Accelerera förändring och utveckling med IRM och Förändringens fyra rum


Fyrarummaren som den också kallas, har i decennier hjälpt – och fortsätter att hjälpa
– hundratusentals människor och deras verksamheter att lyckas, världen över.

Ett koncept för att accelerera förändring

Förändringens fyra rum® är en vetenskaplig teori och ett koncept som hjälper organisationer med att accelerera förändring med omedelbara resultat samtidigt som medarbetarengagemanget ökar och sjuktalen minskar. Oavsett roll och tillhörighet i organisationen finns gränsöverskridande tillämpningsområden:

  • Underlätta samarbete, hantera konflikter.
  • Skapa arbetsklimat som gör arbetet roligt, meningsfullt, utvecklande och som ger resultat.
  • Lösa problem, enkla, komplicerade, komplexa och kaotiska.

Se våra erbjudanden kopplade till Förändringens fyra rum i broschyren