Här har vi samlat alla våra artiklar inom ämnet

informationsarkitektur och informationsmodellering

Strategimönster för informationsarkitekter – del 1: Introduktion

/
Föregående artikel (Den omöjliga drömmen om den allomspännande…

Den omöjliga drömmen om den allomspännande informationsmodellen

/
Det är vanligt att stora organisationer startar ambitiösa…

Om organisationer och personer – fyra vanliga missar

/
Organisationer och personer är centrala företeelser i varje…
balansakt att informationsmodellera generalisera lagom

Hur långt ska man generalisera?

/
En fråga som hela tiden är närvarande när man informationsmodellerar…
vad innefattar rollen informationsarkitekt

Informationsarkitekt – Hur långt sträcker sig rollen?

/
Vad gör en informationsarkitekt? Hur långt sträcker sig rollen…

Modellmönster: Temporala mönster

/
Hur kan vi hantera tidsuppgifter i våra informationsmodeller?…

Modellmönster: Observationer

/
Föregående artikel, ”Modellmönster: Mätningar”, handlade…

Modellmönster: Mätningar

/
I de flesta organisationer görs mätningar av olika slag. I…

Modellmönster: Planering

/
De flesta organisationer behöver planera sin verksamhet samt…

Modellmönster: Ekonomisk redovisning – del 1: Konto och transaktioner

/
Peter Tallungs går igenom mönster för ekonomisk redovisning. Tillämpliga överallt där det är användbart att tänka i konton, posteringar och transaktioner

Modellmönster: Produkt – del 2: Produktlivscykel och Leverantörsprodukt

/
En produkt har en livscykel. Den kan vara under utveckling,…

Modellmönster: Produkt – del 1: Produktstrukturer

/
De flesta verksamheter erbjuder sina kunder produkter eller…

Modellmönster: Kundlivscykel – del 2: Livscykelhändelser

/
Detta är andra delen av två om en kundlivscykel, där vi tittar…

Modellmönster: Kundlivscykel – del 1: Kundstatus

/
Hur ser er kundlivscykel ut? Med en modell över kundlivscykeln med gemensamma begrepp för tillstånd och händelser öppnar sig många möjligheter till att analysera rörelserna i kundstocken. Veckans artikel i ämnet informationsarkitektur är den första av två där Peter Tallungs skriver om modelleringsmönster för kundlivscykel.

Modellmönster: Ansvarsförhållanden mellan parter

/
I en verksamhet behöver man hantera olika typer av ansvarsförhållanden…

Modellmönster: Intressentroller

/
Företag och andra organisationer har relationer till olika…

Om mönster för informationsmodeller

/
Utvecklingen och användningen av modellmönster är en viktig del av informationsmodelleringens praktik.

Saker jag stjäl från UML

/
Är det verkligen ok att blanda notationer? Vad är vinsten med UML i en vanlig kråkfotsnotation?

Modellera strukturer med instansdiagram

/
Ofta behöver vi reda ut och beskriva de strukturer olika objekt…

Modellera livscykler med tillståndsdiagram

/
I varje verksamhet finns det företeelser som transformeras…

Vilken notation är bäst?

/
Hur ska vi rita våra boxar och streck? Vilken notation för modellering är egentligen bäst?

Försvar för enkla verktyg – del 4: Modellbibliotek

/
I en större verksamhet kan vi ha hundratals modeller. Vi…

Försvar för enkla verktyg – del 3: Skrivverktyg

/
Om en informationsmodell skall vara mer än en första skiss så räcker det inte med ett diagram. Vi behöver också text, strukturerad text.

Försvar för enkla verktyg – del 2: Ritverktyg

/
Kan enkla informationsmodelleringsverktyg fylla sitt syfte bättre än ett specialiserat modelleringsverktyg?

Försvar för enkla verktyg – del 1

/
En serie i serien. Med denna artikel inviger vi en artikelserie…

Data management – se hela kedjan

/
För att en organisation ska få nytta av sina data behöver…

”Data” eller ”information”

/
Vad är skillnaden? Jag tvekar ofta om jag ska benämna något…
informationsmodeller - ta fram en egen det är mödan värt

Varför en industrimodell är en dålig idé

/
Varför inte en standardmodell i stället för en hemmasnickrad?…

Om modeller på papper och modeller i huvudet

/
Med ”modell” i ”Informationsmodell” menar vi vanligen…

En informationsmodell istället för flera

/
Vi behöver inte separata konceptuella, logiska och fysiska modeller. Vi kan kombinera perspektiven i en och samma modell och därmed få ett gemensamt språk och en gemensam förståelse tvärs över verksamhet och it.

Data management

/
De data som en organisation äger är en värdefull resurs.…

Det är skillnad på data och data

/
När vi ska bygga upp Data Management i en verksamhet, det vill…

Informationsmodellen som domänmodell

/
En informationsmodell beskriver inte bara data i en verksamhet…
Informationsarkitekt - en roll två kulturer

Informationsarkitekter: De två kulturerna

/
En roll med namnet informationsarkitekt har uppstått två gånger…

Informationsarkitektur – ”To make sense of any mess”

/
Ett försök att ringa in vad det handlar om. Jag och mina…