Creative Morning – Produktinformation – verksamhetens matrjoskja

Välkommen till en Creative Morning tisdag 11 februari 2020 som för dig djupare in i begreppet produktinformation.

Alla verksamheter har sina egna unika produkter (nästan) men så gott som alla brottas med samma problemfrågeställningar när produktinformationen ska kartläggas. Som erfarna konsulter inom informationsarkitektur känner vi väl igen mönstret hos våra kunder.

– Det är en produkt, säger någon. Nej! Det är en komponent säger kollegan. Och vad är kartongen vi lägger produkten i? Förmodligen produkt för någon annan. Kan en produkt innehålla produkter? Hur skiljer sig hanteringen av virtuella produkter från fysiska? Är en produkt alltid en produkt? När blir en produkt en produkt….och vad var den innan dess?

Likt en rysk docka utvecklar sig diskussionen om vad som är vad när vi pratar produktinformation. Kom och diskutera begreppsproblematik och i synnerhet produktinformation med våra informationsarkitekter tisdag morgon 11 februari!

Läs mer och anmäl dig här

IRMs julklappspengar går till Barncancerfonden

Barn och cancer hör inte ihop. Vi vill hjälpa till att hålla cancer borta från barn. Därför har IRM valt att skänka 2019 års julklappspengar till Barncancerfonden – den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. Barncancerfonden arbetar för att bekämpa barncancer och se till att drabbade barn och deras föräldrar får den vård och stöd de behöver. Idag överlever ca 85% av de barn som insjuknar i cancer. Vi vill att den siffran blir 100%.

Så här ser det ut idag:

 • Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer.
 • Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år i Sverige.
 • Cirka 85 procent av barnen överlever, men det varierar mycket beroende på cancertyp.
 • 7 av 10 överlevare drabbas av sena komplikationer.

Barncancerfonden är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. De finansierar inte bara forskning, de bidrar även till utbildning, samarbeten och nätverk. Bidra du också ! Det finns många sätt att göra det på.

Vad innebär det att arbeta som verksamhetsarkitekt?

Det var fullsatt i DF Kompetens åhörarsal när vi bjöd in till ett frukostseminarium om hur det är att arbeta som verksamhetsarkitekt. Annika Klyver och Lars Thomasson från IRM gav, tillsammans med verksamhetsarkitekt Therese Westberg Norola, en bild av verksamhetsarkitektens vardag samt hur utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt rustar sina deltagare för dagens och framtidens utmaningar.

Annika Klyver och Lars Thomasson är båda verksamma som verksamhetsarkitekter och lärare på utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt.

Therese Westerberg Norola gick utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt 2015. Under frukosten delade hon med sig av utmaningar i vardagen och hur hon tar sig an dem, med hjälp av verktygen hon har fått med sig från utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt.

SMACIT påverkar verksamheten och verksamhetsarkitekten

Lars Thomasson inledde frukostseminariet med en kort omvärldsanalys kring vad som påverkar och driver utvecklingen av våra organisationer idag. De starkaste faktorerna kan sammanfattas i förkortningen ”SMACIT” – Social Media, Analytics, Cloud, Internet of Things. Han konstaterade att samma sak gäller för verksamhetsarkitekter. Rollen har förändrats mycket under de senaste åren.

Idag måste hela organisationen, i och med den ökade konkurrensen och teknikutvecklingen, anamma ett skarpare ”utifrån-och-in-perspektiv”. Det är avgörande för att bli flexibla och snabbt få fram produkter och tjänster som möter förändrade kundkrav.

En dag på jobbet

Therese Westberg Norola presenterade ett dagsaktuellt dilemma som hon hamnat mitt i; ett nytt affärssystem ska implementeras i tre, eventuellt fyra olika länder, men den beslutade prismodellen visade sig inte vara applicerbar över hela affären.

