Systemutveckling

I vår iterativa metod har vi integrerat verksamhetsutveckling med systemutveckling

Har du IT-system som inte riktigt stöttar din verksamhet? Kanske hindrar de dig i din verksamhetsutveckling? Känns det som att ni tappar kontrollen? Eller har du en idé om något som skulle underlätta ert dagliga arbete men saknar kompetens att realisera den? Vi kan erbjuda dig ett team av duktiga systemutvecklare och verksamhetsutvecklare som hela tiden fokuserar på att ge dig bästa möjliga nytta av dina IT-stöd. Det kan vara enklare små applikationer som skapar stor nytta direkt eller långsiktiga satsningar som tar dig bort från din röriga systemflora.

Låter detta intressant? Kontakta oss! 

Väx med oss!

Just nu söker vi en .NET-utvecklare med känsla för användbarhet och som gillar moderna webbgränssnitt. Klicka på ikonen för att läsa mer om tjänsten>>

Erbjudanden inom systemutveckling

Har du ett IT-stöd som börjar bli lite gammalt? Kanske investerade ni i ett verksamhetsanpassat IT-system som nu har stöttat er väl i många år, men som börjar få svårt att stötta era förändrade behov.
Många ser bara två vägar framåt. Antingen köper man ett standardsystem eller så startar man om och bygger ett nytt system igen. Båda de alternativen innebär beslut om stora investeringar och övergångar som måste ske vid ett tillfälle med den höga risk som en sk ”big bang” innebär.

En tredje väg

Utifrån vårt synsätt på systemutveckling har vi tagit fram ett tredje alternativ som ofta är bättre. Vi kallar det för stegvis modernisering.
Stegvis modernisering är för dig som vill realisera nytt eller förbättrat verksamhetsstöd så snabbt som möjligt och på köpet få en moderniserad teknisk plattform. Genom att vi tidigt levererar nytta kan ni snabbare räkna hem er investering. Med många små steg i rätt riktning behåller ni kontrollen av att kostnaderna motsvarar den förväntade förbättringen.
Låter detta intressant? Kontakta oss! 

Känner ni osäkerhet i om ert pågående projekt håller tillräckligt hög kvalité? Vill ni att någon ska titta närmare på den lösning er leverantör tar fram åt er? På IRM har vi flera mycket erfarna utvecklare och lösningsarkitekter som kan genomföra granskningar av er lösningsarkitektur och/eller kod. Tillsammans definierar vi syftet och målet med granskningen. Exempel på vad ni kan vilja titta närmare på är:

  • Används vedertagna designmönster?
  • Utnyttjas programmeringsspråket tillräckligt bra?
  • Kommer lösningen att vara tillräckligt snabb?
  • Är lösningen förvaltningsvänlig?
  • Kan lösningen hantera behovet av lokalisering till flera språk?
  • Passar lösningen in i helheten?

Vi kan ger er nya infallsvinklar på hur ni kan gå vidare och utvecklas. Vi lämnar alltid tydliga och konkreta rekommendationer för vad som är lämpliga nästa steg för att era lösningar ska bli ännu bättre.
Vill du veta mer? Kontakta oss!

Systemutveckling Systemutvecklare Annelie Wiberg

Tappa inga bollar – ta Lyra!

Vi har utvecklat en molntjänst för fastighetsbolag som vill ha full koll och högre kvalitet på avtalade tjänster.

Lyra skapar effektivare förvaltning och nöjdare hyresgäster