Informationsarkitektur

Vi är experter på informationsarkitektur.

Genom att belysa och analysera en verksamhet utifrån informationsperspektivet bidrar vi till att skapa en effektivare och mer korrekt informationshantering, vilket i sin tur bidrar till en effektivare verksamhet.

Vi hjälper alla typer av organisationer att förstå, strukturera, analysera, visualisera och kommunicera er verksamhets logiska informationsbehov. Det kan handla om att få koll på vilka produkter, kunder och persondata som finns i verksamheten och hur ni arbetar med dem, eller om att ensa begrepp och benämningar i er data eller t ex att hantera masterdata eller business intelligence och ett behov av stöd för detta. Informationsmodeller spelar en central roll i detta arbete i och med att modellerna skapar värde både på övergripande arkitekturnivå och t ex vid kravställning i samband med utveckling av it-stöd.

Låter detta intressant? Kontakta oss!

Väx med oss!

Vi behöver bli fler som vill hjälpa organisationer att förstå, strukturera, analysera visualisera och kommunicera verksamheters logiska informationsbehov. Klicka på ikonen för att läsa mer om tjänsten>>

Informationsarkitektur Informationsarkitekt

Utbildning