Vi erbjuder utbildning inom verksamhetsutveckling, informationsarkitektur och affärsutveckling.
I våra utbildningar varvas all teori med praktiska övningar genom bland annat grupparbeten, där deltagarna direkt får befästa sin nyvunna kunskap. Utbildningarna leds av våra erfarna konsulter som alla har gedigen erfarenhet inom respektive område. Vi anlitar även externa experter som kompletterar kurserna med sin spetskunskap.
Vi levererar våra utbildningar både företagsinternt och i öppen regi. Se hela vårt kursutbud i listan nedan.
Har du frågor kring våra utbildningar? Kontakta oss på telefon 08-585 011 00 eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss till dig.

Certifierad Verksamhetsutvecklare

En skola med praktisk kundorientering

En verksamhetsutvecklare driver verksamhetsutveckling utifrån ett processperspektiv. Vår utbildning Certifierad verksamhetsutvecklare ger dig kompetensen att processutveckla, styra processer och förändringsleda.
Denna roll är viktig i dag när världen krymper. Alltfler verksamheter slåss på samma marknad. Effektivitet och flexibilitet är två ständigt återkommande begrepp inom verksamhetsutveckling. En verksamhet som är stelbent och oorganiserad får det svårt att hävda sig på morgondagens marknad. Kunskapen och förståelsen för att arbeta utifrån kundbehov med sina verksamhetsprocesser är för allt fler en självklarhet.
Vi levererar utbildningen i samarbete med Dataföreningen Kompetens.
Läs mer och anmäl dig här>>

Certifierad Verksamhetsarkitekt

Sveriges största utbildning av verksamhetsarkitekter

När affärsutvecklare, it-folk och företagsledning springer åt olika håll samtidigt som verksamheten måste ta hand om de löpande akuta behoven – då behövs en verksamhetsarkitekt.
IT ska stödja utvecklingen av affärskritiska processer. För detta krävs en välordnad arkitektur, som säkerställer hög informationskvalitet och att rätt informationssystem anskaffas. Strategin är att information fångas vid källan och sedan blir tillgänglig där den behövs. På detta sätt uppfylls affärsprocessernas krav på kvalitet, tid och kostnad.
Som certifierad verksamhetsarkitekt använder du företagets processer och informationsmodeller till att ställa rätt krav på informationstekniken.
Kursen levereras i samarbete med Dataföreningen Kompetens.
Läs mer och anmäl dig här>>

Certifierad Affärsarkitekt Master

Vi ger dig förmågan att bygga adaptiva verksamheter med en kapacitet att snabbare genomföra strategiska val och ta vara på nya möjligheter.

I samarbete med Dataföreningen kompetens levererar vi ett utbildningsprogram som ger dig ett helhetsperspektiv. Vi för samman affärsstrategi, affärsmodeller, förmågor, IT och organisation. Programmet stärker din förmåga att arbeta med modern och strategisk affärsutveckling. Se videopresentation av utbildningen nedan, eller
Läs mer om utbildningen och anmäl dig här>>

Design Studio

Design Studio är en metod för att på kort tid, och ur olika perspektiv, innovera och upptäcka lösningar inom team, organisationer eller projekt. Metoden används framgångsrikt av organisationer som Apple, Spotify och IDEO.

De tidiga stadierna i innovation och utveckling är avgörande för produkter, tjänster och organisationers framgång. Design Studio är en interaktiv och snabb metod som skapar en gemensam och klar bild av den faktiska utmaningen och resulterar i koncept att arbeta utifrån.

Kursen lägger fokus på samarbete och aktivt bidragande under en halvdag som kommer att utmana dig till att tänka längre och göra mer. Vårt mål är att på en halv dag åstadkomma större förändring tillsammans än vi klarar på en månad var för sig.

Användningsområdena är många – affärsutveckling, marknadsundersökning, kundanalys, produkt- och tjänsteutveckling. Design Studio syftar till att skapa kreativa sessioner för att utforska problem innan man fokuserar på lösning.

Kursens innehåll och upplägg

En halvdags intensivkurs i innovation – med Design Studio som arbetssätt.

