Verksamhetsutveckling & Verksamhetsarkitektur

Vi gör företag och verksamheter flexiblare, effektivare och mer kundfokuserade.

Vi hjälper våra kunder att växa i takt med sin marknad och sina kundkrav. Våra konsulter har alla lång erfarenhet av verksamhetsutveckling från en mängd olika branscher och alla delar av en organisation. De bidrar med kunskap, nya perspektiv och om så behövs; helt nya lösningar för att er verksamhet ska kunna lösa problem och nå era framtida mål.

IRM levererar även utbildning inom verksamhetsutvecklingens olika delar. Vi är pionjärer inom verksamhetsarkitektur och driver Sveriges största utbildning av verksamhetsarkitekter.

Ett behov av verksamhetsutveckling kan springa ur många olika scenarier, t ex att:

  • att ny affärsmodell ska stöttas och hela verksamheten behöver se samma mål.
  • kundfokus ska öka.  
  • det finns behov av tjänsteutveckling.
  • arbetssätt och processer måste effektiviseras.
  • en upphandling kräver omfattande kravställning.
  • verksamhetsarkitekten kräver bättre modeller.
  • det ska byggas en enhet för hantering av masterdata och business intelligence. 

Oavsett vilka utmaningar ni har; vi hjälper er på vägen med kompetenta konsulter utrustade med verktyg och metoder för att kartlägga, visualisera, analysera, utbilda och transformera, så att ni kan fokusera på era kunder och den nytta er verksamhet tillför. 

Låter detta intressant? Kontakta oss!

Erbjudanden inom verksamhetsutveckling

Mentorskap

Vi erbjuder mentorskap för t ex:

  • Uppbyggnad av arkitekturarbete
  • Seminarier och workshops för process- och informationsmodellering
  • Kvalitetssäkring av modeller

Vi finns som stöd i verksamheten i den omfattning ni behöver; det kan handla om allt från att vi finns på plats 1-5 dagar i veckan till att vi finns som stöd via telefon/mail några timmar i månaden. Målet är att vår insats ska minska och er ska öka så att ni blir självgående.
Resultatet av stödet blir en fungerande arkitekturfunktion med kompetenta medarbetare.
För att lyckas är det viktigt att sätta upp tydliga långsiktiga mål. En kritisk framgångsfaktor vi erfar, är att det finns en person utsedd som driver arbetet framåt.
Låter detta intressant? Kontakta oss!

Projekt och förvaltning

Spelande tränare

Inom IRM har vi lång erfarenhet av att arbeta i projekt eller i löpande verksamhet med koppling till en känd och beskriven arkitektur eller till en arkitektur som håller på att beskrivas.

Vi tar roller som verksamhetsarkitekt, kravanalytiker, verksamhetsutvecklare, systemutvecklare eller projektledare. När vi går in i uppdrag har vi alltid målet att sprida vår kunskap och erfarenhet till dem vi arbetar med. Att lämna ett kunskapsavtryck är ett våra viktigaste uppdrag.
Låter detta intressant? Kontakta oss!

Kvalitetssäkra modeller

Varför då?

När man tagit beslutet att ha helhetsfokus istället för projektfokus, d v s verksamhetsarkitektur är införd, bör alla initiativ till verksamhetsutveckling stämmas av mot både tidigare arbete och pågående arbete för att säkerställa att man anskaffar data endast en gång. Vi har lång erfarenhet av att ta fram stabila modeller och hjälper er att kvalitetsgranska era modeller.
Resultatet blir modeller med bra kvalitet som gör att man undviker misstag vid realisering och säkerställande av att processerna i verksamheten får ett bra it-stöd.
Låter detta intressant? Kontakta oss!

Ta fram företagsövergripande modeller och en målarkitektur

Ett gemensamt arkitekturarbete

Vi arbetar tillsammans med er arkitekturgrupp och ett antal verksamhetsrepresentanter. Vi genomför workshops där vi kartlägger era övergripande processer, informationsområden och de mest centrala it-stöden och tar fram en första version av er målarkitektur. Här arbetar vi även med affärsmodellerna för att bättre förstå i vilken riktning ni är på väg och vad som är kritiskt för företagets vidareutveckling. Resultatet av arbetet är en bättre översikt av ert företag och den verksamhetsarkitektur ni har idag.
Låter detta intressant? Kontakta oss!

Vintergatan

En modell som knyter samman alla andra arkitekturmodeller

Vintergatan är en förmågekarta som är uppbyggd utifrån en verksamhetsgeografi, baserad på många års praktiskt arbete med arkitektur och långsiktig verksamhetsutveckling i verkliga företag. Vintergatan låter oss visualisera hela arkitekturen på en och samma karta, från processerna övergripande värdeflöde, informationsanvändningen, IT-stöden och integrationerna.

Vintergatan gör det även möjligt att relatera och visualisera hur den interna arkitekturen samspelar med kundresor, kundernas touch points, organisationens erbjudandens olika värdeströmmar genom verksamhetens förmågor och andra intressanta perspektiv.

I boken ”Vintergatan” beskriver Cecilia Nordén Vintergatan som förmågekarta, metod och sätt att tänka kring arkitektur. I boken är erfarenheter från arbetet med Vintergatan tillsammans med verkliga cases beskrivna samt våra rekommendationer för hur man arbetar med arkitektur på ett sätt som ger mer verksamhetsnytta och bidrar till en snabbare mer riktad utveckling.

Läs mer om Vintergatan här.

Låter detta intressant? Kontakta oss!

Verksamhetsarkitektur Verksamhetsutveckling

Utbildning