Certifierad Verksamhetsutvecklare

Certifierad verksamhetsutvecklare är en utbildning där du lär dig driva framgångsrika utvecklings- och förändringsinitiativ med fokus på kund och värdeströmmar. Dagens snabba utvecklingstakt ställer mer än tidigare krav på en kontinuerlig och lättrörlig verksamhetsutveckling där ökad kundnöjdhet och intern effektivitet är i fokus. 

En verklig syn på hur det bör gå till och hur VIKTIGT saker är. Man blir ”skadad” på det bästa sättet. Man tänker verksamhetsutveckling på alla sina arbetsuppgifter nu för tiden. Verkligen en fantastisk kurs!

Lär dig arbeta med kundorienterad verksamhetsutveckling

Vår utbildning Certifierad verksamhetsutvecklare ger dig kompetensen att arbeta med kundorienterad verksamhetsutveckling, vilket till stor del handlar om processutveckling i kombination med tjänsteutveckling och förändringsledning.

Kombinationen processutveckling, tjänsteutveckling och förändringsledning leder till konkreta och hållbara förbättringar i verksamheten. Att arbeta som verksamhetsutvecklare innebär också att du ser till att roller, ansvar och befogenheter är tydligt definierade och kända, samt att överlämningskrav är tydliga. Utbildningen Certifierad verksamhetsutvecklare ger dig metoder och verktyg för det, och allt annat du behöver för att driva kontinuerlig verksamhetsutveckling med full koll. 

Teori och verklighet varvat med övning

Pedagogiskt bygger utbildningen på en väl utprövad teoretisk grund i kombination med upplevelsebaserad inlärning. Det innebär mycket övning samt tillfälle att reflektera över konkreta exempel och ta lärdom av praktisk erfarenhet från verkliga case. Allt för att du efter avslutad utbildning ska kunna praktisera dina nya kunskaper på ett professionellt sätt, direkt i din egen verksamhet.

En roll som får det att hända

Verksamhetsutvecklare är viktig roll när organisationen står inför komplexa utvecklingsutmaningar. Första steget på utvecklingsresan; att peka på att förändring är nödvändig är relativt lätt. Nästa steg – att formalisera vilken förändring och att sedan lyckas driva igenom den kräver kompetent förändringsledning för att utvecklingen ska bli framgångsrik.  Därför är en central del av utbildningen formad kring förändringsledning och hur man lyckas med förändringsarbetet.

Du får lära dig att:

  • driva en verksamhetsutveckling som möjliggör för dig att kontinuerligt förändra och förbättra din organisation utifrån kunder, medborgare eller brukares förändrade behov.
  • arbeta med verksamhetsutveckling som erbjuder ökad möjlighet till samsyn genom att använda relevanta modeller som beskriver verksamhetens olika delar i en helhet för ökad organisatorisk integration.
  • lättrörligt och kontinuerligt förändra och förbättra verksamhetens förmåga att realisera organisationens förändrade verksamhets- och affärsstrategier.
  • leda förändringar genom samarbete samt att skapa samsyn över organisatoriska gränser med stegvis realisering av förändringar, kontinuerligt lärande och planering baserat på nyvunna kunskaper.

Utbildningens upplägg

Studietiden omfattar tolv dagar indelade i sex avsnitt om två dagar, under cirka fyra-fem månader.

Mellan avsnitten utför du som elev enskilda studier av kurslitteratur, artiklar, filmklipp, arbete med inlämningsuppgifter samt förberedelser inför tentamen. Omfattningen av hemarbetet är cirka 10-14 arbetsdagar.

Förkunskaper

Inga specifika förkunskaper krävs, men du tillgodogör dig utbildningen bäst om du befinner dig i eller står inför en omfattande verksamhetsutveckling eller processorientering.

Certifiering

Certifierad verksamhetsutvecklare är en utbildning som ger möjlighet till certifiering, men det bör betonas att deltagande i utbildningen inte automatiskt leder till certifiering. För att bli certifierad krävs 75% av maxpoäng på enskild skriftlig tentamen, godkänt på enskilda inlämningsuppgifter, 100% närvaro samt aktivt och uppmärksamt deltagande i praktiska övningar.

För vem?

