CREATIVE MORNINGS

Vi bjuder emellanåt in till kostnadsfria frukostseminarier. Vi kallar dem Creative Mornings. Syftet med våra frukostar är att hålla dialogen med våra kunder levande.
Vi delar med oss av tankar, erfarenheter och insikter, som vi fångar i våra uppdrag, som verksamhetsutvecklare, informationsarkitekter och lösningsarkitekter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev eller följ oss på Linkedin för att inte missa när vi lanserar nya Creative Mornings och andra event.

Nu snackar vi klimat och hållbar framtid – hela verksamheten ska med på samma tåg!

Verksamhetsutvecklingens verktyg – en effektiv motor för att driva klimatarbete

Välkommen till en Creative Morning med fokus på klimatsmart och hållbar verksamhetsutveckling 18 september 2019.

Vi bjuder in till en samskapande frukostworkshop där vi knyter ihop klimatperspektivet tightare med verksamhetsutveckling. Vi visar hur våra verktyg kan bli en motor för hela verksamhetens klimatarbete. Under workshopen försöker vi räta ut ett par frågetecken; Hur får vi med alla på tåget? Vad kan vi göra för att vårt klimatarbete inte blir något som arbetas med separat från annat förändringsarbete? Morgonen bjuder även på spaningar och insikter inom klimatområdet och verksamhetsutveckling.

Väv in klimatarbetet i den kontinuerlia verksamhetsutvecklingen

Vi kämpar med att sopsortera och att äta klimatsmart, men det måste mer därtill. Det har blivit uppenbart för de flesta av oss att många verksamheter måste igenom en ganska stor omställning för att klara framtidens hårdare miljö- och kundkrav. Hållbart klimatarbetet kräver att vi väver in det i den kontinuerliga verksamhetsutvecklingen, där fokus är på framtida kunders krav och förväntningar. Låt inte ert klimatarbete bli ett projekt för några få. Se till att hela verksamheten är med på tåget!

Antalet deltagare på denna frukostworkshop är begränsat till 20 personer.

Tid: Frukostfrallor, kaffe och te serveras från kl 08:00. Seminarie och workshop pågår  kl 8:30-10:00.

Plats: IRM, Garvargatan 9C, Stockholm

Anmäl dig i formuläret nedan.

Observera att våra Creative Morning är kostnadsfria, men att anmälan är bindande.
Om du inte utnyttjar din plats och inte skickar kollega eller avbokar senast 24 timmar innan debiterar vi 495 kr.

Under morgonen möter du förändringsledare Johanna Aadde, verksamhetsutvecklare Lena Dohrnér och verksamhetsarkitekt Helena Grim.

Navigera och utveckla din verksamhet med full kontroll

Introduktion till Vintergatan

Tänk dig en modell som knyter samman alla andra arkitekturmodeller och som är lätt att relatera till för hela verksamheten. Vintergatan är en förmågekarta som är uppbyggd utifrån en verksamhetsgeografi, baserad på flera års praktiskt arbete med arkitektur och långsiktig verksamhetsutveckling i verkliga företag. 

90 minuter – sen vet ni om Vintergatan är något för er

Ge oss en och en halv timme så ger vi er en introduktion till Vintergatan på plats hos er, anpassat efter era behov. Ni får en grundgenomgång av Vintergatan; hur den är uppbyggd, hur den kan användas och vilka analyser som Vintergatan möjliggör. Vi kan också snabbt titta på hur  er organisation skulle kunna få nytta av Vintergatan.

Läs mer om Vintergatan här

Låter det intressant? Kontakta oss på telefon 08-585 011 00, eller maila på info(at)irm.se

Vintergatan - din verksamhetskarta

Annika Klyver, verksamhetsarkitekt, skapare av metoden och modellen Vintergatan och Cecilia Nordén, verksamhetsarkitekt och författare till boken Vintergatan – din verksamhetskarta, har tillsammans utvecklat metoden och modellen till att vara ett verktyg  både på operativ- och styrelsenivå.

Anmäl dig här: