Vi visar hur ni kan navigera och utveckla verksamheten med full koll

Introduktion till Vintergatan

Tänk dig en modell som knyter samman alla andra arkitekturmodeller och som är lätt att relatera till för hela verksamheten. Vintergatan är en förmågekarta som är uppbyggd utifrån en verksamhetsgeografi, baserad på flera års praktiskt arbete med arkitektur och långsiktig verksamhetsutveckling i verkliga företag. 

90 minuter – sedan vet ni om Vintergatan är något för er

Ge oss en och en halv timme så ger vi er en introduktion till Vintergatan på plats hos er, anpassat efter era behov. Ni får en grundgenomgång av Vintergatan; hur den är uppbyggd, hur den kan användas och vilka analyser som Vintergatan möjliggör. Vi kan också snabbt titta på hur  er organisation skulle kunna få nytta av Vintergatan.

Praktisk information

När:
När det passar er.

Plats:
Enligt överenskommelse

Har du frågor?

Kontakta oss på tel. 08-585 011 00 eller mail: info(at)irm.se