Certifierad verksamhetsutvecklare är en utbildning som riktar sig till dig som i din yrkesroll upplever att du behöver fler verktyg för att lättrörligt och kontinuerligt förändra och förbättra verksamhetens förmågor; och därigenom realisera organisationens förändrade verksamhets- och affärsstrategier. Kanske är din roll idag något av följande:

  • Verksamhetsutvecklare
  • Kvalitetsansvarig
  • Processägare
  • Processledare
  • Ledare/chef
  • CIO

Praktisk information

Denna utbildning levereras både i öppen regi och företagsinternt i samarbete med Dataföreningen kompetens. Kontakta oss vid intresse för en företagsintern utbildning. Uppgifterna nedan gäller den öppna utbildningen

Utbildningstillfällen:
Nästa utbildningsomgång startar 30 augusti 2021

Plats: F7 Möten & konferens, Fleminggatan 7, Stockholm

Pris: 89 950 SEK exkl. moms

Har du frågor?
Kontakta oss på tel. 08-585 011 00 eller mail info(at)irm.se

FAQ

”Det är förstås frivilligt att certifiera sig, men idag är det en stark merit att ha detta certifikat. Det ger ett värde både till den egna organisationen eller företaget att rollen finns i verksamheten samt ditt eget cv.”

– Johanna Aadde, förändringsledare och verksamhetskonsult, IRM

”En verksamhetsutvecklare arbetar ständigt med att förbättra organisationens processer, värdeflöden och systemstöd.  Därigenom bidrar verksamhetsutvecklaren till ett ständigt förbättrande och lärande för hela organisationen.”

– Johanna Aadde, förändringledare och verksamhetskonsult IRM

”Det bästa är om man är två verksamhetsutvecklare som kan sporra varandra. Vi kan se det i utbildningen Certifierad verksamhetsutvecklare att de som går två från samma verksamhet har betydligt mindre risk att falla tillbaka i gamla invanda arbetssätt. Om du är den ende i organisationen som går utbildningen så är det viktigt att du har en eller flera personer i din organisation som kan stötta dig både under och efter utbildningen. Det bidrar till att du verkligen får jobba med de nya metoder och verktyg som du lärt dig.”

– Johanna Aadde, förändringsledare och verksamhetskonsult, IRM

”Certifierad verksamhetsutvecklare är en utbildning där du redan från start arbetar med både teori, praktiska övningar och ett case från din egen verksamhet, så du kommer redan från de första dagarna kunna applicera dina nya kunskaper på era utmaningar med stöd från utbildningens lärare.”

– Johanna Aadde, förändringsledare och verksamhetskonsult, IRM

”Förutom de 12 dagar som är kursdagar så omfattar kursen också inläsning inför vissa kurstillfällen samt hemuppgifter och en avslutande tentamen. Du behöver m.a.o. lägga några timmar mellan vissa av kursblocken samt tid för att repetera inför tentamen. Hemuppgiften görs med fördel på ett case inom den egna verksamheten som man vill fördjupa sig i, kanske på ett redan pågående initiativ där du är inblandad eller som du nu får chansen att starta upp.”

– Lena Dohrnér, verksamhetsutvecklare och konsult, IRM

Utbildningarna har många gemensamma nämnare, men i grova drag fokuserar verksamhetsarkitektutbildningen mer på förmågemodellering och informationsarkitektur, medan utbildningen Certifierad verksamhetsutvecklare ägnar mer tid åt förändringsledning och tjänsteutveckling.

Har du en fråga?
Ställ den här så svarar vi så snart vi kan.

Relaterade utbildningar

Utbildningsledare

I utbildningen medverkar flertalet lärare med gedigen erfarenhet inom verksamhetsutvecklingsområdet samt gästföreläsare/experter som delar med sig av värdefulla erfarenheter från verkligheten. Här presenterar vi de som har huvudansvaret för utbildningen.

Helena Grim, har många års erfarenhet av verksamhetsutveckling från den offentliga och privata sektorn. Hon är pragmatisk och prestigelös och lägger stor vikt vid att kommunicera på ett pedagogiskt sätt för att få med sig verksamheten Hon är van att agera länken mellan verksamhet och IT och har därmed lätt att se en verksamhet utifrån flera perspektiv

Johanna Aadde är förändringsledare och konsult med många års erfarenhet av ledarskap, förändringsledning, verksamhetsutveckling och processanalys. Hon har även erfarenhet inom upphandling och rekrytering samt har arbetat som mentor och coach. Johanna kännetecknas av stor entusiasm och kompetens inom hållbara lösningar, för både individ och företag. Johannas arbete fokuserar främst på digitala transformationer inom verksamhets- och affärsutveckling.

Lena Dohrnér är verksamhetsarkiekt och konsult. Hon arbetar inom verksamhetsarkitektur och verksamhetsutveckling sedan många år. Hon har bl.a. arbetat med strategiskt arkitekturarbete, införande av arkitekturfunktioner och informations- och processmodellering. Lena har därmed en utmärkt förmåga att identifiera hur olika delar av en organisation kan påverka och samarbeta med varandra.