Certifierad Verksamhetsutvecklare

Certifierad verksamhetsutvecklare är en utbildning där du lär dig driva framgångsrika utvecklings- och förändringsinitiativ med fokus på kund och värdeströmmar. Dagens snabba utvecklingstakt ställer mer än tidigare krav på en kontinuerlig och lättrörlig verksamhetsutveckling där  ökad kundnöjdhet och intern effektivitet är i fokus.

En verklig syn på hur det bör gå till och hur VIKTIGT saker är. Man blir ”skadad” på det bästa sättet. Man tänker verksamhetsutveckling på alla sina arbetsuppgifter nu för tiden. Verkligen en fantastisk kurs!

Vår utbildning Certifierad verksamhetsutvecklare ger dig kompetensen att arbeta med kundorienterad verksamhetsutveckling, vilket till stor del handlar om processutveckling i kombination med tjänsteutveckling och förändringsledning, för att uppnå konkreta och hållbara förbättringar i verksamheten. Som verksamhetsutvecklare ser du även till att roller, ansvar och befogenheter är tydligt definierade och kända, samt att överlämningskrav är tydliga.

Teori och verklighet varvat med övning

Pedagogiskt bygger utbildningen på en väl utprövad teoretisk grund i kombination med upplevelsebaserad inlärning. Med det menas mycket övning samt tillfälle att reflektera över konkreta exempel och ta lärdom av praktisk erfarenhet från verkliga case. Allt för att du efter avslutad utbildning ska kunna praktisera dina nya kunskaper på ett professionellt sätt, direkt i din egen verksamhet.

En roll som får det att hända

Verksamhetsutvecklare är viktig roll när organisationen står inför komplexa utvecklingsutmaningar. Första steget på utvecklingsresan; att peka på att förändring är nödvändig är relativt lätt. Nästa steg – att formalisera vilken förändring och att sedan lyckas driva igenom den kräver kompetent förändringsledning för att utvecklingen ska bli framgångsrik.  Därför är en central del av utbildningen formad kring förändringsledning och hur man lyckas med förändringsarbetet.

Du får lära dig att:

  • driva en verksamhetsutveckling som möjliggör för dig att kontinuerligt förändra och förbättra din organisation utifrån kunder, medborgare eller brukares förändrade behov.
  • arbeta med verksamhetsutveckling som erbjuder ökad möjlighet till samsyn genom att använda relevanta modeller som beskriver verksamhetens olika delar i en helhet för ökad organisatorisk integration.
  • lättrörligt och kontinuerligt förändra och förbättra verksamhetens förmåga att realisera organisationens förändrade verksamhets- och affärsstrategier.
  • leda förändringar genom samarbete samt att skapa samsyn över organisatoriska gränser med stegvis realisering av förändringar, kontinuerligt lärande och planering baserat på nyvunna kunskaper.

Utbildningens upplägg

Studietiden omfattar tolv dagar indelade i sex avsnitt om två dagar, under cirka fyra-fem månader.

Mellan avsnitten utför du som elev enskilda studier av kurslitteratur, artiklar, filmklipp, arbete med inlämningsuppgifter samt förberedelser inför tentamen. Omfattningen av hemarbetet är cirka 10-14 arbetsdagar.

Förkunskaper

Inga specifika förkunskaper krävs, men du tillgodogör dig utbildningen bäst om du befinner dig i eller står inför en omfattande verksamhetsutveckling eller processorientering.

Certifiering

Denna utbildning ger möjlighet till certifiering, men det bör betonas att deltagande i utbildningen inte automatiskt leder till certifiering. För att bli certifierad krävs 75% av maxpoäng på enskild skriftlig tentamen, godkänt på enskilda inlämningsuppgifter, 100% närvaro samt aktivt och uppmärksamt deltagande i praktiska övningar.

För vem?

Certifierad verksamhetsutvecklare riktar sig till dig som i din yrkesroll upplever att du behöver fler verktyg för att lättrörligt och kontinuerligt förändra och förbättra verksamhetens förmågor. Och därmed realisera organisationens förändrade verksamhets- och affärsstrategier. Kanske är din roll idag något av följande:

  • Verksamhetsutvecklare
  • Kvalitetsansvarig
  • Processägare
  • Processledare
  • Ledare/chef
  • CIO

Praktisk information

Denna utbildning levereras både i öppen regi och företagsinternt i samarbete med Dataföreningen kompetens. Kontakta oss vid intresse för en företagsintern utbildning. Uppgifterna nedan gäller den öppna utbildningen

Utbildningstillfällen:
Hösten 2019 startar 3 september

Plats: F7 Möten & konferens, Fleminggatan 7, Stockholm

Pris: 89 950 SEK exkl. moms

Har du frågor?

Kontakta oss på tel. 08-585 011 00 eller mail info(at)irm.se

Relaterade utbildningar

det finns fler…

Case

Utbildningsledare

I utbildningen medverkar flertalet lärare med gedigen erfarenhet inom verksamhetsutvecklingsområdet
samt gästföreläsare/experter som delar med sig av värdefulla erfarenheter från verkligheten. Här presenterar vi de som har huvudansvaret för utbildningen.

Susanne Westerberg har lång erfarenhet i IT-nära utveckling av tjänster och verksamhet. Hon agerar ofta länk mellan IT och verksamhet och strävar alltid till att bidra till verksamhetsnytta och uppnå positiva resultat tillsammans med människor i ett team.
Modellbaserad verksamhetsutveckling är ett område som ligger Susanne varmt om hjärtat.

Johanna Aadde är förändringsledare och konsult med många års erfarenhet av ledarskap, förändringsledning, verksamhetsutveckling och processanalys. Hon har även erfarenhet inom upphandling och rekrytering samt har arbetat som mentor och coach. Johanna kännetecknas av stor entusiasm och kompetens inom hållbara lösningar, för både individ och företag. Johannas arbete fokuserar främst på digitala transformationer inom verksamhets- och affärsutveckling.

Lena Dohrnér är verksamhetsarkiekt och konsult. Hon arbetar inom verksamhetsarkitektur och verksamhetsutveckling sedan många år. Hon har bl.a. arbetat med strategiskt arkitekturarbete, införande av arkitekturfunktioner och informations- och processmodellering. Lena har därför en utmärkt förmåga att identifiera hur olika delar av en organisation kan påverka och samarbeta med varandra. Detta gör henne säker i rollen att knyta ihop IT och affär.