Vi erbjuder utbildning inom verksamhetsutveckling, informationsarkitektur och affärsutveckling.
I våra utbildningar varvas all teori med praktiska övningar genom bland annat grupparbeten, där deltagarna direkt får befästa sin nyvunna kunskap. Utbildningarna leds av våra erfarna konsulter som alla har gedigen erfarenhet inom respektive område. Vi anlitar även externa experter som kompletterar kurserna med sin spetskunskap.
Vi levererar våra utbildningar både företagsinternt och i öppen regi.
Se hela vårt kursutbud i listan nedan eller välj att bläddra i katalogen.
Har du frågor kring våra utbildningar? Kontakta oss på telefon 08-585 011 00 eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss till dig.

Certifierad Verksamhetsutvecklare

En skola med praktisk kundorientering

En verksamhetsutvecklare driver verksamhetsutveckling utifrån ett processperspektiv. Vår utbildning Certifierad verksamhetsutvecklare ger dig kompetensen att processutveckla, styra processer och förändringsleda.
Denna roll är viktig i dag när världen krymper. Alltfler verksamheter slåss på samma marknad. Effektivitet och flexibilitet är två ständigt återkommande begrepp inom verksamhetsutveckling. En verksamhet som är stelbent och oorganiserad får det svårt att hävda sig på morgondagens marknad. Kunskapen och förståelsen för att arbeta utifrån kundbehov med sina verksamhetsprocesser är för allt fler en självklarhet.
Vi levererar utbildningen i samarbete med Dataföreningen Kompetens.
Läs mer och anmäl dig här>>

Certifierad Verksamhetsarkitekt

Sveriges största utbildning av verksamhetsarkitekter

När affärsutvecklare, it-folk och företagsledning springer åt olika håll samtidigt som verksamheten måste ta hand om de löpande akuta behoven – då behövs en verksamhetsarkitekt.
IT ska stödja utvecklingen av affärskritiska processer. För detta krävs en välordnad arkitektur, som säkerställer hög informationskvalitet och att rätt informationssystem anskaffas. Strategin är att information fångas vid källan och sedan blir tillgänglig där den behövs. På detta sätt uppfylls affärsprocessernas krav på kvalitet, tid och kostnad.
Som certifierad verksamhetsarkitekt använder du företagets processer och informationsmodeller till att ställa rätt krav på informationstekniken.
Kursen levereras i samarbete med Dataföreningen Kompetens.
Läs mer och anmäl dig här>>

Certifierad Affärsarkitekt Master

Vi ger dig förmågan att bygga adaptiva verksamheter med en kapacitet att snabbare genomföra strategiska val och ta vara på nya möjligheter.

I samarbete med Dataföreningen kompetens levererar vi ett utbildningsprogram som ger dig ett helhetsperspektiv. Vi för samman affärsstrategi, affärsmodeller, förmågor, IT och organisation. Programmet stärker din förmåga att arbeta med modern och strategisk affärsutveckling. Se videopresentation av utbildningen nedan, eller
Läs mer om utbildningen och anmäl dig här>>

Affärsmodell och innovation

Välkommen till en kurs i strategisk utveckling av affärsmodeller.

Under två dagar lär du dig analysera, beskriva, innovera och designa affärsmodeller. Hur tänker du dig att din affärsmodell ser ut om fem eller tio år …eller om sex månader? Vill du behålla din position på marknaden? Vill du avancera?
Vi levererar utbildningen i samarbete med Dataföreningen Kompetens.
Läs mer om kursen och anmäl dig här>>

Blockchain business

Utvecklingen av blockchain har accelererat snabbt och det är nu hög tid att förbereda våra verksamheter för utvecklingen. Utbildningen ger dig en gedigen introduktion med verksamhetsfokus till blockchain och den digitalisering som krävs för att planera för blockchain-lösningar, men också en förståelse för när det inte passar med blockchain som lösning.

Denna kurs ger dig:

  • förmåga att förstå den allt intensivare utvecklingen inom Blockchain-världen.
  • förmåga att förstå hur blockchain kan fungera som möjliggörare för nya och befintliga affärsmodeller samt när det inte passar med blockchain.
  • en plattform för din fortsatta kompetensutveckling inom Blockchain-världen.
  • förmågan att identifiera områden som lämpar sig för blockchain-tillämpningar.

