Här är vi som jobbar på IRM, sorterade på förnamn. Om du vill skicka mail till någon av oss så är vår mailstandard förnamn.efternamn(at)irm.se
IRMs konsulter täcker nedan listade kompetensområden.

Inom affärsutveckling

 • Affärsmodellering
 • Affärsanalys
 • Tjänstedesign
 • Business Model Canvas
 • Value proposition Canvas
 • Utbildning

Inom verksamhetsutveckling

 • Verksamhetsarkitektur
 • Verksamhetskartläggning
 • Kravspecifikation
 • Kravanalys
 • Processkartläggning
 • Processutveckling
 • Processmodellering
 • Informationskartläggning
 • Informationsmodellering
 • Förändringsledning
 • Projektledning
 • Upphandling
 • Utbildning
 • Workshopledning

Inom systemutveckling

 • Databasdesign
 • Datamodellering
 • Informationsmodellering
 • Dimensionsmodellering
 • Integration
 • Interaktionsdesign
 • Internet; ASP, .NET, HTML, IE, IIS, Java script, XML/CSS
 • Krav- och systemspecifikation
 • Lösningsarkitektur
 • Metodstöd
 • Mobila lösningar
 • UML
 • SQL
 • Systemanalys
 • Systemarkitektur

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö

Annelie Wiberg

Annelie Wiberg

VD IRM Design | Verksamhetsutvecklare

Tel. 0730-51 11 17

Annika Duberg

Annika Duberg

Verksamhetsarkitekt

Tel. 0730-51 11 37

Annika Klyver

Annika Klyver

Verksamhetsarkitekt

Tel. 072-212 11 49

Benny Lund

Benny Lund

Systemutvecklare

Tel. 0730-51 11 27Birgitta Flatow

Birgitta Flatow

Ekonomiansvarig

Tel. 0730-51 11 04

Camilla Ekesiöö Storm

Camilla Ekesiöö Storm

Systemutvecklare

Tel: 070-715 28 32

Cecilia Nordén

Cecilia Nordén

Verksamhetsarkitekt

Tel. 070-962 52 92

Christoffer Westin

Christoffer Westin

Systemutvecklare

Tel. 0730-51 11 35


Elisabeth Rodebjer

Elisabeth Rodebjer

Verksamhetsarkitekt

0730-51 11 01

Eric Quist

Eric Quist

Lösningsarkitekt | Systemutvecklare

Tel. 0730-51 11 29

Eskil Swende

Eskil Swende

Verksamhetsarkitekt

Tel. 0730-51 11 10

Fanny Winqvist

Fanny Winqvist

Verksamhets- och kravanalytiker

Tel. 070-755 71 40

Helena Grim

Helena Grim

Verksamhetsarkitekt

Tel. 070-750 78 00

Henrik Friberg

Henrik Friberg

VD IRM Consult AB | Verksamhetsutvecklare

Tel. 0730-51 11 22

Jacob Widén

Jacob Widén

Webbutvecklare

Tel. 070-686 43 55

Jakob Armö

Jakob Armö

Affärsutvecklare

Tel. 072-309 80 75

Jane Theobald

Jane Theobald

Projektledare

Tel. 0730-51 11 02

Johan Danforth

Johan Danforth

Lösningsarkitekt | Systemutvecklare

Tel. 0730-51 11 39

Johan Eriksson

Johan Eriksson

Systemutvecklare

Tel. 0730-51 11 14

Johan Svärd

Johan Svärd

Verksamhetsutvecklare

Tel. 0730-51 11 34

Johanna Aadde

Johanna Aadde

Förändringsledare

Tel. 070-602 27 24

Jonas Eriksson

Jonas Eriksson

Systemutvecklare

Tel. 070-570 11 48

Klas Nyström

Klas Nyström

Databasutvecklare | Informationsarkitekt

Tel. 0730-51 11 23

Lars Gunnarsson

Lars Gunnarsson

VD IRM Information Architecture | Informationsarkitekt

Tel. 0730-51 11 19

Lars Thomasson

Lars Thomasson

Verksamhetsarkitekt

Tel. 070-265 57 22

Lena Dohrnér

Lena Dohrnér

Verksamhetsarkitekt

Tel. 0730-51 11 07

Lennart Lindström

Lennart Lindström

Informationsarkitekt

Tel. 0730-51 11 25

Linda Lilliesköld

Linda Lilliesköld

Webbredaktör | Illustratör

Tel. 0730-97 11 44

Magnus Elfström

Magnus Elfström

Verksamhetsarkitekt

Tel. 0730-51 11 03

Mathias Lindkvist

Mathias Lindkvist

VD IRM AB | Informationsarkitekt

Tel. 0730-51 11 08

Mats Leine

Mats Leine

Systemutvecklare

Tel. 0730-51 11 23

Mattias Engman

Mattias Engman

IT-Strateg

Tel. 0730-51 11 36

Mattias Tronje

Mattias Tronje

Verksamhetsutvecklare | Förändringsledare

Tel. 070-359 89 00

Max Bunse

Max Bunse

Systemutvecklare

Tel. 0730-51 11 26

Märith Olsson

Märith Olsson

Systemutvecklare

Tel. 070-538 14 98

Natalia Pettersson

Natalia Pettersson

Kravanalytiker

Tel. 0730-51 11 30


Nick Chen

Nick Chen

Verksamhetsutvecklare

Tel. 0730-51 11 31

Nils Suneson

Nils Suneson

Systemutvecklare

Tel. 072-727 11 45

Peter Tallungs

Peter Tallungs

Informationsarkitekt

Tel. 0730-51 11 32

Sara Widäng

Sara Widäng

Systemutvecklare

Tel. 0730-51 11 33

Susanne Westerberg

Susanne Westerberg

Verksamhetsutvecklare

Tel. 073-687 16 48

Thomas Eklöf

Thomas Eklöf

Verksamhetsarkitekt

Tel. 070-611 21 46

Tomas Nilsson

Tomas Nilsson

Systemutvecklare

Tel. 0730-51 11 40

Torbjörn Olsson

Torbjörn Olsson

Affärsutvecklare | Verksamhetsarkitekt

Tel. 0730-51 11 06

Ulla Åkerman

Ulla Åkerman

Verksamhetsarkitekt | Verksamhetsutvecklare

Tel. 0730-51 11 12