IRM på väg mot toppen!

Vi har nyligen satt upp ett nytt, och för oss, annorlunda mål; att gemensamt bestiga Sveriges högsta berg, Kebnekaise. Målet är att alla IRMare ska stå på toppen den 19:e augusti 2017. Detta mål har två tydliga syften; att samla och svetsa samman en till vardags mycket spridd organisation, samt att öka välmåendet över lag. Vid årsskiftet startade vi resan mot toppen med en första gemensam aktivitet, som sedan följts av ett antal delmoment och motiverande träningsutmaningar, både gemensamma och individuella. 

Hur samlar man en spridd organisation kring ett gemensamt mål?

IRM består av 40 konsulter som är passionerat engagerade i sina kunder. Det är sällan vi lyckas samla alla ”irl” då många spenderar sina dagar ute på olika korta och långa uppdrag. Att gemensamt bestiga ett berg med alla individers olika förutsättningar och förväntningar gör projektet lätt att relatera till verksamhetsutveckling och förändringsledning mot ett gemensamt mål. I våra uppdrag möter vi ofta en splittrad organisation med ett antal skilda perspektiv på verksamheten och dess mål.
Hur samlar man en spridd organisation kring ett gemensamt mål? Det är en av de frågor vi ofta möter ute hos våra kunder. Och det finns nästan lika många svar som kunder multiplicerat med antalet mål.
När det gäller IRM och målet att gemensamt ta sig upp på ett högt berg så har vi fokuserat på var och ens hälsa och att boosta allas motivation. Motivation är en förutsättning och en oslagbar kraft när det gäller att ta sig an utmaningar. Att motivera en grupp är att motivera ett antal individer. Vissa drivs av en stark inre motivation och som lätt kommer igång med egna aktiviteter med målet i sikte, medan andra får fart av yttre motivation i form av tävlingar, kollegor som uppmuntrar varandra och aktiviteter i grupp. I våra förberedelser finns utrymme för alla varianter. Till vår hjälp har vi kommunikationsbyrån Minnesota som skapar arenor för konversation och medskapande. Med deras verktyg har vi kunnat konstatera att alla IRMare har ökat sitt fokus på hälsa sedan januari. Många har även tagit tag i gamla krämpor och gjort något radikalt åt dem. Vi ser nu fram emot en skön sommar med målbilden på näthinnan: Hela IRM på toppen av Kebnekaise.

För bättre workshopresultat – visualisera mera!

Att som facilitator skapa bilder av en grupps gemensamma workshoparbete skapar en effektivare kommunikation och förståelse mellan deltagarna. Resultatet blir att fler blir mer engagerade och att de har gemensam syn på vad man kommit fram till.
Måndag 12 juni 2017 levererar vi en öppen kurs genom vår samarbetspartner Dataföreningen Kompetens där du får nya grepp och verktyg till workshopledning och facilitering i praktiken. Vi ger dig även metoder för att omsätta workshopens resultat i konkreta handlingsplaner. Arbetsmetoden bygger på en förändringscykel som är baserad på ”the cycle of experience”, ett begrepp inom gestaltmetodiken.
Läs mer och anmäl dig här>>

Många talar om Tjänstedesign – vi har verkstad och bästa verktygen

Förra veckan gick ännu en omgång av vår kurs Tjänstedesign. Under två intensiva dagar fick deltagarna verktygen för att förenkla och förkorta produktutvecklingen på ett kreativt och kostnadseffektivt sätt. Kursen är mycket hands-on genom alla stegen; från att förstå kundbehovet till att utveckla, skapa och testa prototyper samt initiera och genomföra nödvändig verksamhetsutveckling.
Några kommentarer från deltagarna:

”Rolig, inspirerande och nyttigt.”
”Fått många verktyg för att få ihop EN helhet kring tjänstedesign”
”Med kursen blir det tydligt vad det handlar om och den ger en bra metod och verktyg.
”Även om man har tidigare erfarenheter av valda delar får man här mycket inspiration och en helhet.”
”Grymt kunniga och moderna kursledare som på ett inspirerande sätt utbildade och lyfte kompetensen avsevärt inom tjänstedesign!”

Så här blir vi klokare tillsammans!

Tisdag 2 maj arrangerade vi en mycket uppskattad eftermiddag för våra kunder att diskutera erfarenheter och insikter i arbetet med verksamhetsarkitektur i allmänhet och Vintergatan i synnerhet. Eftermiddagens diskussioner rörde förmågekartor, förmågevärderingar och affärsmodeller. Hur vi kan få med oss hela organisationen. Hur vi hittar en gemensam geografi och hur vi får ihop den digitala versionen med de fysiska. Vi vill rikta ett stort tack till alla som kom och gjorde denna eftermiddag så givande. Och ett extra stort tack till er som tog med era kartor och delade med er av era utmaningar och erfarenheter.
Vi planerar att ses i höst igen, så håll utkik efter inbjudan, här på vår webb, på linkedin eller via vårt nyhetsbrev. Anmäl dig som prenumerant längst ner till höger i sidfoten.
 

