Här är vi som jobbar på IRM, sorterade på förnamn. Om du vill skicka mail till någon av oss så är vår mailstandard förnamn.efternamn(at)irm.se
IRMs konsulter täcker tillsammans kompetensområdena listade nedan.

 • Affärsmodellering
 • Affärsanalys
 • Tjänstedesign
 • Business Model Canvas
 • Value proposition Canvas
 • Utbildning
 • Verksamhetsarkitektur
 • Verksamhetskartläggning
 • Kravspecifikation
 • Kravanalys
 • Processkartläggning
 • Processutveckling
 • Processmodellering
 • Informationskartläggning
 • Informationsmodellering
 • Förändringsledning
 • Projektledning
 • Upphandling
 • Utbildning
 • Workshopledning
 • Databasdesign
 • Datamodellering
 • Informationsmodellering
 • Dimensionsmodellering
 • Integration
 • Interaktionsdesign
 • Internet; ASP, .NET, HTML, IE, IIS, Java script, XML/CSS
 • Krav- och systemspecifikation
 • Lösningsarkitektur
 • Metodstöd
 • Mobila lösningar
 • UML
 • SQL
 • Systemanalys
 • Systemarkitektur

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö

Annelie Wiberg

Annelie Wiberg

Verksamhetsutvecklare

Tel. 0730-51 11 17

Annika Duberg

Annika Duberg

Verksamhetsarkitekt

Tel. 0730-51 11 37

Birgitta Flatow

Birgitta Flatow

Ekonomiansvarig

Tel. 0730-51 11 04

Camilla Ekesiöö Storm

Camilla Ekesiöö Storm

Systemutvecklare

Tel: 070-715 28 32


Cecilia Nordén

Cecilia Nordén

Verksamhetsarkitekt

Tel. 070-962 52 92

Christoffer Westin

Christoffer Westin

Systemutvecklare

Tel. 0730-51 11 35

Daniel Winqvist

Daniel Winqvist

Informationsarkitekt

Tel. 070-496 40 45

Elisabeth Rodebjer

Elisabeth Rodebjer

Verksamhetsarkitekt

0730-51 11 01


Eric Quist

Eric Quist

Lösningsarkitekt | Systemutvecklare

Tel. 0730-51 11 29

Eskil Swende

Eskil Swende

Verksamhetsarkitekt

Tel. 0730-51 11 10

Fanny Winqvist

Fanny Winqvist

Verksamhets- och kravanalytiker

Tel. 070-755 71 40

Helena Grim

Helena Grim

Verksamhetsarkitekt

Tel. 070-750 78 00

Henrik Friberg

Henrik Friberg

VD IRM Consult AB | Verksamhetsutvecklare

Tel. 0730-51 11 22

Jacob Widén

Jacob Widén

Webbutvecklare

Tel. 070-686 43 55

Jakob Sörensen

Jakob Sörensen

Affärsutvecklare

Tel. 072-309 80 75

Jane Theobald

Jane Theobald

Projektledare

Tel. 0730-51 11 02

Johan Danforth

Johan Danforth

Lösningsarkitekt | Systemutvecklare

Tel. 0730-51 11 39

Johan Eriksson

Johan Eriksson

Systemutvecklare

Tel. 0730-51 11 14

Johan Svärd

Johan Svärd

Verksamhetsutvecklare

Tel. 0730-51 11 34

Johanna Aadde

Johanna Aadde

Förändringsledare

Tel. 070-602 27 24

Jonas Eriksson

Jonas Eriksson

Systemutvecklare

Tel. 070-570 11 48

Lars Gunnarsson

Lars Gunnarsson

VD IRM Information Architecture | Informationsarkitekt

Tel. 0730-51 11 19

Lars Thomasson

Lars Thomasson

Verksamhetsarkitekt

Tel. 070-265 57 22

Lena Dohrnér

Lena Dohrnér

Verksamhetsarkitekt

Tel. 0730-51 11 07

Lennart Lindström

Lennart Lindström

Informationsarkitekt

Tel. 0730-51 11 25

Linda Lilliesköld

Linda Lilliesköld

Webbredaktör | Illustratör

Tel. 0730-97 11 44

Lovisa Schedin

Lovisa Schedin

Digital designer

Tel. 070-925 53 71

Magnus Elfström

Magnus Elfström

Verksamhetsarkitekt

Tel. 0730-51 11 03

Mathias Lindkvist

Mathias Lindkvist

VD IRM AB | Informationsarkitekt

Tel. 0730-51 11 08

Mattias Engman

Mattias Engman

IT-Strateg

Tel. 0730-51 11 36

Mats Leine

Mats Leine

Systemutvecklare

Tel. 0730-51 11 23

Max Bunse

Max Bunse

Systemutvecklare

Tel. 0730-51 11 26

Märith Olsson

Märith Olsson

Systemutvecklare

Tel. 070-538 14 98

Natalia Pettersson

Natalia Pettersson

Kravanalytiker

Tel. 0730-51 11 30

Nick Chen

Nick Chen

Verksamhetsutvecklare

Tel. 0730-51 11 31

Nils Suneson

Nils Suneson

Systemutvecklare

Tel. 072-727 11 45


Peter Tallungs

Peter Tallungs

Informationsarkitekt

Tel. 0730-51 11 32

Pia-Lina Andersson

Pia-Lina Andersson

Informationsarkitekt

Tel. 0730-51 11 27

Sandra Ekman

Sandra Ekman

Informationsarkitekt
Sara Widäng

Sara Widäng

Systemutvecklare

Tel. 0730-51 11 33

Sofia Solberg

Sofia Solberg

Verksamhetsutvecklare

Tel. 072-584 90 94

Thomas Larsson

Thomas Larsson

Verksamhetsarkitekt

Tel. 072-202 83 96

Tobias Nyberg

Tobias Nyberg

VD IRM Design | Verksamhetsutvecklare

Tel. 070-564 96 00

Tomas Nilsson

Tomas Nilsson

Systemutvecklare

Tel. 0730-51 11 40

Torbjörn Olsson

Torbjörn Olsson

Affärsutvecklare | Verksamhetsarkitekt

Tel. 0730-51 11 06