Vintergatan – skapa din verksamhetskarta

Navigera och utveckla med full kontroll. Denna kurs lär dig ta fram en översiktlig bild över hela eller delar av din egen verksamhet i en förmågekarta. Modellen har en unik syn på verksamhetsutveckling och låter dig kombinera och visualisera flera perspektiv i samma karta som processer, business capabilities, applikationssystem, kundresor, etc. Vi kallar den Vintergatan.

Vintergatan är en modell och metod som låter dig kombinera och visualisera flera perspektiv i en och samma verksamhetskarta som till exempel processer, information, IT-stöd och kundresor. Genom att placera dessa i verksamhetens övergripande värdeflöde skapar vi en geografi som snabbt blir ett stabilt underlag för en mängd nya analyser och förbättrade beslutsunderlag.

”Vintergatan är en fantastiskt pragmatisk väg till EA. Den är systematisk och fylld av praktiska tillvägagångssätt för att ge läsaren verktyg att skapa klarhet i sin komplexa verklighet. Detta är den enda modell som fungerar operativt och på styrelsenivå.”

Under de praktiska övningarna där du tar fram din egen karta, coachas du av våra kursledare. De ger dig teorin bakom Vintergatan, konkreta verktyg för hur du bygger upp din Vintergata och många tips och trix som kommer av stor erfarenhet av olika typer av verksamheter och organisationer.

Kursen ger dig:

 • en gemensam Vintergatakarta baserad på förmågor över hela eller delar av din egen verksamhet som alla i organisationen kan känna igen sig i.
 • förmågan att synliggöra värden.
 • möjligheter till snabba analyser.
 • en unik översikt över produktlivscykler.
 • en unik översikt över verksamhetens leveranser.

Kursupplägg

Kursen omfattar tre dagar (2+1). I avgiften ingår kurslitteratur; boken Vintergatan – din verksamhetskarta. Underkursdagarna varvas teori kring metoden med mycket praktiskt arbete där deltagarna bygger upp en Vintergata över sin egen verksamhet.

För vem?

Denna kurs riktar sig till dig som är verksam som exempelvis:

 • Ledare/chef
 • Verksamhetsutvecklare
 • Verksamhetsarkitekt
 • Kvalitetsansvarig
 • Processägare
 • Processledare
 • CIO
 • Produktutvecklare
 • IT-arkitekt
 • Affärsutvecklare

Praktisk information

Denna kurs levereras företagsinternt och i öppen regi i samarbete med Dataföreningen Kompetens

Kurstillfällen:
Våren 2019 – 13-14 maj samt 3 juni
Hösten 2019 – 2-3 okt samt 22 okt

Plats: F7 möten, Fleminggatan 7, Stockholm

Pris: 22 950 SEK exkl. moms

Har du frågor?

Kontakta oss på tel. 08-585 011 00 eller mail info(at)irm.se

Relaterade utbildningar

Lärare

Annika Klyver är konsult och en hyllad kursledare inom verksamhetsarkitektur, verksamhetsutveckling och affärsmodellering för sitt engagemang och breda kunskap.

Annika har lång erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling med processutveckling i kombination med informationsperspektivet. Hon en gedigen erfarenhet av att arbeta med informationsmodellering och Information Management/Information Governance.

Cecilia Nordén har en gedigen bakgrund och har arbetat med allt från ledning, affärsutveckling, verksamhetsarkitektur, strategier, IT-kravställning, IT-utveckling och ekonomi till marknadsföring.

Cecilia har ett gedigget helhetsperspektiv på hur olika delar av en verksamhet samverkar och påverkar varandra. Cecilia brinner för att ta komplexa frågeställningar och göra dem förståelig. Cecilia är författare till boken- din verksamhetskarta