Vintergatan utvecklades av Annika Klyver

Vintergatan gav TUI banbrytande överblick

2013 inleddes ett omfattande arbete då IRMs Annika Klyver kom TUI Nordics (dåvarande Fritidsresor) kontor för att stötta arkitekturteamet. Där var stämningen frustrerad. De traditionella metoderna räckte inte till när resebolaget behövde hitta ett nytt, mer flexibelt sätt att visualisera sin verksamhet på. Med hjälp av IRM utvecklades Vintergatan, som på ett banbrytande sätt gav en ny överblick över alla delar i en komplex organisation.