Utbildningen levereras i samarbete med Dataföreningen kompetens. Läs mer och anmäl dig här>>

Informationsmodellering

Identifiera, definiera och beskriv information i modellform

Informationsmodellering och datamodellering är starka verktyg för att få en klar bild över verksamhetens informationsbehov och gemensamma definitioner. Modellerna skapar värde på övergripande nivå, i kravarbetet och i utvecklingen av it-stöd eller Data Warehouse.
På kursen får du lära dig att skapa en informationsmodell genom övningar. Du får lära dig teorin bakom objekt, relationer och nycklar och vi gör en genomgång av informationsmodellens användning och samband med processutveckling.
Vi levererar utbildningen i samarbete med Dataföreningen Kompetens.
Läs mer om kursen och anmäl dig här>>

Modellering och utveckling av beslutsstöd

Lär dig skapa en arkitektur för ert beslutstöd

Detta är en såväl teoretisk som praktisk kurs som täcker in de flesta aspekter som berör arkitektur och utveckling av ett stöd för att fatta korrekta beslut inom olika verksamheter. Huvudtemat i kursen behandlar utformningen av en lämplig beslutsstödsarkitektur samt hur man tar fram modeller för att underlätta såväl lagring som analys av verksamhetens samlade information.
I kursen ingår avsnitt om hur man på ett lämpligt sätt hanterar information som till exempel fångas via webb, vanligtvis kallat Big Data, samt översikt om lagringsformer för denna information (NoSQL och NewSQL). Även kortare avsnitt om lämpliga metoder för ETL (ExtractTransformLoad) ingår.
Denna kurs genomförs idag endast företagsinternt, där vi kan anpassa utformningen till verksamhetens egna önskemål. Låter det intressant? Kontakta oss eller vår partner Dataföreningen Kompetens.

Modelleringsmönster

Fördjupa dina kunskaper inom informationsmodellering

Det finns många sätt att representera ett visst modelleringsproblem. För en och samma situation finns flera mönster att välja mellan och en erfaren informationsmodellerare har många modelleringsmönster i sin erfarenhetsbank.
Denna kursen lär dig hur och när man ska välja vilket mönster och hur man ska kombinera dessa till en helhet. Kunskapen om varje mönsters användbarhet, dess styrkor och svagheter är själva kärnan inom informationsmodellering. Kursen riktar sig till dig som har kunskaper och praktisk erfarenhet av informationsmodellering i någon form.
Denna kurs genomförs idag endast företagsinternt, där vi kan anpassa utformningen till verksamhetens egna önskemål. Låter det intressant? Kontakta oss eller vår partner Dataföreningen Kompetens.

Processutveckling

Lär dig kartlägga och beskriva processer

Bra utformade arbetsprocesser ger din organisation förmågan att arbeta smartare med kundfokusering och att snabbt kunna anpassa sig till förändrade kundkrav.

Kursen bygger på en väl utprövad teoretisk grund i kombination med praktisk processutveckling. Du får mycket övning samt tillfälle att reflektera över konkreta exempel och ta lärdom av praktisk erfarenhet från verkliga case. Kursen ger dig förmågan att praktisera dina nya kunskaper på ett professionellt sätt, direkt i din egen verksamhet.

Hur hittar man processerna i verksamheten så att de kan beskrivas, analyseras och förbättras?   När ska man mäta processer? Vår kurs i processutveckling ger dig svaren. Kursen omfattar två dagar.

Vi levererar utbildningen företagsinternt och i öppen regi i samarbete med Dataföreningen Kompetens.

Läs mer om den öppna kursen och anmäl dig här>>

Processägare

Bli trygg i din roll som Processägare!

Kursen Processägare ger dig kunskap och verktyg för att analysera, sätta upp mål och förbättra dina processer. Du lär dig även hur du kan involvera dina medarbetare och ta tillvara på deras förbättringskraft.
Kursen vänder sig till dig som är processägare eller har en annan roll med ansvar för en process och dess resultat. Det kan vara allt från beslutsfattare till chefer i en processorienterad organisation samt till dig som är utsedd att leda ett projekt som syftar till att processorientera verksamheten.
Utbildningen presenterar kritiska framgångsfaktorer för att få din process effektiv. Vi tittar på vilka befogenheter, ansvar och beslutsmandat du ska ha som processägare, vilka roller du behöver samverka med och hur samverkan kan se ut.
Denna kurs genomförs idag endast företagsinternt, där vi kan anpassa utformningen till verksamhetens egna önskemål. Låter det intressant? Kontakta oss eller vår partner Dataföreningen Kompetens.

