Certifierad Verksamhetsutvecklare

Certifierad verksamhetsutvecklare är en utbildning som ger dig förmågan att driva framgångsrika utvecklings- och förändringsinitiativ utan att tappa fokus på kunder, andra aktörer och värdeströmmar.

Jag har verkligen fått en bred bas och verktygslåda i mitt fortsatta arbete som verksamhetsutvecklare. Att varva teori med mycket praktiska övningar och diskussioner har varit väldigt bra och lärorikt.” – Linda Uhlén, Polisen

Skaffa dig förmågan att framgångsrikt ta era utvecklingsbehov vidare till realiserade förbättringar. Denna utbildning ger dig kompetensen att driva kontinuerlig och kundorienterad verksamhetsutveckling.

Kundorienterad verksamhetsutveckling

Med kundorienterad verksamhetsutveckling avser vi ett utvecklingsfokus som inte bara zoomar in på de som köper era produkter och tjänster, utan även interna och externa mottagare, intressenter och aktörer. Vi arbetar med kund/aktörsresor, förmågeanalyser, processutveckling och tjänsteutveckling där förändringsledning går som en röd tråd genom hela utbildningen. Utbildningen ger dig därmed verktyg att uppnå konkreta och hållbara förbättringar i verksamheten.

Under kursdagarna varvas korta teoripass med praktiska övningar. Stor tyngdpunkt ligger på övningar, både i grupp och i enskilda hemuppgifter. Genom hemuppgifterna har du chansen att bedriva verksamhetsutveckling i din egen verksamhet och få direkt feedback på det du gör.

Du får lära dig att

  • driva en verksamhetsutveckling där du kontinuerligt förändrar och förbättrar din verksamhet med fokus på kundernas förändrade behov
  • relatera din verksamhetsutveckling till verksamhets- och affärsstrategier
  • använda relevanta modeller som beskriver verksamhetens olika delar i en helhet och beroenden mellan dem
  • i rollen som förändringsledare, bättre förstå och möta din och andras reaktioner och beteenden, i såväl grupp som på individnivå
  • stegvis realisera förändringar samt driva kontinuerligt gemensamt lärande.

Om utbildningen

Innehållet i utbildningen är framtaget av IRM och levereras i samarbete med Dataföreningen kompetens.

Utbildningen bygger på en teoretisk grund, kombinerad med upplevelsebaserad inlärning, vilket innebär att de praktiska inslagen är många. Du får möjlighet att praktisera dina nya kunskaper direkt i din egen verksamhet genom hemuppgifter där du coachas av erfarna verksamhetskonsulter från IRM.

Tidsomfattning

Studietiden omfattar tolv dagar fördelade på sju lärarledda studietillfällen under en period på 4-5 månader, exklusive enskilda studier. Kursdagarna är antingen på distans eller på plats i kurslokal. Under rådande pandemi anpassar vi oss efter FHM:s rekommendationer. Kursen körs helt på distans om det inte är möjligt för oss att ha fysiska träffar.

Mellan avsnitten utförs enskilda studier av kurslitteratur, artiklar, filmklipp, arbete med hemuppgifter samt förberedelser inför tentamen. Omfattningen av hemarbetet är cirka 10-14 arbetsdagar.

Vad ingår?

Eventuell kostnad för övernattning ingår ej i kursavgiften. I priset ingår kursdokumentation, och för kursdagar på plats även lunch, kaffe och fika.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är engagerad i exempelvis: Verksamhetsförändring, Projektledning, Processutveckling, Kvalitetsarbete, Systemförvaltning, Verksamhetsanalys och Verksamhetscontrolling.

Förkunskaper

Inga specifika förkunskaper krävs, endast en nyfikenhet inom området

Delta på distans

Vissa kursdagar genomförs på distans och andra kursdagar i klassrum. Vid kvarvarande pandemi med restriktioner från FHM, kommer alla pass att köras digitalt.

Om certifikatet

Du certifierar dig enligt DFK-CVU. Att vara certifierad ger dig en kvalitetsstämpel på dina kunskaper. Det är även i vissa fall en nödvändighet för att kunna söka vissa tjänster. Eller som konsult få vara med i upphandlingar där kunden ställer krav på certifikat.

För att bli certifierad krävs 75% av maxpoäng på enskild skriftlig tentamen, godkänt på enskilda inlämningsuppgifter, 100% närvaro samt aktivt och uppmärksamt deltagande. Det innebär att du behöver avsätta tid för kursen och hantera jobbmöten och mejl etc. innan eller efter kursdagen. En förutsättning för att diskussioner och övningar ska fungera på bästa sätt uppmanas alla deltagare att ha kameran på under distanspassen.

