Förändringstakten lär öka

Lars Thomasson och Annika Klyver, ledare för utbildningen Certifierad Verksamhetsarkitekt samt vi på IRM vill gratulera vårens elever och önska lycka till i nya rollen som certifierad verksamhetsarkitekt.

Efter hårt arbete under våren har 24 vassa elever bevisat sig kompetenta nog att ta sig an morgondagens verksamhetsutmaningar. Som certifierade verksamhetsarkitekter spelar de en viktig roll i arbetet med att öka verksamhetens förmåga att snabbt svara mot nya omvärldskrav. I och med att utbildningen ger mycket övning och lärdom från verkliga case får deltagarna ofta direkt nytta av sina nya kunskaper och förmågan att praktisera dem på ett professionellt sätt.

Våra elever kommer från alla typer av branscher och organisationer. Men så gott som alla vittnar om verksamheter med stora utvecklingsutmaningar och behov av verktyg för att driva effektiv förändring samt att tydliggöra strukturer, se samband och beroenden. Att döma av våra elevers prestationer under våren lär förändringstakten öka i framtiden.

Certifierad Verksamhetsarkitekt är Sveriges största utbildning av verksamhetsarkitekter. Vi levererar den i samarbete med Dataföreningen Kompetens. Läs mer om utbildningen här>>