Verksamhetsutveckling & Verksamhetsarkitektur

Vi gör företag och verksamheter flexiblare, effektivare och mer kundfokuserade.
Oavsett vilka utmaningar ni har; vi hjälper er på vägen med kompetenta konsulter utrustade med verktyg och metoder för att kartlägga, visualisera, analysera, utbilda och transformera, så att ni kan fokusera på era kunder och den nytta er verksamhet tillför. IRM är pionjärer inom verksamhetsarkitektur och driver Sveriges största utbildning av verksamhetsarkitekter.
Ett behov av verksamhetsutveckling kan springa ur många olika scenarier, t ex:
Ny affärsmodell ska stöttas.  Att kundfokus ska öka det och att det finns behov av tjänsteutveckling. Arbetssätt och processer måste effektiviseras. En upphandling kräver omfattande kravställning. Det finns behov av en Data Manager. Verksamhetsarkitekten kräver bättre modeller. Det ska byggas en enhet för hantering av masterdata och business intelligence.
Tillsammans skapar vi framgångsrika organisationer.
Låter detta intressant?
Kontakta oss! Antingen via formuläret här på sidan, eller ring direkt 08-585 011 00.

Erbjudanden inom verksamhetsutveckling

Mentorskap

Vi erbjuder mentorskap för t ex:

  • Uppbyggnad av arkitekturarbete
  • Seminarier och workshops för process- och informationsmodellering
  • Kvalitetssäkring av modeller

Vi finns som stöd i verksamheten i den omfattning ni behöver; det kan handla om allt från att vi finns på plats 1-5 dagar i veckan till att vi finns som stöd via telefon/mail några timmar i månaden. Målet är att vår insats ska minska och er ska öka så att ni blir självgående.
Resultatet av arbetet är en fungerande arkitekturfunktion med kompetenta medarbetare.
För att lyckas är det viktigt att sätta upp tydliga långsiktiga mål. En kritisk framgångsfaktor vi erfar, är att det finns en person utsedd som driver arbetet framåt.
Låter detta intressant? Kontakta oss! Antingen via formuläret här på sidan, eller ring direkt 08-585 011 00.

Projekt och förvaltning

Spelande tränare

Inom IRM har vi lång erfarenhet av att arbeta i projekt eller i löpande verksamhet med koppling till en känd och beskriven arkitektur eller till en arkitektur som håller på att beskrivas.
Vi tar roller som arkitekt, kravanalytiker, verksamhetsutvecklare, systemutvecklare eller projektledare. När vi går in i uppdrag har vi alltid målet att sprida vår kunskap och erfarenhet till dem vi arbetar med. Att lämna ett kunskapsavtryck är ett våra viktigaste uppdrag.
Låter detta intressant? Kontakta oss! Antingen via formuläret här på sidan, eller ring direkt 08-585 011 00.

Kvalitetssäkra modeller

Varför då?

När man tagit beslutet att ha helhetsfokus istället för projektfokus, d v s verksamhetsarkitektur är införd, bör alla initiativ till verksamhetsutveckling stämmas av mot både tidigare arbete och pågående arbete för att säkerställa att man anskaffar data endast en gång. Vi har lång erfarenhet av att ta fram stabila modeller och hjälper er att kvalitetsgranska era modeller.
Resultatet blir modeller med bra kvalitet som gör att man undviker misstag vid realisering och säkerställande av att processerna i verksamheten får ett bra it-stöd.
Låter detta intressant? Kontakta oss! Antingen via formuläret här på sidan, eller ring direkt 08-585 011 00.

Bädda för den nya dataskyddsförordningen - GDPR

Personuppgiftslagen (PUL) ersätts av den nya dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) den 25:e maj 2018. För många organisationer kommer det innebära stora förändringar. Hur påverkar det din organisation?
Vi erbjuder er stöd i att sprida kunskapen internt om vad GDPR innebär och vilka konsekvenserna är för just er organisation. Vi kan också erbjuda er en mer detaljerad kartläggning av vilka persondata ni hanterar idag och hur. Då ingår även en plan över vad som behöver åtgärdas för att komma till ett önskat läge inför 25 maj 2018.
Läs mer om våra erbjudanden kring GDPR i broschyren nedan.
Låter detta intressant? Kontakta oss! Antingen via formuläret här på sidan, eller ring direkt 08-585 011 00.

