IRM samarbetar med 2050 för att knyta klimatarbetet tightare till verksamhetsutveckling

IRM och 2050 bjuder gemensamt in till en Creative Morning där vi tillsammans knyter klimatperspektivet tightare till verksamhetsutveckling. Välkomna onsdagen den 18:e september 2019 till IRMs lokaler på Kungsholmen i Stockholm.

Klimatfrågan påverkar företagens affärsmodeller och följaktligen även verksamhetsutvecklingen. Många ställer sig frågor såsom; Hur kan vi arbeta för att bli mer klimatsmarta? Behöver vi arbeta mer klimatsmart? Om ja – Hur får vi med alla på tåget? Hur gör vi då klimatarbetet relevant för verksamheten och kunderna?

Vi kan se att för många verksamheter kräver framtidens hårdare miljö- och kundkrav en stor omställning. Det räcker inte att sopsortera och att äta vegetarisk lunch. Som vi ser det så kräver hållbart klimatarbetet att vi väver in det i den kontinuerliga verksamhetsutvecklingen, där fokus hålls på kunders krav och förväntningar, samtidigt som det engagerar hela verksamheten.

Under frukosten kör vi en samskapande workshop där vi tillsammans tittar på hur verksamhetsutvecklingens verktyg och metoder kan bli en motor för ett kontinuerligt hållbarhetsarbete. Vi ser vad vi kan göra för att klimatarbetet inte ska bli ett separat projekt utan en del av den kontinuerliga verksamhetsutvecklingen.

Marcus Ekelund från 2050 ger oss input kring hur klimatfrågan påverkar företagens affärsmodeller. Vi får även inspiration från Lina Öien som delar med sig av hur Riksbyggen arbetar. 2018 utsågs Riksbyggen till det mest hållbara företaget inom fastighetsbranschen.

Läs mer och boka din plats här 

Creative Morning 9 september 2019

Praktisk innovation med hjälp av Vintergatan

Välkommen till en Creative Morning med fokus på praktisk innovation 9 september 2019 hos IRM. Vi visar hur man snabbt kan ta sig an problemområden och hur innovation accelereras och underlättas med hjälp av en Vintergatakarta.

Effektiv problemlösning

Frukosten gästas av Thomas Larsson, innovationscoach från Proaktivt. Han visar hur man kan ta sig an problemområden och snabbt komma fram till bra idéer på ett effektivt sätt och som gör skillnad på riktigt.

För att implementera idén på snabbast och effektivast sätt tar vi hjälp av Vintergatan – en metod och verksamhetskarta som möjliggör direkt konsekvensanalys. Cecilia Nordén, senior affärs- och verksamhetskonsult, visar hur kartan växer fram och används som beslutsunderlag.

Läs mer om frukosten och anmäl dig här

Vill du lära dig att skapa en Vintergatakarta över din egen verksamhet? 

Vintergatan är en modell och metod som låter dig kombinera och visualisera flera perspektiv i en och samma verksamhetskarta som till exempel processer, information, IT-stöd och kundresor.

På vår kurs ”Vintergatan – skap din verksamhetskarta” får du ta fram en Vintergata över hela eller delar av din egen verksamhet med stöd av IRMs konsulter.Kursen är sammanlagt 3 dagar lång. Vi levererar den i öppen regi i samarbete med Dataföreningen Kompetens.  Läs mer om kursen här

Tips till dig som vill se förändring – bli Certifierad verksamhetsutvecklare

Certifierad verksamhetsutvecklare är en utbildning med upplevelsebaserade övningar som ger effektiv inlärning och direkt förankring av nyförvärvad kunskap. Utbildningen ger dig förmågan att driva utvecklings- och förändringsinitiativ som fokuserar på kund och värdeströmmar. Höstens utbildningstillfälle startar den 3:e september.

Läs om utbildningen här

Certifierad verksamhetsutvecklare tar Lantmäteriets digitaliseringsprojekt till en ny nivå