Certifierad Affärsarkitekt MasterDigitalisering och förändrade kundbeteenden skapar idag stora utmaningar. Offensiva företag driver därför affärsutveckling på flera fronter där affärsmodellen är central och särskiljer ett framgångsrikt företag från sina konkurrenter. Vår affärsarkitekt-utbildning  ger dig förmågan att bygga adaptiva verksamheter med en kapacitet att snabbare genomföra strategiska val och ta vara på nya möjligheter.

En affärsidé är sällan unik men sättet den realiseras på kan vara det. Det är i det specifika sättet en verksamhet realiserar en affärsmodell som dess förmåga att leverera kundupplevelse och konkurrenskraft avgörs. I en väldesignad affärsarkitektur skapas en helhet genom att föra samman affärsstrategi, affärsmodeller, förmågor, it och organisation.
Certifierad Affärsarkitekt utbildningen ger dig ett helhetsperspektiv då vi för samman affärsstrategi, affärsmodeller, förmågor, IT och organisation. Utbildningen stärker din förmåga att arbeta med modern och strategisk affärsutveckling.

Utbildningen ger dig:

 • förmågan att skapa affärsmodeller som fungerar och leverera värdeerbjudanden som människor väljer, upplever och rekommenderar.
 • förmågan till designtänkande, att med en syntes av många idéer skapa en helhetssyn som visar sambandet mellan strategi, operativa beslut och resultat.
 • förmågan att vara en drivande kraft för förändring med fördjupade insikter om den egna verksamheten och omvärlden.
 • förmågan att kunna kommunicera och driva innovation och strategisk affärsutveckling
 • praktiska verktyg och metoder, till exempel Alexander Osterwalders innovativa och visuella verktyg Business Model Canvas och Value Proposition Design
 • förmågan att som certifierad affärsarkitekt lyfta dig själv och din verksamhet.

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar en introduktion online följt av åtta schemalagda utbildningsdagar indelade i fyra block om vardera två dagar där teori varvas med  praktiska gruppövningar i att designa och implementera affärsmodeller som fungerar.
Som förberedelse inför varje block ska en online-utbildning samt inläsningsuppgifter genomföras. Vi beräknar att du behöver lägga cirka 8 timmar för denna del av utbildningen.

Mellan avsnitten görs egen inläsning av litteratur, inlämningsuppgifter, förberedelse av anföranden samt ett större examensarbete. Omfattningen av hemarbetet är jämförbart med utbildningsdagarna – det vill säga totalt cirka 8 arbetsdagar.
Många brukar använda kvällarna mellan två direkt följande kursdagar till grupparbete.

Framgångsrika metoder

Kärnan i utbildningen bygger på Alexander Osterwalders innovativa och visuella verktyg Business Model Canvas och Value Proposition Design.
Framgångsrika företag världen över använder dessa metoder, t.ex. Ericsson, Lego, IBM, MasterCard, 3M, Toyota, Alfa Laval, Eton, Pensionsmyndigheten, Telia Sonera.

Utbildningen bygger på en väl utprövad teoretisk grund i kombination med upplevelsebaserad inlärning. Du får mycket övning samt tillfälle att reflektera över konkreta exempel och ta lärdom av praktisk erfarenhet från verkliga case. Utbildningen ger dig förmågan att praktisera dina nya kunskaper på ett professionellt sätt, direkt i din egen verksamhet.

I utbildningen medverkar flertalet lärare med gedigen erfarenhet i strategi- och företagsutveckling samt gästföreläsare som delar med sig av värdefulla erfarenheter från verkligheten.

Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper men du tillgodogör dig utbildningen bäst om du befinner dig i eller står inför att förändra nuvarande erbjudande genom att förändra affärsmodellen för befintliga produkt- och tjänsteerbjudanden eller att ta fram ett nytt erbjudande och en ny affärsmodell.

Certifiering

Utbildningen ger möjlighet till certifiering; DFK-CAA Master.
Det bör betonas att deltagande inte automatiskt leder till certifiering. För certifiering krävs godkänt på genomfört grupparbete, genomförda och godkända på enskilda inlämningsuppgifter, 100 procents närvaro samt aktivt och uppmärksamt deltagande i praktiska övningar.

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som i din yrkesroll upplever att din verksamhet har behov av att anpassa affärsmodellen för att möta nya utmaningar. Det kan gälla att förändra nuvarande erbjudande genom att förändra affärsmodellen för befintliga produkt- och tjänsteerbjudanden eller att ta fram ett nytt erbjudande och en ny affärsmodell. Kanske är din roll idag något av följande:

 • VD
 • Medlem av ledningsgrupp
 • Affärsutvecklare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Chef
 • Verksamhetsledare
 • Entreprenör eller intraprenör
 • IT-arkitekt
 • Verksamhetsarkitekt
 • Produkt- eller tjänsteutvecklare
 • Management eller it-konsult
 • Investerare och eller riskkapitalister

Praktisk information

Denna utbildning levereras endast företagsinternt.

Utbildningstillfällen: När det passar er.
Kontakta oss vid intresse.

Plats: Enligt överenskommelse.

Pris: Begär offert.

Har du frågor?

Kontakta oss på tel. 08-585 011 00 eller mail: info(at)irm.se

Relaterade utbildningar

Utbildningsledare

Torbjörn Olsson är konsult inom affärsutveckling, förändringsledning och verksamhetsanalys med fokus på uppdrag inom strategi, program- och projektledning, organisationsutveckling samt mentorskap och ledarutveckling. Han har arbetat med projekt inom privat verksamhet samt har en omfattande internationell erfarenhet från Europa, Asien och Nordamerika.

Robert Elm är konsult och kursledare med passion för affärs- och verksamhetsarkitektur. Han har lång erfarenhet från affärs-, produkt- och ledarutveckling inom både industri- och tjänstesektorn i Europa och Asien.