För bättre workshopresultat – visualisera mera!

Att som facilitator skapa bilder av en grupps gemensamma workshoparbete skapar en effektivare kommunikation och förståelse mellan deltagarna. Resultatet blir att fler blir mer engagerade och att de har gemensam syn på vad man kommit fram till.
Måndag 12 juni 2017 levererar vi en öppen kurs genom vår samarbetspartner Dataföreningen Kompetens där du får nya grepp och verktyg till workshopledning och facilitering i praktiken. Vi ger dig även metoder för att omsätta workshopens resultat i konkreta handlingsplaner. Arbetsmetoden bygger på en förändringscykel som är baserad på ”the cycle of experience”, ett begrepp inom gestaltmetodiken.
Läs mer och anmäl dig här>>

Många talar om Tjänstedesign – vi har verkstad och bästa verktygen

Förra veckan gick ännu en omgång av vår kurs Tjänstedesign. Under två intensiva dagar fick deltagarna verktygen för att förenkla och förkorta produktutvecklingen på ett kreativt och kostnadseffektivt sätt. Kursen är mycket hands-on genom alla stegen; från att förstå kundbehovet till att utveckla, skapa och testa prototyper samt initiera och genomföra nödvändig verksamhetsutveckling.
Några kommentarer från deltagarna:

”Rolig, inspirerande och nyttigt.”
”Fått många verktyg för att få ihop EN helhet kring tjänstedesign”
”Med kursen blir det tydligt vad det handlar om och den ger en bra metod och verktyg.
”Även om man har tidigare erfarenheter av valda delar får man här mycket inspiration och en helhet.”
”Grymt kunniga och moderna kursledare som på ett inspirerande sätt utbildade och lyfte kompetensen avsevärt inom tjänstedesign!”

Så här blir vi klokare tillsammans!

Tisdag 2 maj arrangerade vi en mycket uppskattad eftermiddag för våra kunder att diskutera erfarenheter och insikter i arbetet med verksamhetsarkitektur i allmänhet och Vintergatan i synnerhet. Eftermiddagens diskussioner rörde förmågekartor, förmågevärderingar och affärsmodeller. Hur vi kan få med oss hela organisationen. Hur vi hittar en gemensam geografi och hur vi får ihop den digitala versionen med de fysiska. Vi vill rikta ett stort tack till alla som kom och gjorde denna eftermiddag så givande. Och ett extra stort tack till er som tog med era kartor och delade med er av era utmaningar och erfarenheter.
Vi planerar att ses i höst igen, så håll utkik efter inbjudan, här på vår webb, på linkedin eller via vårt nyhetsbrev. Anmäl dig som prenumerant längst ner till höger i sidfoten.