Som verksamhetsarkitekt är Therese uppgift att ta reda på exakt var detta slår. Vilka andra delprojekt påverkas av de 19st som rullar? Vilka processer påverkas och exakt hur? Naturligtvis är också informationsmodellen central i detta, för att se vilken information som påverkas. Det är en väldigt stor mängd information som finns i en prismodell. Informationen kan liknas vid oljan i maskineriet.

Annika Klyver poängterade vikten av verktyg för att kunna föra givande diskussioner i utmaningar som denna. Vi har behov av bra överblick över alla delar i en organisation samt de flöden som rör sig igenom dem. Verksamhetsarkitekten spelar en viktig roll när det gäller att ta fram information och visa på var vi står, vad vi behöver göra och vilka effekterna blir av olika scenarios. Dessutom; med rätt metoder och verktyg kan verksamhetsarkitekten bygga det förtroende som krävs i organisationen för att kunna få med styrgruppen till att fatta rätt beslut för en lyckad förändring.

I Therese fall så tog hon initiativ till en workshop med berörda intressenter för att koka ner problematiken och hitta lösningsförslag. De tre lösningsförslagen man tog fram utifrån det nya affärssystemets möjligheter och begränsningar, presenterades sedan för styrgruppen.

På frågan om vilka verktyg från utbildningen Therese använder sig av mest i sin roll blev det spontana svaret: ”Allt! Utan att ens tänka på det. De bara finns där. Alla verktygen jobbar jag med, mer eller mindre på olika sätt.”

En central roll

Man kan se verksamhetsarkitektens roll som ett nav och verksamhetsarkitekturen som organisationens minne. Därför är workshops i olika konstellationer, underlag för analyser, kundresan och visualiseringar viktiga verktyg i sammanhanget.

”Verksamhetsarkitektur innebär struktur, men det räcker inte att ha legobitarna snyggt sorterade – vi måste kunna se hur vi sätter ihop dem på bästa sätt för att skapa en väl fungerande helhet,” sade Lars Thomasson.

Avslutningsvis poängterade både Annika Klyver och Lars Thomasson vikten av att fokusera på kommunikation och förmågan att skapa förståelse för var vi är, vad vi behöver göra och varför. Många gånger kan man likna verksamhetsförändringar vid ett stort skifte under förhandling.
I sammanhanget är verksamhetsarkitektens roll att förstå och arbeta med flera olika perspektiv; kundens, interna strukturer, produkter och tjänster, samt att förmedla sina insikter till övriga organisationen.

Våren 2020, med start 12 februari, firar Sveriges största utbildning av verksamhetarkitekter 30 år och 60 kullar!
Läs utbildningsbeskrivningen och se vad tidigare deltagare tycker om Certifierad Verksamhetsarkitekt

Läs om Vintergatan – ett av verksamhetsarkitektens verktyg

En av marknadens mest avancerade bilpolicybaserade konfiguratorer är lanserad.

Idag firar vi! Med stolthet kan vi meddela att bilkonfiguratorn, som Fleet Support vi tagit fram med stöd från IRM, är nu lanserad och första bilen är beställd!

Fleet Support, som är en del av Volkswagen Financial Services, lanserar bilkonfiguratorn Fleet CC som möjliggör beställning av tjänstebilar online i enlighet med företagets bilpolicy. Utöver stöd för bilpolicyns alla möjligheter ser föraren hela tiden tydligt vad bilen kommer att ge för månadskostnad samtidigt som systemet visar varningar när uppsatta CO2- eller kostnadsgränser passeras.

”Under arbetet med Fleet CC har vi fokuserat mycket på att skapa en bra upplevelse för föraren. Vi vill även erbjuda ett stöd kring vad företagets bilpolicy möjliggör samtidigt som det går att lägga in personliga parametrar som är viktiga vid bilvalet”, säger Emil Hagström, projektledare för utvecklingen av Fleet CC.

”CO2-nivå är något som blir allt viktigare i valet av bil, för både företag och förare. Filtermöjligheten på utsläpp gör det enkelt att göra hållbara val, vilket är helt i linje med vårt Green Fleet-koncept” fortsätter Emil Hagström.

