Accelerera digitaliseringen av din affär

Creative Morning hos oss fredag 19 maj. Välkommen till ett kostnadsfritt frukostseminarium där vi pratar om hur din affär och organisation kan dra nytta av digitaliseringen.
Läs mer och anmäl dig här>>

IRM utbildar C.A.G Core

IRM har tagit fram en företagsanpassad utbildning för C.A.G Core inom C.A.G Group, baserad på IRM:s utbildningar inom verksamhetsutveckling och verksamhetsarkitektur. Målet med utbildningen är att skapa en gemensam metodikplattform inom C.A.G Core.
Första kursen är nu genomförd och blev mycket uppskattad av deltagarna.
”Arbetsmetodiken vi fick med oss från utbildningen är ett bra verktyg för att få en tydlig helhetsbild över en verksamhet och se sammanhang både på övergripande och mer detaljerad nivå”, säger Gitte Lydén, en av kursdeltagarna från C.A.G Core.
Nu fortsätter IRM-samarbetet med fördjupningar inom utvalda metoder.
Har din organisation behov av kompetensutveckling? Prata med oss!

Nytt kostnadsfritt tillfälle att lära om GDPR

Frukostseminarium fredag 14 juni 2017. EUs nya dataskyddsförordning påverkar alla företag mer eller mindre. Vi berättar var du måste se över när det gäller er hantering av persondata. Det är lämpligt att sätta igång med det arbetet redan nu även om lagen börjar gälla först om ett år. Vi berättar om den nya lagen och ger förslag på aktivitetsplan.
Läs mer och anmäl dig här>>