Vintergatans bokcirkel

Under våren 2018 startar vi en bokcirkel kring boken ”Vintergatan – din verksamhetskarta”. Bokcirkeln är öppen för alla som är intresserade av att läsa om och diskutera Vintergatan tillsammans med verksamhetsutvecklare Cecilia Nordén,  bokens författare och verksamhetsarkitekt Annika Klyver, Vintergatans upphovskvinna.

För att få till bra diskussioner planerar vi för en grupp om minst 8 deltagare. Du behöver inte ha erfarenhet av Vintergatan för att delta. Anmäl dig i formuläret längst ned på sidan.

Fyra träffar

Vid fyra tillfällen träffas vi en timme på morgonen och diskuterar ett avsnitt av boken. Inför varje tillfälle förbereder alla sig genom att läsa och reflektera över ett par frågeställningar. Under morgonen diskuterar vi avsnittet och de reflektioner vi gjort.

Varje träff startar kl. 08:00 och håller på en timme. Lättare frukost serveras.

Första tillfället

Onsdag 2 maj Till första tillfället har vi läst del 1 ”Därför Vintergatan” och del 2 ”Skapa din egen Vintergata”.
Reflektioner Vi kommer diskutera vårt behov av att kunna avbilda verkligheten, och frågan; Hur skapar du en egen Vintergata?

Andra tillfället

Tisdag 15 maj Till andra träffen har vi läst del 3 ”Vintergatan som ankarmodell”.
Reflektioner Vilka användningsområden finns det för Vintergatan? Hur kan vi kombinera fler perspektiv och på så sätt förstå mer tillsammans?

Tredje tillfället

Tisdag 29 maj Till tredje träffen har vi läst del 4 ”Få det att hända”.
Reflektioner Hur får vi in Vintergatan i vårt gemensamma utvecklingsarbete? Hur klarar vi att vandra mellan olika tidsperspektiv och olika iterationer av förändring?

Fjärde tillfället

Tisdag 5 juni Till den avslutande träffen har vi läst del 5 ”Fördjupning och sammanfattning”. En fördjupande reflektion över boken avslutar bokcirkeln.

Pris

Att delta kostar 4 000 kr exkl. moms. I priset ingår boken ”Vintergatan – din verksamhetskart”,  en lättare frukost samt Annika Klyvers och Cecilia Nordéns fulla engagemang. Om du redan köpt boken får du kostnaden för bokcirkeln reducerat med bokens pris.

Plats

IRMs lokaler på Garvargatan 9C i Stockholm

Välkommen!

Bokcirkeln leds av verksamhetsarkitekt Cecilia Nordén, bokens författare och verksamhetsarkitekt Annika Klyver, Vintergatans upphovskvinna.

Anmäl dig till Vintergatans bokcirkel genom att fylla i formuläret nedan