Informationsarkitektur

Informationsarkitektur InformationsarkitektVi är experter på data management.
Genom att belysa och analysera en verksamhet från informationsperspektivet bidrar vi till att skapa en effektivare och mer korrekt informationshantering, vilket i sin tur bidrar till en effektivare verksamhet.
Vi hjälper alla typer av organisationer att förstå, strukturera, analysera, visualisera och kommunicera er verksamhets logiska informationsbehov. Det kan handla om att få koll på vilka produkter, kunder och persondata som finns i verksamheten och hur ni arbetar med dem, eller om att ensa begrepp och benämningar i er data eller t ex att hantera masterdata eller business intelligence och ett behov av stöd för detta. Informationsmodeller spelar en central roll i detta arbete. Modellerna skapar värde både på övergripande arkitekturnivå och t ex vid kravställning i samband med utveckling av it-stöd.
Låter detta intressant?
Kontakta oss! Antingen via formuläret här på sidan, eller ring direkt 08-585 011 00.

Utbildning

Informationsmodellering

Informationsmodellering och datamodellering är starka verktyg för att få en klar bild över verksamhetens informationsbehov och gemensamma definitioner. Modellerna skapar värde på övergripande nivå, i kravarbetet och i utvecklingen av it-stöd eller Data Warehouse.
På kursen får du lära dig att skapa en informationsmodell genom övningar. Du får lära dig teorin bakom objekt, relationer och nycklar och vi gör en genomgång av informationsmodellens användning och samband med processutveckling.
Vi levererar utbildningen både företagsinternt och öppen regi i samarbete med Dataföreningen kompetens.

Är du intresserad av en företagsanpassad kurs? Kontakta oss på telefon 08-585 011 00 eller använd formuläret på denna sidan så hör vi av oss till dig inom kort.

Läs mer om den öppna kursen och anmäl dig här>>

Modellering och utveckling av beslutstöd

Dimensionsmodellering

Detta är en såväl teoretisk som praktisk kurs som täcker in de flesta aspekter som berör arkitektur och utveckling av ett stöd för att fatta korrekta beslut inom olika verksamheter. Huvudtemat i kursen behandlar utformningen av en lämplig beslutsstödsarkitektur samt hur man tar fram modeller för att underlätta såväl lagring som analys av verksamhetens samlade information.

Kursens omfattning

I kursen ingår avsnitt om hur man på ett lämpligt sätt hanterar information som till exempel fångas via webb, vanligtvis kallat Big Data, samt översikt om lagringsformer för denna information (NoSQL och NewSQL). Även kortare avsnitt om lämpliga metoder för ETL (ExtractTransformLoad) ingår.
Denna kurs genomförs idag endast företagsinternt, där vi kan anpassa utformningen till verksamhetens egna önskemål. Låter det intressant? Kontakta oss eller vår partner Dataföreningen Kompetens.

Modelleringsmönster

Fördjupa dina kunskaper inom informationsmodellering

Det finns många sätt att representera ett visst modelleringsproblem. För en och samma situation finns flera mönster att välja mellan och en erfaren informationsmodellerare har många modelleringsmönster i sin erfarenhetsbank.
Denna kurs lär dig hur och när man ska välja vilket mönster och hur man ska kombinera dessa till en helhet. Kunskapen om varje mönsters användbarhet, dess styrkor och svagheter är själva kärnan inom informationsmodellering. Kursen riktar sig till dig som har kunskaper och praktisk erfarenhet av informationsmodellering i någon form.
Denna kurs genomförs idag endast företagsinternt, där vi kan anpassa utformningen till verksamhetens egna önskemål. Låter det intressant? Kontakta oss eller vår partner Dataföreningen Kompetens.

Visualisering av modeller

Effektivare kommunikation med grafik och text

Lär dig gestalta din modell så att den blir ett riktigt starkt tanke- och kommunikationsverktyg. Många verksamhets- och it-utvecklare arbetar med någon form av informationsmodell som redskap. Modellerna kan ha olika fokus såsom begrepps-, informations-, data- eller klassmodeller. Det handlar om kraftfulla verktyg för att förstå och utveckla en verksamhet förutsatt att dina kollegor kan ta den till sig.
Vi har arbetat med att utveckla beskrivningssätt för modeller. Vi har studerat hur man använder sig av text och grafik inom områden som informationsdesign, informationsgrafik och kartografi. Det vi lärt oss har vi sedan anpassat och tillämpat på området modelldriven verksamhets- och it-utveckling.
Denna kurs genomförs idag endast företagsinternt, där vi kan anpassa utformningen till verksamhetens egna önskemål. Låter det intressant? Kontakta oss eller vår partner Dataföreningen Kompetens.

Se hela IRMs kursutbud här