IRM Academy erbjuder utbildning inom verksamhetsutveckling, affärsutveckling och informationsarkitektur

IRM utbildar C.A.G Core

IRM har tagit fram en företagsanpassad utbildning för C.A.G Core inom C.A.G Group, baserad på IRM:s utbildningar inom verksamhetsutveckling och verksamhetsarkitektur. Målet med utbildningen är att skapa en gemensam metodikplattform inom C.A.G Core.
Första kursen är nu genomförd och blev mycket uppskattad av deltagarna.
”Arbetsmetodiken vi fick med oss från utbildningen är ett bra verktyg för att få en tydlig helhetsbild över en verksamhet och se sammanhang både på övergripande och mer detaljerad nivå”, säger Gitte Lydén, en av kursdeltagarna från C.A.G Core.
Nu fortsätter IRM-samarbetet med fördjupningar inom utvalda metoder.
Har din organisation behov av kompetensutveckling? Prata med oss!