Fleet CC är byggd för att hantera samtliga märken och modeller på den svenska bilmarknaden. Med hjälp av olika filtreringar kan föraren själv få fram vilka bilmodeller som möter de kriterier som är viktiga, såsom till exempel månadskostnad, CO2-utsläpp, karosstyp eller bränsletyp.

”Med Fleet CC är vi stolta att kunna erbjuda Fleet Supports kunder en av marknadens mest avancerade bilpolicybaserade konfiguratorer som också fungerar utmärkt i mobilen. Den gör att förarna enkelt kan se vad som ryms i policyn och vad olika tillval kommer att kosta per månad” säger Patrik Lindroth, affärsområdeschef för Fleet Support. ”Fleet CC kompletterar vår biladministrationslösning, FleetWeb, på ett bra sätt och är ett viktigt steg i digitaliseringen av tjänste- och personalbilshanteringen” avslutar Patrik Lindroth

Har du frågor om uppdraget?

Kontakta Annelie Wiberg!


annelie.wiberg(at)irm.se

Masterclass Enterprise Design and Design Sprints for Architects på Enterprise Architecture Conference i London 24 oktober 2019

Under Enterprise Architecture Conference i London 21-24 oktober 2019 ger Annika Klyver, IRM och Milan Guenther, Enterprise Design Associates, masterclassen ”Enterprise Design and Design Sprints for Architects – How to Use Design to Facilitate Innovation and Change Faster”

Enterprise Architecture Conference är en oberoende konferens som pågår under fyra dagar med fokus på Enterprise Architecture (EA) Business Process Management (BPM). 

Torsdag 24 oktober ger Annika Klyver från IRM och Milan Guenther från Enterprise Design Associates en masterclass under rubriken ”Enterprise Design and Design Sprints for Architects – How to Use Design to Facilitate Innovation and Change Faster”.  Annika Klyver och Milan Guenther lär ut hur man kan tillämpa ett designperspektiv för att initiera förändringar och innovera i en verksamhet. De visar hur kunskapen om arkitekturen används för att begränsa och skapa möjligheter som leder dig och ditt team till en lösning. Klassen tar dig genom en Enterprise Design Sprint från engagemang till leverans med stöd av bl a förmågekartan Vintergatan.

Läs mer om denna masterclass

Läs mer om Vintergatan

Gå kurs i Vintergatan

Frukost med klimatfokus gav insikter och många nya idéer.

Vår Creative Morning med fokus på verksamhetsutveckling och klimatarbete som vi körde 18 september gav inspiration och många bra idéer. Det blev tydligt att det finns mycket vi kan göra för att påverka den negativa utvecklingen med stöd i de verktyg vi har idag.

Problemet många brottas med idag är att hållbarhetsarbetet sker separat från där de operativa förändringarna sker. I de operativa initiativ, där vi verksamhetsutvecklare och verksamhetsarkitekter jobbar med förändring, ligger fokus på effektivisering och att spara pengar. Väldigt få mål handlar om hållbarhet.

Två verksamheter som har erfarenhet från olika vinklar av hållbarhetsområdet är Riksbyggen och Volkswagen. Lina Öien från Riksbyggen och Patrik Lindroth från Volkswagen presenterade hur deras klimatarbete ser ut. Det var två riktig inspirerande case. Riksbyggen blev utsett till det mest hållbara företaget inom fastighetsbranschen 2018.