Du lär dig:

 • att använda Design Studio för att utforska möjligheter, utveckla produkter och tjänster för att möta kundernas behov.
 • att skapa en innovativ och lekfull kultur för tillväxt och ökad lönsamhet.
 • hur vi innoverar ihop och varför det är viktig.

Kurstid är fyra timmar.

Målgrupp

För dig som arbetar med kreativ konceptutveckling och vill få alla att samarbeta kring idéer och lösningar. Du har en operativ eller strategisk roll som gör att din förståelse för att ett visionärt och inkluderande arbetssätt är avgörande för framgångsrik utveckling.

Kurstillfällen

25 maj 2018 i samarbete med Dataföreningen kompetens

Anmäl dig till den öppna kursen här.

Eller när det passar er. Välkommen att kontakta oss för offert.

Affärsmodell och innovation

Välkommen till en kurs i strategisk utveckling av affärsmodeller.

Under två dagar lär du dig analysera, beskriva, innovera och designa affärsmodeller. Hur tänker du dig att din affärsmodell ser ut om fem eller tio år …eller om sex månader? Vill du behålla din position på marknaden? Vill du avancera?
Vi levererar utbildningen i samarbete med Dataföreningen Kompetens.
Läs mer om kursen och anmäl dig här>>

Affärs- och verksamhetsutveckla med film

Ta din vardagliga kommunikation till en ny nivå


Under en dag ger dig ett verktyg för att förmedla visioner, problembilder, lösningsförslag mm på ett strukturerat och kreativt sätt. I alla utvecklingsprojekt är effektiv kommunikation en framgångsfaktor. En av de starkast växande kommunikativa trenderna är rörlig media. Haka på den och lär dig kommunicera effektivt med film! 

Vi har tagit fram denna kurs för dig som vill kunna utnyttja filmens visuella kraft och lättillgänglighet, i din vardagliga kommunikation med inriktning på affärs- och verksamhetsutvecklingsprojekt.

Vi använder oss av metoden Design Studio. Det är en interaktiv och snabb metod som vanligtvis används inom arkitektur och industriell design för att på kort tid generera idéer och lösningar inom ett team eller projekt. Metoden fungerar också för att utforska en problembild innan man designar lösningen på problemet. Inga förkunskaper krävs.

Du lär dig att

 • beskriva det verkliga problemet som skall lösas.
 • generera idéer till design på lösning för att uppnå önskat resultat eller effekt.
 • snabbt och enkelt ta fram en story som bär ditt budskap.
 • skapa en lagom kort film utifrån ovan nämnda.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill lyfta kommunikationen till en ny nivå. Kanske är du:

 • Affärs- eller verksamhetsutvecklare
 • Förändringsledare
 • Kravspecificerare eller kravägare
 • Projektledare
 • Beställare av IT-system

Kurstillfällen

Måndag 16 april 2018 kl 09:00-16:00

Onsdag 16 maj 2018 kl 09:00-16:00

Pris: 6 900 kr exkl. moms

OBS! Inför kursdagen

Inför kursdagen behöver du göra några uppgifter. De tar ca 3 timmar att genomföra.

Ladda ner och läs vår information om kursförberedelserna här

Informationsmodellering

Identifiera, definiera och beskriv information i modellform

Informationsmodellering och datamodellering är starka verktyg för att få en klar bild över verksamhetens informationsbehov och gemensamma definitioner. Modellerna skapar värde på övergripande nivå, i kravarbetet och i utvecklingen av it-stöd eller Data Warehouse.
På kursen får du lära dig att skapa en informationsmodell genom övningar. Du får lära dig teorin bakom objekt, relationer och nycklar och vi gör en genomgång av informationsmodellens användning och samband med processutveckling.
Vi levererar utbildningen i samarbete med Dataföreningen Kompetens.
Läs mer om kursen och anmäl dig här>>