Tjänstedesign

Skapa verklig kundupplevelse

Som tjänstedesigner arbetar du kundfokuserat med att ständigt förbättra nyttan och upplevelsen av en tjänst genom att utveckla företagets erbjudande.
Du får metoder och verktyg för att ta dig hela vägen från att kunna förstå kundbehovet till att utveckla idéer, skapa och testa prototyper samt initiera och genomföra nödvändig verksamhetsutveckling.
Vi levererar utbildningen i samarbete med Dataföreningen Kompetens.
Läs mer om kursen och anmäl dig här>>

Visualisera verksamhetens förmågor

Visualisera din verksamhets förmågor med Vintergatan

Kursen ger dig förmågan att synliggöra värden och skapa en översiktlig bild över hela eller delar av din verksamhet i en förmågekarta. Modellen har en unik syn på verksamhetsutveckling och låter dig kombinera och visualisera flera perspektiv i samma karta som processer, business capabilities, applikationssystem, kundresor, etc. Vi kallar den Vintergatan.
Genom att modellera verksamhetens förmågor kan du sätta dem i dess rätta sammanhang. Metoden gör att du kan zooma in och ut på delar av din verksamhet, med olika perspektiv på ett sätt som gör att nya mönster blir synliga.
Vi levererar utbildningen i samarbete med Dataföreningen Kompetens.
Läs mer om kursen och anmäl dig här>>

Visualisering av modeller

Effektivare kommunikation med grafik och text

Lär dig gestalta din modell så att den blir ett riktigt starkt tanke- och kommunikationsverktyg. Många verksamhets- och it-utvecklare arbetar med någon form av informationsmodell som redskap. Modellerna kan ha olika fokus såsom begrepps-, informations-, data- eller klassmodeller. Det handlar om kraftfulla verktyg för att förstå och utveckla en verksamhet förutsatt att dina kollegor kan ta den till sig.
Vi har arbetat med att utveckla beskrivningssätt för modeller. Vi har studerat hur man använder sig av text och grafik inom områden som informationsdesign, informationsgrafik och kartografi. Det vi lärt oss har vi sedan anpassat och tillämpat på området modelldriven verksamhets- och it-utveckling.
Denna kurs genomförs idag endast företagsinternt, där vi kan anpassa utformningen till verksamhetens egna önskemål. Låter det intressant? Kontakta oss eller vår partner Dataföreningen Kompetens.

Workshopledning

Lär dig konsten att leda effektiva workshops

Kursen Workshopledning ger dig metoder för att skapa resultat av hög kvalitet genom att utnyttja en grupps samlade förmåga. Lär dig skapa engagemang, delaktighet, kreativitet och innovativa lösningar.
Workshopledning är användbart i alla typer av möten, inte enbart i den typ av möten som traditionellt kallas för workshops. Som workshopledare ska du alltid vara neutral, men aldrig släppa ägandeskapet av mötesprocessen.
Du får mycket praktisk träning och individuell feedback.
Vi levererar utbildningen i samarbete med Dataföreningen Kompetens.
Läs mer om kursen och anmäl dig här>>

Visuell workshopledning

Omsätt workshopens resultat i konkreta handlingsplaner

Du får fem handfasta tekniker och verktyg för att omsätta workshopens resultat i konkreta handlingsplaner. Arbetsmetoden bygger på en förändringscykel som är baserad på ”the cycle of experience”, ett begrepp inom gestaltmetodiken.
Att använda bilder i arbetet med att utveckla strategier, mål och visioner skapar en effektivare kommunikation och förståelse mellan deltagarna i utvecklingsarbetet. Du får även ett resultat som alla känner engagemang och delaktighet i. Arbetssättet ger också ett visuellt och kommunikativt underlag för införandet.
Under kursen får du bl a lära dig att visualisera genom att rita enkla symboler, men erfarenhet av att teckna behöver du inte ha.
Vi levererar utbildningen i samarbete med Dataföreningen Kompetens.
Läs mer om kursen och anmäl dig här>>