Verksamhetsutveckling & Verksamhetsarkitektur

Vi gör företag och verksamheter flexiblare, effektivare och mer kundfokuserade.

Vi hjälper våra kunder att växa i takt med sin marknad och sina kundkrav. Våra konsulter har alla lång erfarenhet av verksamhetsarkitektur och verksamhetsutveckling från en mängd olika branscher och alla delar av en organisation. De bidrar med kunskap, nya perspektiv och om så behövs; helt nya lösningar för att er verksamhet ska kunna lösa problem och nå era framtida mål.

Tjänster inom verksamhetsarkitekturens och verksamhetsutvecklingens alla delar

Oavsett vilka utmaningar ni har; vi hjälper er på vägen med kompetenta konsulter, utrustade med verktyg och metoder för att kartlägga, visualisera, analysera, utbilda och transformera, så att ni kan fokusera på era kunder och den nytta er verksamhet tillför. 

Ett behov av verksamhetsutveckling kan springa ur många olika scenarier, t ex att:

  • stötta en ny affärsmodell. 
  • hela verksamheten behöver se samma mål.
  • behov av att ta fram övergripande modeller och målarkitektur.
  • kundfokus ska öka.  
  • det finns behov av tjänsteutveckling.
  • det finns behov av att effektivisera arbetssätt och processer.
  • en upphandling kräver omfattande kravställning.
  • verksamhetsarkitekten kräver bättre modeller.
  • ni ska bygga en enhet för hantering av masterdata och business intelligence. 

En väl fungerande verksamhetsarkitektur är avgörande i samband med förändringar. Med arkitekturen på plats får vi en bra överblick  över nuläget, samtidigt som det blir enklare att ta kloka beslut kring var vi ska investera tid och pengar.