Modellering och utveckling av beslutsstöd

Lär dig skapa en arkitektur för ert beslutstöd

Detta är en såväl teoretisk som praktisk kurs som täcker in de flesta aspekter som berör arkitektur och utveckling av ett stöd för att fatta korrekta beslut inom olika verksamheter. Huvudtemat i kursen behandlar utformningen av en lämplig beslutsstödsarkitektur samt hur man tar fram modeller för att underlätta såväl lagring som analys av verksamhetens samlade information.
I kursen ingår avsnitt om hur man på ett lämpligt sätt hanterar information som till exempel fångas via webb, vanligtvis kallat Big Data, samt översikt om lagringsformer för denna information (NoSQL och NewSQL). Även kortare avsnitt om lämpliga metoder för ETL (ExtractTransformLoad) ingår.
Denna kurs genomförs idag endast företagsinternt, där vi kan anpassa utformningen till verksamhetens egna önskemål. Låter det intressant? Kontakta oss eller vår partner Dataföreningen Kompetens.

Modelleringsmönster

Fördjupa dina kunskaper inom informationsmodellering

Det finns många sätt att representera ett visst modelleringsproblem. För en och samma situation finns flera mönster att välja mellan och en erfaren informationsmodellerare har många modelleringsmönster i sin erfarenhetsbank.
Denna kursen lär dig hur och när man ska välja vilket mönster och hur man ska kombinera dessa till en helhet. Kunskapen om varje mönsters användbarhet, dess styrkor och svagheter är själva kärnan inom informationsmodellering. Kursen riktar sig till dig som har kunskaper och praktisk erfarenhet av informationsmodellering i någon form.
Denna kurs genomförs idag endast företagsinternt, där vi kan anpassa utformningen till verksamhetens egna önskemål. Låter det intressant? Kontakta oss eller vår partner Dataföreningen Kompetens.

Processutveckling

Lär dig kartlägga och beskriva processer

Bra utformade arbetsprocesser ger din organisation förmågan att arbeta smartare med kundfokusering och att snabbt kunna anpassa sig till förändrade kundkrav.

Kursen bygger på en väl utprövad teoretisk grund i kombination med praktisk processutveckling. Du får mycket övning samt tillfälle att reflektera över konkreta exempel och ta lärdom av praktisk erfarenhet från verkliga case. Kursen ger dig förmågan att praktisera dina nya kunskaper på ett professionellt sätt, direkt i din egen verksamhet.

Hur hittar man processerna i verksamheten så att de kan beskrivas, analyseras och förbättras?   När ska man mäta processer? Vår kurs i processutveckling ger dig svaren. Kursen omfattar två dagar.

Vi levererar utbildningen företagsinternt och i öppen regi i samarbete med Dataföreningen Kompetens.

Läs mer om den öppna kursen och anmäl dig här>>

Processägare

Bli trygg i din roll som Processägare!

Kursen Processägare ger dig kunskap och verktyg för att analysera, sätta upp mål och förbättra dina processer. Du lär dig även hur du kan involvera dina medarbetare och ta tillvara på deras förbättringskraft.
Kursen vänder sig till dig som är processägare eller har en annan roll med ansvar för en process och dess resultat. Det kan vara allt från beslutsfattare till chefer i en processorienterad organisation samt till dig som är utsedd att leda ett projekt som syftar till att processorientera verksamheten.
Utbildningen presenterar kritiska framgångsfaktorer för att få din process effektiv. Vi tittar på vilka befogenheter, ansvar och beslutsmandat du ska ha som processägare, vilka roller du behöver samverka med och hur samverkan kan se ut.
Denna kurs genomförs idag endast företagsinternt, där vi kan anpassa utformningen till verksamhetens egna önskemål. Låter det intressant? Kontakta oss eller vår partner Dataföreningen Kompetens.

The Milky Enterprise Design Way

Welcome to learn more about how the Milky Way can help you take the next step to create faster innovation and change. A change grounded in your business’ situation. During this course you learn how to use the Milky Way to rapidly innovate and facilitate faster changes using an Enterprise Design Sprint.

How

We accomplish this by combining the Milky Way with Enterprise Design and see how Enterprise Design Sprints are a fast, workable approach to the whole business, (not only IT). This enables us to go from the big picture, to details and back to the big picture again: making the links visible, tracing performance and decisions, and engaging stakeholders.

For who

This is for you who are interested in design sprints and have some knowledge of the Milky Way model and way of work. Your ambition should be to learn how to leverage the Milky Way and go for faster change, connect to customer experience and innovation.

