Vintergatan – skapa din verksamhetskarta

Navigera och utveckla med full kontroll. Denna grundläggande kurs i Vintergatan metod och modell lär dig ta fram en översiktlig bild över hela eller delar av din egen verksamhet i en förmågekarta. Modellen har en unik syn på verksamhetsutveckling och låter dig kombinera och visualisera flera olika perspektiv i en och samma karta. Vi kallar den Vintergatan.

Vintergatan är en modell och metod som låter dig kombinera och visualisera flera perspektiv i en och samma verksamhetskarta som till exempel processer, information, IT-stöd och kundresor. Genom att placera dessa i verksamhetens övergripande värdeflöde skapar vi en geografi som snabbt blir ett stabilt underlag för en mängd olika analyser, som i sin tur utgör ett förbättrat beslutsunderlag.

”Vintergatan är en fantastiskt pragmatisk väg till EA. Den är systematisk och fylld av praktiska tillvägagångssätt för att ge läsaren verktyg att skapa klarhet i sin komplexa verklighet. Detta är den enda modell som fungerar operativt och på styrelsenivå.”

Under de praktiska övningarna där du tar fram din egen karta, coachas du av våra kursledare. Du får teorin bakom Vintergatan, konkreta verktyg för hur du bygger upp din Vintergata och många tips och trix som kommer av stor erfarenhet av olika typer av verksamheter och organisationer.

Kursen ger dig:

 • en Vintergatakarta baserad på förmågor över hela eller delar av din egen verksamhet, som visar på sammanhang både på övergripande och mer detaljerade nivåer.
 • förmågan att synliggöra värden.
 • kunskap i hur du tar fram snabba analyser utifrån Vintergatan.
 • en unik översikt över produktlivscykler.
 • unik översikt över verksamhetens leveranser.

Kursupplägg

Kursen omfattar tre dagar (2+1). I avgiften ingår kurslitteratur; boken Vintergatan – din verksamhetskarta. Underkursdagarna varvas teori kring metoden med mycket praktiskt arbete där deltagarna bygger upp en Vintergata över sin egen verksamhet.

För vem?

Vintergatan – skapa din verksamhetskarta riktar sig till dig som är verksam som exempelvis:

 • Ledare/chef
 • Verksamhetsutvecklare
 • Verksamhetsarkitekt
 • Kvalitetsansvarig
 • Processägare
 • Processledare
 • CIO
 • Produktutvecklare
 • IT-arkitekt
 • Affärsutvecklare

Praktisk information

Denna kurs levereras företagsinternt och i öppen regi i samarbete med Dataföreningen Kompetens

Kurstillfällen:
14-15 oktober samt 10 november 2020

Plats: F7 möten, Fleminggatan 7, Stockholm

Pris: 27 950 SEK exkl. moms

Har du frågor?

Kontakta oss på tel. 08-585 011 00 eller mail info(at)irm.se

Relaterade utbildningar

Lärare

Cecilia Nordén har en gedigen bakgrund och har arbetat med allt från ledning, affärsutveckling, verksamhetsarkitektur, strategier, IT-kravställning, IT-utveckling och ekonomi till marknadsföring. Hon har ett gediget helhetsperspektiv på hur olika delar av en verksamhet samverkar och påverkar varandra och brinner för att ta komplexa frågeställningar och göra dem förståelig. Cecilia är författare till boken- din verksamhetskarta.

Helena Grim, har många års erfarenhet av verksamhetsutveckling från den offentliga och privata sektorn. Hon är pragmatisk och prestigelös och lägger stor vikt vid att kommunicera på ett pedagogiskt sätt för att få med sig verksamheten Hon är van att agera länken mellan verksamhet och IT och har integritet nog för att säga ifrån om hon ser att lösningar inte passar eller tillför nytta för beställaren.