Under den tillhörande workshopen kom många bra idéer upp för hur vi kan snabba på integrationen mellan hållbarhetsarbetet och det faktiska förändringsarbetet som sker i verksamheten. Här har vi listat några av dem:

 • Vi måste lära oss mer om hållbarhetsfrågorna så att vi kan prata rätt språk med de som jobbar inom hållbarhetsområdet.
 • Nyttja standarder som drivkraft för att få oss på rätt kurs t.ex. ISO 14001.
 • Få in klimatfrågan i våra faktiska styrsystem (t.ex. projektstyrningsmodell, arkitekturmodeller etc.). Här visade Lina från Riksbyggen kortfattat hur de hade gjort. Detta blev för många väldigt intressant. Alla ville höra mer detaljer om hennes arbete.
 • Använd klimatramverk som kan hjälpa oss I kommunikationen med t.ex. ledningen. Markus visade t.ex. TCFD – Taskforce on Climate-related Financial Disclosures.
 • Visualisera klimatavtryck/klimatmål etc med hjälp av, exempelvis en förmågekarta/Vintergata eller effektkarta. Vi har många modeller som vi skulle kunna använda med klimatglasögonen på oss.
 • Jobba med att förklara ”sence of urgency” på vårt företagsspråk.
 • Peppa VD till att hålla en hållbarhetsdag per år för de som jobbar inom företaget (oavsett vilken roll man har)
 • Mät och följ upp CO2-mål.

Stort tack till Lina Öien från Riksbyggen, Markus Ekelund från 2050 och Patrik Lindroth från Volkswagen Finans, för mycket intressanta och inspirerande presentationer.

Creative Morning – extrainsatt tillfällePraktisk innovation med hjälp av Vintergatan 25 september 2019

Välkommen till en Creative Morning med fokus på praktisk innovation 25 september 2019 hos IRM. Vi visar hur man snabbt kan ta sig an problemområden och hur innovation accelereras och underlättas med hjälp av en Vintergatakarta.

Effektiv problemlösning

Frukosten gästas av Thomas Larsson, innovationscoach från Proaktivt. Han visar hur man kan ta sig an problemområden och snabbt komma fram till bra idéer på ett effektivt sätt och som gör skillnad på riktigt.

För att implementera idén på snabbast och effektivast sätt tar vi hjälp av Vintergatan – en metod och verksamhetskarta som möjliggör direkt konsekvensanalys. Cecilia Nordén, senior affärs- och verksamhetskonsult, visar hur kartan växer fram och används som beslutsunderlag.

Läs mer om frukosten och anmäl dig här

Vill du lära dig att skapa en Vintergatakarta över din egen verksamhet? 

Vintergatan är en modell och metod som låter dig kombinera och visualisera flera perspektiv i en och samma verksamhetskarta som till exempel processer, information, IT-stöd och kundresor.

På vår kurs ”Vintergatan – skap din verksamhetskarta” får du ta fram en Vintergata över hela eller delar av din egen verksamhet med stöd av IRMs konsulter.Kursen är sammanlagt 3 dagar lång. Vi levererar den i öppen regi i samarbete med Dataföreningen Kompetens.  Läs mer om kursen härInformationsarkitektur är en av våra kärnkompetenser

Informationsmodellering är en grundbult i en informationsarkitektur och i de flesta arbeten som spänner över verksamhets- och it-utveckling, oavsett syfte och sammanhang. Informationsmodellering är helt enkelt en typ av superkraft, som ger full koll på den information verksamheten hanterar och behöver. Det skapar en gemensam förståelse av vad som flödar igenom verksamheten samt språk och data som representerar detta.

I en verksamhet strömmar ofta stora mängder data från många olika källor. Verksamheten är i mångt och mycket hantering av dataströmmar. Just nu befinner vi oss i en teknisk revolution som gör att vi hanterar alltmer data från allt fler källor. Det handlar inte bara om sakernas internet, artificiell intelligens och Big Data, utan även automatisering, integrering och digitalisering i största allmänhet. En informationsmodell är en gemensam karta över data i ett visst sammanhang och hur det ska tolkas, och därmed ett basverktyg för varje datahanterande verksamhet.

På 80-talet började IRM modellera information av en rad olika skäl; till exempel för upphandling, verksamhetsarkitektur, förvaltning och integration av system. På senare tid har behovet av att modellera information ökat för att bygga beslutsstöd och är därför numera en egen verksamhetsgren inom IRM. 

