Verksamhetsutveckling & Verksamhetsarkitektur

Vi gör företag och verksamheter flexiblare, effektivare och mer kundfokuserade.
Oavsett vilka utmaningar ni har; vi hjälper er på vägen med kompetenta konsulter utrustade med verktyg och metoder för att kartlägga, visualisera, analysera, utbilda och transformera, så att ni kan fokusera på era kunder och den nytta er verksamhet tillför. IRM är pionjärer inom verksamhetsarkitektur och driver Sveriges största utbildning av verksamhetsarkitekter.
Ett behov av verksamhetsutveckling kan springa ur många olika scenarier, t ex:
Ny affärsmodell ska stöttas.  Att kundfokus ska öka det och att det finns behov av tjänsteutveckling. Arbetssätt och processer måste effektiviseras. En upphandling kräver omfattande kravställning. Det finns behov av en Data Manager. Verksamhetsarkitekten kräver bättre modeller. Det ska byggas en enhet för hantering av masterdata och business intelligence.
Tillsammans skapar vi framgångsrika organisationer.
Låter detta intressant?
Kontakta oss! Antingen via formuläret här på sidan, eller ring direkt 08-585 011 00.

Erbjudanden inom verksamhetsutveckling

Mentorskap

Vi erbjuder mentorskap för t ex:

 • Uppbyggnad av arkitekturarbete
 • Seminarier och workshops för process- och informationsmodellering
 • Kvalitetssäkring av modeller

Vi finns som stöd i verksamheten i den omfattning ni behöver; det kan handla om allt från att vi finns på plats 1-5 dagar i veckan till att vi finns som stöd via telefon/mail några timmar i månaden. Målet är att vår insats ska minska och er ska öka så att ni blir självgående.
Resultatet av arbetet är en fungerande arkitekturfunktion med kompetenta medarbetare.
För att lyckas är det viktigt att sätta upp tydliga långsiktiga mål. En kritisk framgångsfaktor vi erfar, är att det finns en person utsedd som driver arbetet framåt.
Låter detta intressant? Kontakta oss! Antingen via formuläret här på sidan, eller ring direkt 08-585 011 00.

Projekt och förvaltning

Spelande tränare

Inom IRM har vi lång erfarenhet av att arbeta i projekt eller i löpande verksamhet med koppling till en känd och beskriven arkitektur eller till en arkitektur som håller på att beskrivas.
Vi tar roller som arkitekt, kravanalytiker, verksamhetsutvecklare, systemutvecklare eller projektledare. När vi går in i uppdrag har vi alltid målet att sprida vår kunskap och erfarenhet till dem vi arbetar med. Att lämna ett kunskapsavtryck är ett våra viktigaste uppdrag.
Låter detta intressant? Kontakta oss! Antingen via formuläret här på sidan, eller ring direkt 08-585 011 00.

Kvalitetssäkra modeller

Varför då?

När man tagit beslutet att ha helhetsfokus istället för projektfokus, d v s verksamhetsarkitektur är införd, bör alla initiativ till verksamhetsutveckling stämmas av mot både tidigare arbete och pågående arbete för att säkerställa att man anskaffar data endast en gång. Vi har lång erfarenhet av att ta fram stabila modeller och hjälper er att kvalitetsgranska era modeller.
Resultatet blir modeller med bra kvalitet som gör att man undviker misstag vid realisering och säkerställande av att processerna i verksamheten får ett bra it-stöd.
Låter detta intressant? Kontakta oss! Antingen via formuläret här på sidan, eller ring direkt 08-585 011 00.

Bädda för den nya dataskyddsförordningen - GDPR

Personuppgiftslagen (PUL) ersätts av den nya dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) den 25:e maj 2018. För många organisationer kommer det innebära stora förändringar. Hur påverkar det din organisation?
Vi erbjuder er stöd i att sprida kunskapen internt om vad GDPR innebär och vilka konsekvenserna är för just er organisation. Vi kan också erbjuda er en mer detaljerad kartläggning av vilka persondata ni hanterar idag och hur. Då ingår även en plan över vad som behöver åtgärdas för att komma till ett önskat läge inför 25 maj 2018.
Läs mer om våra erbjudanden kring GDPR i broschyren nedan.
Låter detta intressant? Kontakta oss! Antingen via formuläret här på sidan, eller ring direkt 08-585 011 00.

Erbjudanden inom verksamhetsarkitektur

Ta fram företagsövergripande modeller och en målarkitektur

Ett gemensamt arkitekturarbete

Vi arbetar tillsammans med er arkitekturgrupp och ett antal verksamhetsrepresentanter. Vi genomför workshops där vi kartlägger era övergripande processer, informationsområden och de mest centrala it-stöden och tar fram en första version av er målarkitektur. Här arbetar vi även med affärsmodellerna för att bättre förstå i vilken riktning ni är på väg och vad som är kritiskt för företagets vidareutveckling. Resultatet av arbetet är en bättre översikt av ert företag och den verksamhetsarkitektur ni har idag.
Låter detta intressant? Kontakta oss! Antingen via formuläret här på sidan, eller ring direkt 08-585 011 00.