Erbjudanden inom verksamhetsarkitektur

Ta fram företagsövergripande modeller och en målarkitektur

Ett gemensamt arkitekturarbete

Vi arbetar tillsammans med er arkitekturgrupp och ett antal verksamhetsrepresentanter. Vi genomför workshops där vi kartlägger era övergripande processer, informationsområden och de mest centrala it-stöden och tar fram en första version av er målarkitektur. Här arbetar vi även med affärsmodellerna för att bättre förstå i vilken riktning ni är på väg och vad som är kritiskt för företagets vidareutveckling. Resultatet av arbetet är en bättre översikt av ert företag och den verksamhetsarkitektur ni har idag.
Låter detta intressant? Kontakta oss! Antingen via formuläret här på sidan, eller ring direkt 08-585 011 00.

Vintergatan

En modell som knyter samman alla andra arkitekturmodeller

Tänk dig en modell som knyter samman alla andra arkitekturmodeller och som är lätt att relatera till för hela verksamheten. Vintergatan förenklar den del av arkitekturarbetet som visas upp mot verksamheten och bidrar med förståelse för de konsekvenser ett förändringsarbete kan få för andra delar organisationen. Oavsett vilken bransch ni är i så är Vintergatan, och arbetet med den värdefull.
För att kunna förstå och analysera en organisation behöver vi visualisera och göra det abstrakta till något vi kan ta på, se och arbeta med. Vintergatan är en förmågekarta som gör det möjligt att se många olika perspektiv såsom processer, informationsberoenden, applikationssystem, kundresor, värdeflöden mm. Sättet som vi bygger upp en vintergata på gör det möjligt för oss att zooma ut och in för att se sammanhang både på övergripande och detaljerad nivå. En kundresa genom Vintergatan visar hur de olika delarna i verksamheten bidrar till kundupplevelsen och ansvarsområden mellan team kan läggas in och göras tydliga. Vill du lära dig att ta fram en vintergata?
Läs om vår öppna kurs>>

Här kan titta på en kort introduktion till Vintergatan>>
Låter detta intressant? Kontakta oss! Antingen via formuläret här på sidan, eller ring direkt 08-585 011 00.

Utbildning

Certifierad Verksamhetsarkitekt

Sveriges största utbildning av verksamhetsarkitekter

När affärsutvecklare, it-folk och företagsledning springer åt olika håll samtidigt som verksamheten måste ta hand om de löpande akuta behoven – då behövs en verksamhetsarkitekt.
IT ska stödja utvecklingen av affärskritiska processer. För detta krävs en välordnad arkitektur, som säkerställer hög informationskvalitet och att rätt informationssystem anskaffas. Strategin är att information fångas vid källan och sedan blir tillgänglig där den behövs. På detta sätt uppfylls affärsprocessernas krav på kvalitet, tid och kostnad.
Som certifierad verksamhetsarkitekt använder du företagets processer och informationsmodeller till att ställa rätt krav på informationstekniken.
Kursen levereras i samarbete med Dataföreningen Kompetens. Läs mer och anmäl dig här>>

Certifierad Verksamhetsutvecklare

En skola med praktisk kundorientering

En verksamhetsutvecklare driver verksamhetsutveckling utifrån ett processperspektiv. Vår utbildning Certifierad verksamhetsutvecklare ger dig kompetensen att processutveckla, styra processer och förändringsleda.
Denna roll är viktig i dag när världen krymper. Alltfler verksamheter slåss på samma marknad. Effektivitet och flexibilitet är två ständigt återkommande begrepp inom verksamhetsutveckling. En verksamhet som är stelbent och oorganiserad får det svårt att hävda sig på morgondagens marknad. Kunskapen och förståelsen för att arbeta utifrån kundbehov med sina verksamhetsprocesser är för allt fler en självklarhet.
Vi levererar utbildningen i samarbete med Dataföreningen kompetens. Läs mer och anmäl dig här>>