Vintergatan – skapa din verksamhetskarta

Navigera och utveckla med full kontroll. Denna grundkurs i metoden och modellen Vintergatan, lär dig ta fram en översiktlig bild över hela eller delar av din egen verksamhet i en förmågekarta. Modellen har en unik syn på verksamhetsutveckling och låter dig kombinera och visualisera flera olika perspektiv i en och samma karta. Vi kallar den Vintergatan.

Vintergatan är en modell och metod som låter dig kombinera och visualisera flera perspektiv i en och samma verksamhetskarta som till exempel processer, information, IT-stöd och kundresor. Genom att placera dessa i verksamhetens övergripande värdeflöde skapar vi en geografi som snabbt blir ett stabilt underlag för en mängd olika analyser, som i sin tur utgör ett förbättrat beslutsunderlag.

”Vintergatan är en fantastiskt pragmatisk väg till EA. Den är systematisk och fylld av praktiska tillvägagångssätt för att ge läsaren verktyg att skapa klarhet i sin komplexa verklighet. Detta är den enda modell som fungerar både operativt och på styrelsenivå.”

Grundkursen ger dig teorin bakom Vintergatan, konkreta verktyg för hur du bygger upp din Vintergata och många tips och trix som kommer av stor erfarenhet av olika typer av verksamheter och organisationer. Under de praktiska övningarna arbetar du fram din egen karta, med stöd av kursledarna.

Kursen ger dig:

 • en Vintergatakarta baserad på förmågor över hela eller delar av din egen verksamhet, som visar på sammanhang både på övergripande och mer detaljerade nivåer.
 • förmågan att synliggöra värden.
 • kunskap i hur du tar fram snabba analyser utifrån Vintergatan.
 • en unik översikt över produktlivscykler.
 • unik översikt över verksamhetens leveranser.

Kursupplägg

Kursen omfattar tre dagar (2+1). I avgiften ingår kurslitteratur; boken Vintergatan – din verksamhetskarta. Underkursdagarna varvas teori kring metoden med mycket praktiskt arbete där deltagarna bygger upp en Vintergata över sin egen verksamhet.

För vem?

Grundkurs Vintergatan – skapa din verksamhetskarta riktar sig till dig som är verksam som exempelvis:

 • Ledare/chef
 • Verksamhetsutvecklare
 • Verksamhetsarkitekt
 • Kvalitetsansvarig
 • Processägare
 • Processledare
 • CIO
 • Produktutvecklare
 • IT-arkitekt
 • Affärsutvecklare

Praktisk information

Denna kurs levereras företagsinternt och i öppen regi i samarbete med Dataföreningen Kompetens.

Kurstillfällen:
9-10 november samt 1 december 2022
8-9 maj samt 1 juni 2023

Plats: Online

Pris: 29 950 SEK exkl. moms. Erbjudande: 5 000 SEK i rabatt vid bokning av två deltagare från samma organisation. Det är en stor fördel för både dig och din organisation om ni är minst två som går samtidigt.

Har du frågor?

Kontakta oss på tel. 08-585 011 00 eller mail info(at)irm.se

Videopresentation

Se ett inspelat webbinarium där kursens lärare Ceclia Nordén presenterar kursen och modellen Vintergatan.

Relaterade utbildningar

Lärare

Cecilia Nordén, verksamhetsarkitekt, utbildare och konsult. Hon har arbetat med allt från ledning, affärsutveckling, verksamhetsarkitektur, strategier, IT-kravställning, IT-utveckling och ekonomi till marknadsföring. Hon har ett gediget helhetsperspektiv på hur olika delar av en verksamhet samverkar och påverkar varandra och brinner för att ta komplexa frågeställningar och göra dem förståelig. Cecilia är författare till boken ”Vintergatan – din verksamhetskarta”.

Thomas Larsson, verksamhetsarkitekt, utbildare,  inspiratör och innovationskonsult. Han har många års erfarenheter av stora IT-projekt och programledning med fokus på helheten och slutmålet. Thomas är även författare till boken ”Lat men effektiv”.