Certifierad verksamhetsutvecklare tar Lantmäteriets digitaliseringsprojekt till en ny nivå

Som ett steg i sin digitala utveckling lät Lantmäteriet tre av sina medarbetare gå IRM:s och Dataföreningen Kompetens kurs Certifierad Verksamhetsutvecklare. Lantmäteriets komplexa digitaliseringsprojekt kan i och med det utvecklas i en snabbare takt, samtidigt som medarbetarna blev berikade med ny kunskap.

– Som certifierade verksamhetsutvecklare kan vi nu driva Lantmäteriet mot framtiden, få ökad kundnöjdhet och samtidigt en mängd nya insikter att ta med oss vidare, säger Anders Boson, konsult på Lantmäteriet. 

Läs hela artikeln här>>

Vill du gå utbildningen Certifierad Verksamhetsutvecklare? nästa utbildningsstart är tisdag 3 september 2019

Processdoktorn har mottagning 13 juni 2019

Våra ”processdoktorer” tar emot dig som vill ha inspiration, konkreta råd och nya perspektiv för att komma vidare i processutvecklingsarbetet. Vi ses i en grupp med ca sex deltagare under en dag i workshopform. 

Många är de organisationer som står inför utmaningen att utveckla processer i takt med nya omvärldskrav och nödvändiga verksamhetsförändringar. Står du inför en utmaning i ditt processarbete? Vill du ha hjälp med att analysera och identifiera förbättringsområden? Ta med din process och kom till Processdoktorn 13 juni 2019!

Läs mer och anmäl dig här>>

Creative Morning med fokus på klimat och hållbarhet 18 septemer 2019

Verksamhetsutvecklingens verktyg – en effektiv motor för att driva klimatarbete

Nu snackar vi klimat och hållbar framtid – hela verksamheten ska med på samma tåg!

Välkommen till en Creative Morning med fokus på klimatsmart och hållbar verksamhetsutveckling 18 september 2019.

Vi bjuder in till en samskapande frukostworkshop där vi knyter ihop klimatperspektivet tightare med verksamhetsutveckling. Vi visar hur våra verktyg kan bli en motor för hela verksamhetens klimatarbete. Under workshopen försöker vi räta ut ett par frågetecken; Hur får vi med alla på tåget? Vad kan vi göra för att vårt klimatarbete inte blir något som arbetas med separat från annat förändringsarbete? Morgonen bjuder även på spaningar och insikter inom klimatområdet och verksamhetsutveckling.

Läs mer och anmäl dig här>>