Topics day one

 • Introduction to Strategic Enterprise Design – the core principles
 • Enterprise Design Sprint – going through the Design Sprint phases
 • Engage, Understand the big picture – stakeholders, key aspects, framing, planning and investing
 • Discover, 360° look into the details – gather information, research and analysis about users, systems, and business perspectives
 • Define: Create conceptual models – scenario modelling, overcoming bias, develop integrated and connected views on the enterprise

Topics day two

 • Experiment: Generate tangible ideas – designing, illustrating and prototyping
 • Validate: Get a reality check – prototypes of potential solutions, testing assumptions, assessing concepts from test results and feedback
 • Implement: Make it reality – Turning validated designs into assets, activating change agents, syncing with Agile and Lean, transformation process
 • Delivery: Let it fly and keep it in the air – Managing portfolio of opportunities, governance and improvement processes, measuring success based on strategic impact

When and where

At the beginning of autumn 2018. New dates will be announced shortly.

Subscribe to our newsletter and stay updated.

Location:  IRM, Garvargatan 9C, Stockholm

Time: 09:00 – 17:00

Price: 19 500 SEK including, lunch, snacks and two books; Intersection and Vintergatan – din verksamhetskarta. Excluding VAT.

Tjänstedesign

Skapa verklig kundupplevelse

Som tjänstedesigner arbetar du kundfokuserat med att ständigt förbättra nyttan och upplevelsen av en tjänst genom att utveckla företagets erbjudande.
Du får metoder och verktyg för att ta dig hela vägen från att kunna förstå kundbehovet till att utveckla idéer, skapa och testa prototyper samt initiera och genomföra nödvändig verksamhetsutveckling.
Vi levererar utbildningen i samarbete med Dataföreningen Kompetens.
Läs mer om kursen och anmäl dig här>>

Value Experience Design

Kundupplevelser har blivit företagsledares hetaste fråga. Att enbart särskilja sig genom produkt och pris är snart ett minne blott – konkurrensfördelar för fem år sedan är idag rena hygienfaktorer. Digitaliseringen medför att kundresor blir alltmer komplexa och kunder förväntar sig bra upplevelser på tvärs av digitala och analoga kontaktpunkter och även om de flesta inser vad som måste göras är det få som vet hur. Det vill vi förändra.

Genom Value Experience Design kan du skapa insikter och förståelse för dina kunder och där igenom utveckla attraktivare produkter och tjänster, effektivare kommunikation och starkare lojalitet.

Under denna intensiva halvdag blandar vi teori med praktik och lär oss en effektiv metod för att förstå kundens behov samt lär oss att omsätta dessa till en konkret innovationskarta med tydliga kundfördelar. På kursen ger vi också tid till att utvärdera er organisations position på marknaden och utveckla nya affärsmodeller och kundvärden med digital inspiration.

Kursen ger dig ett smakprov på utbildningen Certifierad affärsarkitekt Masters delmoment om designtänkande och tjänstedesign

Det här är tillfället för dig att snabbt göra den nya tidens konsekvenser tydliga för dig och din verksamhet. Vi lyfter blicken och inspireras av de senaste trenderna för att med full kraft landa i ett enkelt verktyg som förnyar dig och din affär.

Kursens innehåll och upplägg

En halvdag – fyra timmars intensivkurs i att driva kundcentrerad innovation.

Du lär dig:

 • ett enkelt och visuellt strategiskt verktyg för att förstå dina konkurrensfördelar och hur de kan användas för att frilägga kundvärde på nya sätt.
 • skapa en kundcentrerad innovationskarta för din egen organisation
 • hur ny digital teknik och trender kommer att påverka ditt företag och bransch
 • när och hur du kan använda Value Experience Design för att driva förändring

Målgrupp

För dig som är strateg, entreprenör eller ledare som upplever att du behöver agera i en kundcentrerad digital värld. Du har en operativ eller strategisk nyckelbefattning som gör att din förståelse för att kundupplevelsen är avgörande för framtiden i ditt bolag. För dig som vill bygga en teknisk och kommersiell roll som på verkar affären och din egen karriär.

