VINTERGATAN

Vintergatan är en verksamhetskarta där organisationens alla förmågor och deras beståndsdelar är synliga i verksamhetens värdeflödet.

Navigera och utveckla din verksamhet med full kontroll!