happen first hand: by introducing a simple and elegant structure, it makes navigating enterprises as easy as any map we use to find our way. The Milky Way gives any group a shared view on the enterprise, bridging viewpoints, backgrounds and agendas.

Use it to make people see and discuss what matters to your enterprise, rather than how to use your tools. As the result of collaboration between two pioneering practitioners, the Milky Way book gives you the long missing killer model for enterprise transformation and should be part of any design and architecture toolbox

Chris Potts

Chris Potts, Specialist in Enterprise Investment and Author of The FruITion Trilogy

The Milky Way starts where all architecture needs to start – with the value that an enterprise brings to people’s lives and experiences.  And, with the Milky Way’s focus on how rapidly – or not – the enterprise’s capabilities need to change, it is a highly-valuable addition to the Enterprise Architect’s toolkit for mapping and sharing how the entire enterprise works.

Dan Tasker

Dan Tasker, Independent IT consultant and Author

The Milky Way does an excellent job of unifying a number of enterprise-level modelling techniques. I see its main strength in its visual, anchor-point perspective, allowing for additional detail-level models to be added in context as and when required. A major step forward in support of enterprise architecture.

The Milky Way review by Joanne Dong, Business Solution Architect, Toronto, Canada

Every organisation needs a Milky Way map

”As a business solutions architect, I find the book hit the nail on the head in articulating the need for organizations to have an anchor model, the Milky Way model, to navigate complexity and manage change. Unlike many other business or enterprise models that add another dimension to an already complex enterprise and thus potentially increasing its complexity and creating another silo or viewpoint, the Milky Way model tries to connect models or information that an organization already has and produce a shared context and understanding through conversations. I will for sure use it whenever applicable in my consulting engagements.

The book is engaging and easy to read and follow. I finished reading it in three evenings. It uses geographical maps as a metaphor to illustrate why and how an enterprise can benefit from a Milky Way map. There are a lot of pictures as well so that the concepts are easy to grasp.

The Milky Way is both a model and an approach or method.

As a model, it is non-linear and yet simple and dynamic. It centres and rotates around the enterprise’s value flow. Like the Galaxy with all the planets that go around it, the Milky Way is the Galaxy of the organization and its capabilities, value chains, IT systems and applications, etc. can be plotted around it and evaluated as to their effectiveness and efficiencies in the value flow.

As a method, the book presents an intuitive 7-step process to create a Milky Way model through conversions and interviews with a fictional case study. Interview questions are included in the book to guide the modeller. The method works well with agile approaches and Lean approach and the book does explain how to make it happen.

The book devotes an entire chapter to over 15 different use cases about why and how a Milky Way model can benefit an organization. It illustrates with pictures how to overlay existing models and information such as customer journey maps, business model canvas, heat maps, org charts, financial reports, ongoing projects and services catalogue to identify problems, plan and prioritize changes.

Every organization needs a Milky Way map as an operational management tool to navigate, prioritize and direct. Every employee needs a Milky Way guide book to understand where they are and how they contribute to the value flow. Every consultant, architect and business analyst need to be equipped with the skills of creating and utilizing a Milky Way map to help clients to analyze problematic areas, validate ongoing change initiatives, and evaluate strategic decisions.”

Bokcirkel

Bokcirkeln är öppen för alla som är intresserade av att läsa och diskutera boken tillsammans med författare Cecila Nordén och Vintergatans upphovskvinna Annika Klyver.

Se detaljerat schema för Vintergatans bokcirkel och anmäl dig här