Workshop kring Blockchain 7-8 februari 2017

Välkommen till en workshop där vi fokuserar på den verksamhets- och affärsnytta Blockchain kan föra med sig. Under en och en halv dag i Sigtuna kommer vi diskutera den utmaning och potential Blockchain innebär för alla mellanhänder såsom Spotify, Uber, Airbnb och våra banker. Vi kommer arbeta i grupper med frågeställningar kring hur processarkitektur, informationsarkitektur och affärsmodeller påverkas.

En bra workshopledare är nyckeln till meningsfulla möten

Är du trött på ineffektiva möten och oengagerade mötesdeltagare? Då vill vi tipsa om två av våra kurser som går i vår; Workshopledning och Visuell Workshopledning. Båda kurserna ger dig många handfasta verktyg och mycket praktisk övning. Du lär dig lära dig att leda och fullt nyttja en grupps samlade kunskap, förmåga och kreativitet för att åstadkomma resultat av hög kvalitet.
Kursen Workshopledning ger dig kunskap i exempelvis:

 • Effektivisering av arbetsmöten genom ökad kvalitet på möten och beslut
 • Genomarbetade beslutsunderlag och förankrade beslut
 • Resultat som alla kan känna förståelse och ansvar för
 • Redskap för att åstadkomma kreativitet och nyskapande
 • Att skapa delaktighet i exempelvis syfte och mål

Vi levererar kursen både företagsinternt och i öppen regi tillsammans med Dataföreningen kompetens. Läs mer om kursen Workshopledning och anmäl dig här>>
Kursen Visuell workshopledning innehåller bland annat:

 • Fem visuella metoder inklusive dokumentation
 • Metodik för att genomföra mål-, visions- och strategiarbete samt förstudier
 • Verktyg för produkt- och tjänsteutveckling
 • Verktyg för grupputveckling och teambuilding
 • Träning i att leda en workshop med hjälp av grafisk facilitering
 • Kunskap i att rita med hjälp av enkla symboler
 • Kunskap om hur du kan använda resultatet av arbetssättet för fortsatt information och kommunikation
 • Ökad medvetenhet om dina egna styrkor och utvecklingsområden inom workshopledning
 • Att skapa gruppkänsla – teambuilding

Vi levererar kursen både företagsinternt och i öppen regi tillsammans med Dataföreningen Kompetens. Läs mer om kursen Workshopledning och anmäl dig här>>

EA-träffen jubilerar!

Tisdag 14 mars 2017, på Marriott i Stockholm, öppnar vi portarna till EA-träff nr 50! Var med du också!
EA-träffen är Nordens mest uppdaterade konferens inom Enterprise Architecture och verksamhetsutveckling. Konferensen fokuserar på verksamheters olika utmaningar de har idag och som kommer i framtiden. I vår handlar det till stor del om den digitala revolution vi lever i. Dessutom ger retorikexpert Elaine Eksvärd oss tips på hur man snackar snyggt för att få inflytande.
Varmt välkommen till en dag som ger många konkreta idéer och mycket inspiration.