Praktisk information

Vi levererar denna utbildning både i öppen regi och skräddarsydd för ditt företag i samarbete med Dataföreningen kompetens. Kontakta oss vid intresse för en företagsintern utbildning. Uppgifterna nedan gäller den öppna utbildningen

Utbildningstillfällen:
Hösten 2022 startar 31 augusti

Plats: Stockholm

Pris: 94 500 SEK exkl. moms

Har du frågor?
Kontakta oss på tel. 08-585 011 00 eller mail info(at)irm.se

FAQ

En roll som driver förändringen framåt

Kunden står alltid i fokus för dig som är verksamhetsutvecklare. Verksamhetsutvecklaren stöttar verksamheten med beskrivningar av kundupplevelser, processer och förmågor för att kunna utveckla förmågor och arbetsprocesser till att tillföra mesta möjliga nytta för mottagaren. Du ser hur verksamheten fungerar i detalj men har även förmågan att se helheten; hur olika verksamhetsområden samverkar – eller motverkar varandra. Du analyserar konsekvenser av förbättringsförslag samt att tar fram detaljerade beskrivningar i syfte att hitta förenklingar, effektiviseringar och andra förbättringar för att nå ett önskat framtida läge.

I rollen ingår också att leda förändringar. Som förändringsledare stöttar du individer och grupper att införa olika initiativ på ett motiverat och strukturerat sätt. Du ökar förståelse och minskar förändringsmotstånd mot effektiviseringar och andra förbättringar.

Ett värde för både verksamhet och individ

”Det är förstås frivilligt att certifiera sig, men idag är det en stark merit att ha detta certifikat. Det ger ett värde både till den egna organisationen eller företaget att rollen finns i verksamheten samt ditt eget cv.”

– Johanna Aadde, förändringsledare och verksamhetskonsult, IRM

Ständiga förbättringar

”En verksamhetsutvecklare arbetar ständigt med att förbättra organisationens processer, värdeflöden och systemstöd.  Därigenom bidrar verksamhetsutvecklaren till ett ständigt förbättrande och lärande för hela organisationen.”

– Johanna Aadde, förändringledare och verksamhetskonsult IRM

Skaffa en kumpan

”Det bästa är om man är två verksamhetsutvecklare som kan sporra varandra. Vi kan se det i utbildningen Certifierad verksamhetsutvecklare att de som går två från samma verksamhet har betydligt mindre risk att falla tillbaka i gamla invanda arbetssätt. Om du är den ende i organisationen som går utbildningen så är det viktigt att du har en eller flera personer i din organisation som kan stötta dig både under och efter utbildningen. Det bidrar till att du verkligen får jobba med de nya metoder och verktyg som du lärt dig.”

– Johanna Aadde, förändringsledare och verksamhetskonsult, IRM

Din verksamhet är ditt övningsexempel

”Certifierad verksamhetsutvecklare är en utbildning där du redan från start arbetar med både teori, praktiska övningar och ett case från din egen verksamhet, så du kommer redan från de första dagarna kunna applicera dina nya kunskaper på era utmaningar med stöd från utbildningens lärare.”

– Johanna Aadde, förändringsledare och verksamhetskonsult, IRM

”Förutom de 12 dagar som är kursdagar så omfattar kursen också inläsning inför vissa kurstillfällen samt hemuppgifter och en avslutande tentamen. Du behöver m.a.o. lägga några timmar mellan vissa av kursblocken samt tid för att repetera inför tentamen. Hemuppgiften gör med fördel på ett case inom den egna verksamheten som man vill fördjupa sig i, kanske på ett redan pågående initiativ där du är inblandad eller som du nu får chansen att starta upp.”

– Lena Dohrnér, verksamhetsutvecklare och konsult, IRM

Utbildningarna har många gemensamma nämnare, men i grova drag fokuserar verksamhetsarkitektutbildningen mer på förmågemodellering och informationsarkitektur, medan utbildningen Certifierad verksamhetsutvecklare ägnar mer tid åt förändringsledning och tjänsteutveckling.

Har du en fråga?
Ställ den här så svarar vi så snart vi kan.

Relaterade utbildningar

Utbildningsledare

Helena Grim är utbildare och konsult. Hon har många års erfarenhet av verksamhetsutveckling, projektledning och verksamhetsarkitektur både från den offentliga och privata sektorn. Hon är pragmatisk och prestigelös och lägger stor vikt vid att kommunicera på ett pedagogiskt sätt för att få med sig verksamheten. Helena är van att agera som länken mellan verksamhet och it i och med sin förmåga att se hur verksamhetens behov hänger ihop med it-lösningar.

Lena Dohrnér är utbildare och konsult. Hon har arbetat inom verksamhetsarkitektur och verksamhetsutveckling i många år, bl.a. med strategiskt arkitekturarbete, införande av arkitekturfunktioner och informations- och processmodellering. Lena har erfarenheter från en mängd olika branscher och företag och har därigenom utvecklat en utmärkt förmåga att identifiera hur olika delar av en organisation kan påverka och samarbeta med varandra. Det gör henne säker i rollen att knyta ihop it och affär.