För bättre workshopresultat – visualisera mera!

Att som facilitator skapa bilder av en grupps gemensamma workshoparbete skapar en effektivare kommunikation och förståelse mellan deltagarna. Resultatet blir att fler blir mer engagerade och att de har gemensam syn på vad man kommit fram till.
Måndag 12 juni 2017 levererar vi en öppen kurs genom vår samarbetspartner Dataföreningen Kompetens där du får nya grepp och verktyg till workshopledning och facilitering i praktiken. Vi ger dig även metoder för att omsätta workshopens resultat i konkreta handlingsplaner. Arbetsmetoden bygger på en förändringscykel som är baserad på ”the cycle of experience”, ett begrepp inom gestaltmetodiken.
Läs mer och anmäl dig här>>