Inlägg av Mattias Tronje

Att bygga det agila företaget – Var börjar man?

I min tidigare artikel på temat, att bygga det agila företaget, beskrev jag utmaningen i att skapa en organisation och en kultur som möjliggör snabb omställning mellan förändrade förutsättningar i värdeerbjudande, kundsegment, kundrelation och våra kanaler samt vår interna förmåga att leva upp till och leverera på vår förändrade situation. I denna artikel kommer jag […]

Att bygga det agila företaget – utmaningen

Del två i artikelserien om att bygga det agila företaget Utmaningen I första artikeln om  att bygga det agila företaget beskriver Robert Elm många organisationers önskan att kunna bli mera agila. I denna artikeln ställer vi frågan ; vad innebär det på en organisationsnivå, att vara Business Agile?  Frontstage och Backstage Jag brukar använda mig av termerna Frontstage och Backstage som är lånade ur Affärsmodelleringsverktyget Business Modell […]

4 avgörande framgångsfaktorer för framtidens verksamheter

Mattias Tronje, framstående förändringsledare och tidigare rektor för utbildningen Certifierad Verksamhetsutvecklare listar fyra av företags och organisationers idag största utmaningar, samt vilka faktorer som är avgörande för att vara framgångsrik över tid. Utmaningar Vi lever i en tid av snabba förändringar med nya förutsättningar. Trögrörliga strukturer kan förlama organisationer och individer med frustration och stress […]