Vintergatan

En modell som knyter samman alla andra arkitekturmodeller

Vintergatan är en förmågekarta som är uppbyggd utifrån en verksamhetsgeografi, baserad på sex års praktiskt arbete med arkitektur och långsiktig verksamhetsutveckling i verkliga företag. Vintergatan låter oss visualisera nästan hela arkitekturen på en sida, från processerna övergripande värdeflöde, informationsanvändningen, IT-stöden och integrationerna. Det finns även möjligt att visa IT-tjänster, API:er och verksamhetshändelser i samma karta.

Vintergatan gör det även möjligt att relatera och visualisera hur den interna arkitekturen samspelar med kundresor, kundernas touch points, organisationens erbjudandens olika värdeströmmar genom verksamhetens förmågor och andra intressanta perspektiv.

I boken ”Vintergatan” beskriver Cecilia Nordén Vintergatan som förmågekarta, metod och sätt att tänka kring arkitektur. I boken är deras erfarenheter från arbetet med Vintergatan tillsammans med verkliga cases även beskriven och våra rekommendationer för hur man arbetar med arkitektur på ett sätt som ger mer verksamhetsnytta och bidrar till en snabbare mer riktad utveckling.

Läs mer om Vintergatan här.

Låter detta intressant? Kontakta oss! Antingen via formuläret här på sidan, eller ring direkt 08-585 011 00.

Utbildning

Certifierad Verksamhetsarkitekt

Sveriges största utbildning av verksamhetsarkitekter

När affärsutvecklare, it-folk och företagsledning springer åt olika håll samtidigt som verksamheten måste ta hand om de löpande akuta behoven – då behövs en verksamhetsarkitekt.
IT ska stödja utvecklingen av affärskritiska processer. För detta krävs en välordnad arkitektur, som säkerställer hög informationskvalitet och att rätt informationssystem anskaffas. Strategin är att information fångas vid källan och sedan blir tillgänglig där den behövs. På detta sätt uppfylls affärsprocessernas krav på kvalitet, tid och kostnad.
Som certifierad verksamhetsarkitekt använder du företagets processer och informationsmodeller till att ställa rätt krav på informationstekniken.
Kursen levereras i samarbete med Dataföreningen Kompetens. Läs mer och anmäl dig här>>

Certifierad Verksamhetsutvecklare

En skola med praktisk kundorientering

En verksamhetsutvecklare driver verksamhetsutveckling utifrån ett processperspektiv. Vår utbildning Certifierad verksamhetsutvecklare ger dig kompetensen att processutveckla, styra processer och förändringsleda.
Denna roll är viktig i dag när världen krymper. Alltfler verksamheter slåss på samma marknad. Effektivitet och flexibilitet är två ständigt återkommande begrepp inom verksamhetsutveckling. En verksamhet som är stelbent och oorganiserad får det svårt att hävda sig på morgondagens marknad. Kunskapen och förståelsen för att arbeta utifrån kundbehov med sina verksamhetsprocesser är för allt fler en självklarhet.
Vi levererar utbildningen i samarbete med Dataföreningen kompetens. Läs mer och anmäl dig här>>

The Milky Enterprise Design Way

Welcome to learn more about how the Milky Way can help you take the next step to create faster innovation and change. A change grounded in your business’ situation. During this course you learn how to use the Milky Way to rapidly innovate and facilitate faster changes using an Enterprise Design Sprint.

How

We accomplish this by combining the Milky Way with Enterprise Design and see how Enterprise Design Sprints are a fast, workable approach to the whole business, (not only IT). This enables us to go from the big picture, to details and back to the big picture again: making the links visible, tracing performance and decisions, and engaging stakeholders.

For who

This is for you who are interested in design sprints and have some knowledge of the Milky Way model and way of work. Your ambition should be to learn how to leverage the Milky Way and go for faster change, connect to customer experience and innovation.

Topics day one

 • Introduction to Strategic Enterprise Design – the core principles
 • Enterprise Design Sprint – going through the Design Sprint phases
 • Engage, Understand the big picture – stakeholders, key aspects, framing, planning and investing
 • Discover, 360° look into the details – gather information, research and analysis about users, systems, and business perspectives
 • Define: Create conceptual models – scenario modelling, overcoming bias, develop integrated and connected views on the enterprise

Topics day two

 • Experiment: Generate tangible ideas – designing, illustrating and prototyping
 • Validate: Get a reality check – prototypes of potential solutions, testing assumptions, assessing concepts from test results and feedback
 • Implement: Make it reality – Turning validated designs into assets, activating change agents, syncing with Agile and Lean, transformation process
 • Delivery: Let it fly and keep it in the air – Managing portfolio of opportunities, governance and improvement processes, measuring success based on strategic impact

When and where

This two-day course will be held in English on 22-23 of May.

Location:  IRM, Garvargatan 9C, Stockholm

Time: 09:00 – 17:00

Price: 19 500 SEK including, lunch, snacks and two books; Intersection and Vintergatan – din verksamhetskarta. Excluding VAT.

Se hela IRMs kursutbud här