Kurstillfällen

25 maj 2018 i samarbete med Dataföreningen kompetens

Anmäl dig till den öppna kursen här.

Eller när det passar er. Välkommen att kontakta oss för offert.

Visualisera verksamhetens förmågor med Vintergatan

Navigera och utveckla med full kontroll

Kursen ger dig förmågan att synliggöra värden och skapa en översiktlig bild över hela eller delar av din verksamhet i en förmågekarta. Modellen har en unik syn på verksamhetsutveckling och låter dig kombinera och visualisera flera perspektiv i samma karta som processer, business capabilities, applikationssystem, kundresor, etc. Vi kallar den Vintergatan.
Genom att modellera verksamhetens förmågor kan du sätta dem i dess rätta sammanhang. Metoden gör att du kan zooma in och ut på delar av din verksamhet, med olika perspektiv på ett sätt som gör att nya mönster blir synliga.
Vi levererar utbildningen i samarbete med Dataföreningen Kompetens.
Läs mer om kursen och anmäl dig här>>

Visualisering av modeller

Effektivare kommunikation med grafik och text

Lär dig gestalta din modell så att den blir ett riktigt starkt tanke- och kommunikationsverktyg. Många verksamhets- och it-utvecklare arbetar med någon form av informationsmodell som redskap. Modellerna kan ha olika fokus såsom begrepps-, informations-, data- eller klassmodeller. Det handlar om kraftfulla verktyg för att förstå och utveckla en verksamhet förutsatt att dina kollegor kan ta den till sig.
Vi har arbetat med att utveckla beskrivningssätt för modeller. Vi har studerat hur man använder sig av text och grafik inom områden som informationsdesign, informationsgrafik och kartografi. Det vi lärt oss har vi sedan anpassat och tillämpat på området modelldriven verksamhets- och it-utveckling.
Denna kurs genomförs idag endast företagsinternt, där vi kan anpassa utformningen till verksamhetens egna önskemål. Låter det intressant? Kontakta oss eller vår partner Dataföreningen Kompetens.

Value Proposition Design

En halvdags intensivkurs i att skapa erbjudanden som kunder älskar och rekommenderar!

Att skapa riktigt attraktiva erbjudanden till kunder kan upplevas som en nästan oöverkomlig utmaning i dagens snabbrörliga affärsmiljö! Men det finns hjälp som gör det mycket enklare och roligare.
Kundfokusering handlar om att bygga en djup insikt i kundens behov i just den situation som tjänsten eller produkten är tänkt för, vad är kundens mål just här och nu?
Kundinsikter handlar inte om att göra antaganden om kundens behov, kundinsikter handlar om analys och innovation. Många organisationer analyserar hur de egna produkterna eller tjänsterna används och uppskattas av kunderna, men viktigare insikter uppnås genom att analysera kundens situation och de behov som uppstår i den situationen. Vilket ”jobb” vill kunden få gjort?
Denna intensivkurs ger dig verktyg, förmåga och inspiration att klargöra vad din organisation behöver förstå om era kunders behov, hur ni kommer fram till denna insikt och vad ni ska åstadkomma för att hjälpa era kunder att nå sina mål.

Kursen omfattar
 • Varför är kundinsikter viktigare idag?
 • Vem är kunden och hur beskrivs ett kundsegment?
 • Vad är en kundsinsikt och hur fångar vi den?
 • Hur skapas en kundinsikt?
 • Hur används en kundinsikt för att skapa ett erbjudande?
Kurstillfällen

25 maj 2018 i samarbete med Dataföreningen kompetens

Anmäl dig till den öppna kursen här.

Eller när det passar er. Välkommen att kontakta oss för offert.

Kursledare

Affärsutveckling AffärsutvecklareKursen leds av Torbjörn Olsson. Han har en gedigen internationell erfarenhet av kundfokusutmaningar inom B2B produkt och erbjudandeutveckling, marknadsföring och försäljning. Torbjörn arbetar med såväl mindre tillväxtbolag som stora etablerade organisationer och är en uppskattad rådgivare och coach.

Kursdeltagare
Här kan du logga in på din kurssida