Vintergatan – din verksamhetskarta åter i lager

Vår bästsäljare 2018; boken ”Vintergatan – din verksamhetskarta” är nu åter i lager.

På grund av stor efterfrågan tog vårt lager av svenska böcker om verksamhetsmodellen Vintergatan snabbt slut. Nu har vi fyllt på med nya. Boken ger inblick i vad Vintergatan är, hur modellen tas fram och ska läsas, samt vilken nytta den kan tillföra verksamheter utifrån de analysmetoder som den möjliggör av verksamheten idag, men också framöver.

Vintergatan är verksamhetens övergripande karta för att navigera rätt mot framtiden. Med Vintergatankartan i botten möjliggör vi nya, förbättrade beslutsunderlag. 

Köp ditt exemplar här>>

Informationsmodellering – en av våra superkrafter

Informationsmodellering är en grundbult i de flesta arbeten som spänner över verksamhets- och it-utveckling, oavsett syfte och sammanhang. Informationsmodellering är helt enkelt en typ av superkraft, som ger full koll på vilken information verksamheten hanterar och behöver. Det skapar en gemensam förståelse av vad som hanteras i verksamheten samt språk och data som representerar detta.

I en verksamhet strömmar ofta stora mängder data från många olika källor. Verksamheten är i mångt och mycket hantering av dataströmmar. Just nu befinner vi oss i en teknisk revolution som gör att vi hanterar alltmer data från allt fler källor. Det handlar inte bara om sakernas internet, artificiell intelligens och Big Data, utan även automatisering, integrering och digitalisering i största allmänhet. En informationsmodell är en gemensam karta över data i ett visst sammanhang och hur det ska tolkas, och därmed ett basverktyg för varje datahanterande verksamhet.

Lär dig informationsmodelleringens grunder på vår omåttligt populära kurs Informationsmodellering!

Vi har satt in ett extra kurstillfälle 11februari 2019. Välkommen!

Därför behöver din organisation en affärsarkitekt

Att affärsarkitekten är en nyckelroll för en framgångsrik organisation råder det ingen tvekan om. För att kunna bygga en fungerande affärsarkitektur och säkerställa att verksamheten kan hantera de allt tuffare omvärldskraven är det essentiellt att den här typen av kompetens finns på plats. Här listar vi fyra anledningar till varför du ska ha en affärsarkitekt i din organisation!

1. Affärsarkitekten är en länk mellan strategi och förmågor

En affärsidé är sällan unik men sättet den realiseras på kan vara det. Det är i det specifika sättet en verksamhet realiserar en affärsmodell som dess förmåga att leverera kundupplevelse och konkurrenskraft avgörs.

2. En drivande kraft för modern strategisk affärsutveckling

Affärsdesign är ett kraftfullt verktyg för att skapa en effektiv dialog kring komplexa frågor. Genom visualisering och storytelling (genom Value Proposition Design och Innovationskartan) kan din organisation driva modern strategisk affärsutveckling.

3. Organisationens alla nivåer följer med i transformationen

I en väldesignad affärsarkitektur byggs en helhet genom att föra samman affärsstrategi, affärsmodeller, förmågor, IT och organisation. Tillsammans skapar dessa förutsättningar för modern och innovativ affärsutveckling.

4. Organisationen kan ta emot framtiden med öppna armar

En affärsarkitekt hjälper din organisation att anpassa affärsmodellen och verksamhetens förmågor att möta nya utmaningar. Se till att din organisation har en strategi och en snabbfotad affärsarkitektur som möter marknadens krav på hållbara och kundcentrerade organisationer.

Säkerställ att erbjudanden anpassas i takt med att omvärlden förändras och kundernas behov med den.

I samarbete med Dataföreningen kompetens erbjuder vi utbildningen Certifierad affärsarkitekt Master som säkerställer att du som affärsarkitekt får förmågan att utveckla affärer som talar till dina kunder. Utbildningen ger dig kunskapen att forma ett team som kan analysera, innovera, designa, testa och realisera förbättrade eller helt nya affärsmodeller!Creative Morning; The Milky Way and how to accelerate effective change

In the age of the customer and in the midst of digitalization, how can we regain control over our enterprise strategic direction, and at the same time avoiding creating an even more entangled IT-landscape that in the long run with reduce our ability to rapid adapting and changing? When every company has the same access to ”off the shelf technology”, what distinguishes a successful enterprise from others? How do we navigate this realm?

Topics of this morning:

  • Strategic change and digitalization
  • The Milky Way
  • Navigate and make it happen

When: 25 January 2019 at 07:45 – 10:00 am

Where: IRM, Garvargatan 9C, Kungsholmen, Stockholm

Read more and register

Starting with this Creative Morning in Stockholm The Milky Way map and method travels the world. In March 2019 we will be in Sydney!