En av IRMs grundare Lennart Lindström har skrivit boken ”Informationsmodellering på IRMs sätt” för alla som vill lära sig informationsmodellera. Första utgåvan började säljas 2010. Sedan dess har boken sålts i flera tusen exemplar som kurslitteratur och till företag.

Läs också: Informationsmodellerarens tre superkrafter

Vi erbjuder en öppen grundkurs i informationsmodellering och flertalet fördjupningskurser som vi företagsanpassar.

Har du frågor om informationsmodellering eller informationsarkitektur så hjälper vi dig gärna!

IRM samarbetar med 2050 för att knyta klimatarbetet tightare till verksamhetsutveckling

IRM och 2050 bjuder gemensamt in till en Creative Morning där vi tillsammans knyter klimatperspektivet tightare till verksamhetsutveckling. Välkomna onsdagen den 18:e september 2019 till IRMs lokaler på Kungsholmen i Stockholm.

Klimatfrågan påverkar företagens affärsmodeller och följaktligen även verksamhetsutvecklingen. Många ställer sig frågor såsom; Hur kan vi arbeta för att bli mer klimatsmarta? Behöver vi arbeta mer klimatsmart? Om ja – Hur får vi med alla på tåget? Hur gör vi då klimatarbetet relevant för verksamheten och kunderna?

Vi kan se att för många verksamheter kräver framtidens hårdare miljö- och kundkrav en stor omställning. Det räcker inte att sopsortera och att äta vegetarisk lunch. Som vi ser det så kräver hållbart klimatarbetet att vi väver in det i den kontinuerliga verksamhetsutvecklingen, där fokus hålls på kunders krav och förväntningar, samtidigt som det engagerar hela verksamheten.

Under frukosten kör vi en samskapande workshop där vi tillsammans tittar på hur verksamhetsutvecklingens verktyg och metoder kan bli en motor för ett kontinuerligt hållbarhetsarbete. Vi ser vad vi kan göra för att klimatarbetet inte ska bli ett separat projekt utan en del av den kontinuerliga verksamhetsutvecklingen.

Marcus Ekelund från 2050 ger oss input kring hur klimatfrågan påverkar företagens affärsmodeller. Vi får även inspiration från Lina Öien som delar med sig av hur Riksbyggen arbetar. 2018 utsågs Riksbyggen till det mest hållbara företaget inom fastighetsbranschen.

Läs mer och boka din plats här 

Creative Morning 9 september 2019

Praktisk innovation med hjälp av Vintergatan

Välkommen till en Creative Morning med fokus på praktisk innovation 9 september 2019 hos IRM. Vi visar hur man snabbt kan ta sig an problemområden och hur innovation accelereras och underlättas med hjälp av en Vintergatakarta.

Effektiv problemlösning

Frukosten gästas av Thomas Larsson, innovationscoach från Proaktivt. Han visar hur man kan ta sig an problemområden och snabbt komma fram till bra idéer på ett effektivt sätt och som gör skillnad på riktigt.

För att implementera idén på snabbast och effektivast sätt tar vi hjälp av Vintergatan – en metod och verksamhetskarta som möjliggör direkt konsekvensanalys. Cecilia Nordén, senior affärs- och verksamhetskonsult, visar hur kartan växer fram och används som beslutsunderlag.

Läs mer om frukosten och anmäl dig här

Vill du lära dig att skapa en Vintergatakarta över din egen verksamhet? 

Vintergatan är en modell och metod som låter dig kombinera och visualisera flera perspektiv i en och samma verksamhetskarta som till exempel processer, information, IT-stöd och kundresor.

På vår kurs ”Vintergatan – skap din verksamhetskarta” får du ta fram en Vintergata över hela eller delar av din egen verksamhet med stöd av IRMs konsulter.Kursen är sammanlagt 3 dagar lång. Vi levererar den i öppen regi i samarbete med Dataföreningen Kompetens.  Läs mer om kursen här