Vintergatan på övergripande förmågenivå

Kämpar du med att göra arkitekturen relevant för ditt företag? Letar du efter nya sätt att kombinera olika typer av information för att kunna få fram bättre beslutsunderlag? Vill du visa på hur IT stöttar affären? Vintergatan visar hur processer, information och IT-stöd samverkar i tiden för att stötta företagets värdeflöde och hur företaget samverkar med sina leverantörer, partners och kunder.
Tillsammans med era verksamhetsarkitekter arbetar vi fram en övergripande Vintergata över er organsiation. Vi genomför intervjuer och workshops för att få fram er organisations takt, en första version av grundkartan, heat maps, koppling till pågående projekt samt en kundresa.

Resulatet

Ni får förmågan att arbeta fram och förvalta en Vintergata över hela eller delar av er organisation, samt fördjupad kunskap i användningsområden och analyser av Vintergatan. Resultatet är en visuell översikt med flera perspektiv. Det blir tydligt hur olika delar påverkar varandra, hur ni kan koordinera förändringsinitiativ. Upplägget anpassas efter din verksamhet och era behov, men i genomsnitt så tar detta arbete 15 dagar i anspråk, fördelade över ca 5-6 veckor.
Vill du veta mer? Kontakta oss i formuläret till höger, eller ring oss direkt på tel 08-585 011 00