Informationsarkitektur

Vi är experter på informationsarkitektur.

Genom att belysa och analysera en verksamhet utifrån informationsperspektivet bidrar vi till att skapa en effektivare och mer korrekt informationshantering, vilket i sin tur bidrar till en effektivare verksamhet.

Vi hjälper alla typer av organisationer att förstå, strukturera, analysera, visualisera och kommunicera verksamhetens logiska informationsbehov. Det kan handla om att få koll på vilka produkter, kunder och persondata som finns i verksamheten och hur man arbetar med dem. Det kan även handla om att ensa begrepp och benämningar i datat, samt att hantera masterdata eller business intelligence och ett behov av stöd för detta.

Informationsmodeller spelar en central roll i detta arbete, eftersom modellerna skapar värde både på övergripande arkitekturnivå, och exempelvis vid kravställning i samband med utveckling av it-stöd.

Låter detta intressant? Kontakta oss!

Informationsarkitektur Informationsarkitekt

Utbildning