Accelerera digitaliseringen av din affär

Creative Morning hos oss fredag 19 maj. Välkommen till ett kostnadsfritt frukostseminarium där vi pratar om hur din affär och organisation kan dra nytta av digitaliseringen.
Läs mer och anmäl dig här>>

IRM utbildar C.A.G Core

IRM har tagit fram en företagsanpassad utbildning för C.A.G Core inom C.A.G Group, baserad på IRM:s utbildningar inom verksamhetsutveckling och verksamhetsarkitektur. Målet med utbildningen är att skapa en gemensam metodikplattform inom C.A.G Core.
Första kursen är nu genomförd och blev mycket uppskattad av deltagarna.
”Arbetsmetodiken vi fick med oss från utbildningen är ett bra verktyg för att få en tydlig helhetsbild över en verksamhet och se sammanhang både på övergripande och mer detaljerad nivå”, säger Gitte Lydén, en av kursdeltagarna från C.A.G Core.
Nu fortsätter IRM-samarbetet med fördjupningar inom utvalda metoder.
Har din organisation behov av kompetensutveckling? Prata med oss!

Nytt kostnadsfritt tillfälle att lära om GDPR

Frukostseminarium fredag 14 juni 2017. EUs nya dataskyddsförordning påverkar alla företag mer eller mindre. Vi berättar var du måste se över när det gäller er hantering av persondata. Det är lämpligt att sätta igång med det arbetet redan nu även om lagen börjar gälla först om ett år. Vi berättar om den nya lagen och ger förslag på aktivitetsplan.
Läs mer och anmäl dig här>>

Frigör medarbetarnas potential!

Se presentationen när Annika Klyver och Ceclia Nordén från IRM pratade på konferensen Offentlig Chef 19 januari 2017 under rubriken ”Frigör medarbetarnas potential med nya gemensamma verksamhetskartor”.
Allt går fortare, alla medarbetare behöver fattar verksamhetsbeslut om inriktning flera gånger varje dag och vi behöver ha organisationer med gemensamma visioner, strategier och stor förståelse för sin egen helhet. Men många vittnar om hur komplexiteten och fragmenterad förståelse för visionerna, strategierna och sitt eget sammanhang istället leder till en organisationströghet som skadar både medarbetarna och organisationen. Navigera rätt, säkerställa framtidssäkrade beslut samt öka vår förändringstakt genom att alla medarbetare delar en och samma helhetssyn om var vi är idag och vår målbild. En gemensam karta baserad på verksamhetsgeografin möjliggör vi just detta samt ger oss nya analyser och ett konstruktivt samtal för hela vårt värdenätverk.
 

 

Workshop kring Blockchain 7-8 februari 2017

Välkommen till en workshop där vi fokuserar på den verksamhets- och affärsnytta Blockchain kan föra med sig. Under en och en halv dag i Sigtuna kommer vi diskutera den utmaning och potential Blockchain innebär för alla mellanhänder såsom Spotify, Uber, Airbnb och våra banker. Vi kommer arbeta i grupper med frågeställningar kring hur processarkitektur, informationsarkitektur och affärsmodeller påverkas.

En bra workshopledare är nyckeln till meningsfulla möten

Är du trött på ineffektiva möten och oengagerade mötesdeltagare? Då vill vi tipsa om två av våra kurser som går i vår; Workshopledning och Visuell Workshopledning. Båda kurserna ger dig många handfasta verktyg och mycket praktisk övning. Du lär dig lära dig att leda och fullt nyttja en grupps samlade kunskap, förmåga och kreativitet för att åstadkomma resultat av hög kvalitet.
Kursen Workshopledning ger dig kunskap i exempelvis:

 • Effektivisering av arbetsmöten genom ökad kvalitet på möten och beslut
 • Genomarbetade beslutsunderlag och förankrade beslut
 • Resultat som alla kan känna förståelse och ansvar för
 • Redskap för att åstadkomma kreativitet och nyskapande
 • Att skapa delaktighet i exempelvis syfte och mål

Vi levererar kursen både företagsinternt och i öppen regi tillsammans med Dataföreningen kompetens. Läs mer om kursen Workshopledning och anmäl dig här>>
Kursen Visuell workshopledning innehåller bland annat:

 • Fem visuella metoder inklusive dokumentation
 • Metodik för att genomföra mål-, visions- och strategiarbete samt förstudier
 • Verktyg för produkt- och tjänsteutveckling
 • Verktyg för grupputveckling och teambuilding
 • Träning i att leda en workshop med hjälp av grafisk facilitering
 • Kunskap i att rita med hjälp av enkla symboler
 • Kunskap om hur du kan använda resultatet av arbetssättet för fortsatt information och kommunikation
 • Ökad medvetenhet om dina egna styrkor och utvecklingsområden inom workshopledning
 • Att skapa gruppkänsla – teambuilding

Vi levererar kursen både företagsinternt och i öppen regi tillsammans med Dataföreningen Kompetens. Läs mer om kursen Workshopledning och anmäl dig här>>