Etablera Vintergatan i er organisation

Med utgångspunkt från Vintergatan etablerar vi tillsammans ett nytt sätt att arbeta med er verksamhetsarkitektur, för att uppnå samsyn, skapa bättre beslutsunderlag, öka förändringstakten och kundvärdet. Vi utvecklar former för att förstå och använda nya mönster kring förmågor och produkter/tjänster samt de olika tidsperspektiven.

I och med att vi arbetar fram en mer detaljerad Vintergata innehållande; processer, information, IT-stöd, roller och andra beskrivningar, så synliggörs samspelet mellan värdeflödet, produkter/tjänster och förmågor. I denna karta visualiserar vi kundresan och gör ett antal olika analyser; ekonomiska samt hur kommande och pågående projekt påverkar er organisation.

Under arbetets gång sker löpande överlämningar av såväl dokumentation som vidareutvecklingsplan. När våra konsulter gjort sin sista överlämning vidareutvecklar och analyserar ni er egen Vintergata genom ett etablerat kommunikativt arbetssätt.
Vill du veta mer? Kontakta oss!