Boken om Vintergatan

Mitt syfte med den här boken är att ge en inblick i vad Vintergatan är, hur modellen tas fram och ska läsas, samt vilken nytta den kan tillföra verksamheter utifrån de analysmetoder som den möjliggör av verksamheten idag, men också framöver. Den här boken är också ett försök att sammanfatta det pionjärarbete som utförts på TUI och ett trettiotal andra företag, lärdomar som dragits, vad som fungerat bättre och sämre.

Cecilia Nordén, författare och verksamhetsarkitekt

Recensioner

TUI

Daniel Lundgren, Verksamhetsarkitekt TUI

”Att läsa en bok som på ett välstrukturerat och pedagogiskt sätt förklarar hur man skapar en verksamhetsmodell (Vintergatan) och hur man kan använda den för djupare förståelser är fantastisk roligt och nyttigt även för oss som lever med Vintergatan varje dag.

TUI Nordic har arbetat med Vintergatan de senaste 6 åren, när vi tog beslutet att lämna vårt stelbenta och stora verksamhetsarkitekturramverk för något annat som skulle tilltala både IT och verksamheten, samt stödja vår agila arbetsmetodik. Under åren som följde har vi bollat/provat idéer och häpnat över hur många olika perspektiv som Vintergatan kan stödja.

För mig personligen är nog det roligaste när vår VD, som på sin första dag fick ett Vintergatan-startpaket efter något år sade att det hade hon kvar och tittade på då och då.  Fördjupningsavsnitten är mycket intressanta att läsa och ger mig återblickar till hur vi tänkte men även nya idéer. Allt uttryckt på ett sätt som borde tilltala många som funderar på hur man navigerar i det komplexa system som en verksamhet är. Kort sagt en bok som på ett begripligt sätt förklarar verksamhetsarkitektur och hur det kan användas för att hjälpa verksamheter i sin förändringsresa. ”

Skatteverket

Jorge Dougnac,, Huvudarkitekt på Skatteverket


Äntligen finns det en bok som på beskriver Vintergatan och dess fulla potential! Den här boken bör läsas av alla som vill börja jobba med verksamhetsförmågor och få med sig hela verksamheten på den resan. Boken är lättläst, uppdelad så att många olika målgrupper kan dra nytta av den och innehåller bra och relevanta exempel. Fördjupningsdelen innehåller svaren på många av de frågor som dyker upp när vi arkitekter skapar våra egna Vintergator. Vintergatan är en ankarmodell som kan byggas ut till att visualisera i princip vad som helst av vikt för en verksamhet. Det jag bär med mig är att modellen är ett fantastiskt kommunikationsverktyg för att skapa förståelse och samsyn, ett effektivt beslutsstöd och ett pragmatiskt analys- och planeringsverktyg som bidrar till att göra verksamheten mer snabbrörlig inför förändring utan att för den delen tappa fokus på vision och mål.

COOR

Lars Broman, Affärsarkitekt på COOR


Jag har en längre tid letat efter format som visualiserar ett företags stödjande strukturer, och har sedan en tid sneglat på Vintergatan. I samband med att jag senast bytte jobb fick jag så chansen att börja jobba med den. Jag har nu också läst boken och fått massor av uppslag på nya sätt att använda modellen. Förutom att mappa förmågor, system och informationsflöden så jobbar vi just nu med att skapa en dynamisk bild av vår informationsmodell, d v s i vilken förmåga föds ett informationsobjekt och vilka förmågor behöver informationen för att kunna fullgöra sin uppgift. Oavsett vem i din organisation du pratar med så fungerar Vintergatan som ett diskussionsunderlag, och beroende på vad som visas kan du välja olika vyer av den.
Det är inte alltid så lätt att hitta ett format där alla i en organisation kan känna igen sig, Vintergatan löser verkligen den utmaningen, har du inte provat den ännu så rekommenderar jag starkt att du provar den i din organisation. Och vill du göra det enkelt för dig rekommenderar jag att du läser denna bok, den ger både kunskap och inspiration!

LINNÉUNIVERSITETET

Darek M. Haftor, Professor i Informatik vid Linnéuniversitetet


”Det som gör Vintergatan extra attraktiv är dess enkelhet och flexibilitet vilket gör att alla medarbetare kan vara med och skapa gemensam förståelse för verksamheten och dess framtid.
Nya teknologier, nya regelverk, nya marknader och kundbehov – förändringarnas hastighet och oförutsägbarhet ger upphov till krav på dagens verksamheter som återspeglas i dess ökade komplexitet, på ett sätt som vi aldrig tidigare erfarit. Denna komplexitet utmanar verksamhetens ledare och medarbetare. Samtidigt visar aktuell forskning att de verksamheter som lyckas bäst innehar en förmåga att på ett unikt sätt synkronisera en mängd skilda resurser och förmågor i en viss önskad riktning, så att helheten producerar mer än summan av dess delar. Modellen Vintergatan möjliggör detta!”

COPR

Christian Ahlin, CIO på COPR

En fantastisk pragmatisk väg till EA. Den är systematisk och full av praktiska tillvägagångssätt för att ge läsaren verktyg att bringa klarhet i sin komplexa verklighet. Detta är den enda modell som fungerar operativt och på styrelsenivå. Extra fantastiskt är förslag på it-verktyg för implementation med olika för- och nackdelar. Det gör att man kan starta direkt och förstå hur man kan växa!

Bokcirkel

Bokcirkeln är öppen för alla som är intresserade av att läsa och diskutera boken tillsammans med författare Cecila Nordén och Vintergatans upphovskvinna Annika Klyver.

Se detaljerat schema för Vintergatans bokcirkel och anmäl dig här